PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : sigara helal mi haram mı ?


kıyam
21 May 2007, 10:51
hocam en saglam kaynak olarak gösterilen reddilmuhtardan alıntılar yaptım.
eger yanlış anlamadıysam sigara ve keyf veren uyuşturucu otların azının
kullanımına helal deniyor.
bu konuda kafam karıştı biraz izah edermisiniz.İ


İbni Abidin hazretleri devam ederek buyuruyor ki:
Tütün içmek Şafii’de haram değil, tenzihen mekruhtur. Hatta, zevce tütünü bırakınca, zarar görmezse, meyve gibi olur. Kocasının tütün parası vermesi lazım olur. Tütünü bırakınca, kadın zarar görürse, ilaç gibi olur.

Tütünü haram sananların vesika olarak ileri sürdükleri, Berika kitabının sahibi Muhammed Hadimi hazretleri diyor ki:
Bazıları, (Tütün ve kahve kullanmak da, âdette bid’attir. İkisi de haram değildir ve mekruh da değildir. Doğrusu da budur. Bunlara haram diyen, âdette bid’ati haram etmiş olur) dedi. Bize göre, kahve belki böyledir. Fakat, bunu da, kullanmamak daha iyidir. Çünkü, hakkında söz birliği yoktur. Tütüne gelince, haram olmadığı doğru ise de, mekruh olduğunda şüphe yoktur. Çünkü, helal olmasında söz birliği yoktur. Hadis-i şerifte, (Soğan, sarmısak yiyen, mescidimize gelmesin) buyuruldu. Çünkü, melekler pis kokudan incinir. Cüzzam, baras hastaları, yarası kokanlar, üzeri balık kokanlar da böyledir. tütünü içmek de bunun için mekruh olur dedi. Salih olan kimse, bu hadis-i şeriften korkarak tütün içmez. (Berika)


bni Abidin hazretleri buyuruyor ki:
(Çok yiyince sarhoş eden katı madde ve otların aslı temizdir, mubahtır.)
(Redd-ül-muhtar 5/ 295)

Dürr-ül-muhtar 3. cilt, 166.sayfada, (Benc veya Ban otu denilen uyuşturucu
otu yemek mubahtır. Çünkü ottur. Bununla sarhoş olmak haramdır) diyor.
İbni Abidin hazretleri bunu açıklarken buyuruyor ki:
(İmam-ı Muhammede göre, çoğu sarhoş edenin azı da haram olması,
sıvı olan içkiler içindir. Böyle olmasaydı, safran, anber gibi, fazlası sarhoş
eden birçok katı maddelerin az miktarını yemek de haram olurdu.
Bunlara haram diyen hiçbir âlim yoktur. Ban otu ve benzeri zehirli otların
necis olduğunu hiçbir âlim bildirmedi. Ban otunun ilaç olarak kullanılması caizdir.
Aklı giderip keyif verici olarak kullanılması caiz değildir. İmam-ı Muhammedin sözü
sıvı haldeki içkiler içindir. Ban otu ve benzerleri, katı oldukları için,
ancak sarhoş olmak için kullanılmaları haram olur.
Bu da, çok miktarda kullanılmaları haram olur demektir. Az miktarda kullanılmaları haram
olmaz. Mesela, Amber ve benzerlerini koku için ve Skamonya denilen zehirli mahmude otunu
müshil olarak kullanmak ve diğer katı zehirli ilaçları az miktarda kullanmak haram olmaz.
Caiz olur. Zarar veren çok miktarlarını kullanmak haramdır.) [Redd-ül muhtar]

Muhammed PaRisa
21 May 2007, 12:48
bu konuda alimlerimizin
sigaranın muhteviyatı hakkındaki bilgilerinin
azlıgının fetvalarına yansıdıgını zannediyorum.
mesela ibn abidin hazretleri
bugün ki teknolojik çalışmalarla bilgilere sahip olsaydı
hükmünü degiştirirdi kanaatindeyim

BİR
21 May 2007, 13:06
bence kesinlikle haramdır. kendini öldürmek haramsa bir insanın buna yol açtığı bu gün artık KESİN olan sigarayı kullanmasıda haramdır. üstelik işin başka bir boyutu varki bu zararı sadece kendisi görmüyor etrafınada zarar veriyor. bu gün yapılan araştırmalarda sigara içmediği halde akciğer kanseri olan kişilerin yüzde 85 çocukluğunda pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalmış. akıl var mantık var.

geçmişteki alimler sigaranın zararını sadece kokuyla sınırlı olarak bildikleri için bu yönde fetva vermiş olabilirler. ama bu gün sigaranın ölüme neden olduğu ayan beyan ortada.


http://www.youtube.com/watch?v=MYXsl9kCLVw

izleyin lütfen..

rüzgar
21 May 2007, 13:30
İçinde barındırdığı ve doğrudan kana karışan nikotin ve sâir zehirli maddeleriyle sigara vücuda zarar veriyor, faydasız bir harcamayla alındığından isrâfa neden oluyor, kokusuyla içmeyen insanları rahatsız ediyor. Ne vücudu tahrip etmek, ne parayı israf etmek, ne de insanları rahatsız etmek makbul, mûteber ve helâl davranışlardan değildir.

Bunu sanıyorum sigara içenler de kabul ve itiraf ediyorlar. Fakat neden bırakmıyorlar? Takdir onların! İrâde göstermiyorlar mutlaka. “Bırakacağım” deseler, muhakkak bırakacaklardır. Buna inanıyoruz. Ve bu irâdeyi göstermelerini muhakkak öneriyoruz.

Sigara içmeyenlere içenler lehine düşen görev, duâ etmek ve bırakmalarını temennî etmektir. Bu temennîyi kendilerine yansıtmak istiyorlarsa yumuşak ve şefkatli bir üslup kullanmalı; kırıcı, kınayıcı, dışlayıcı, eleştirici, aşağılayıcı olmaktan kaçınmalıdırlar.

nursima
24 May 2007, 15:15
Ben,m babam da sigara içiyor ve ben çok üzülüyorum bence de içinde barındırdığı nikotin gibi uyuşturucu maddelerden dolayı zararlıdır eğer kendini öldürmek haramsa sigara içmek de haramdır eğer yanlış söylüyorsam düüzeltin lütfen...;););)

Muhammed PaRisa
24 May 2007, 15:22
babanıza söyleyin lütfen eger kendini sevmiyorsa
sizi de mi sevmiyor ?

Ay_Isigi
24 May 2007, 16:24
Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan..." (Tirmizî, Büyû', 59; Ibn Mâce, Eşribe, 6).

MuHiBBiLVeRD
24 May 2007, 16:26
bence haramdır demeyeceğim...
velakin alkolün azı az zarar,,çoğu çok zarar...
aynen sigarada böyle olduğuna göre içenlerin yok tahrimen yok tenzihen mekruh gibi laflarla teselli bulması kendilerini kandırıyor olmalarından....:hirrr:

maveraünnehir
24 May 2007, 17:38
Es Selamu Aleyküm
kardeşim sigaradan nefret ettiğim ve aramazda savaş olduğu için elimde bir hayli döküman var isterseniz bir kısmını sizinle paylaşayım hocalarımız mutlaka güzel izahlar yapacaktır.
DİNİ AÇIDAN SİGARA
Dini meseleleri incelemekte mahareti bulunan ilim erbabı, tütünün insan sağlığında yaptığı maddi ve manevi tahribatı,dikkate alarak haram olduğu neticesine varmışlardır. Devri Saadette ve müctehidlerin devrinde sigara yoktu. Bu sebeple sigara içmenin hükmünde farklılıklar yapmaktadır.İslam alimlerinin görüşlerinde ortaya çıkan değişik hükümler meselenin tetkikinde seçilen noktayı hareketin birbirinden farklı olmasında ileri gelişmiştir. Geçmişte fukaradan bir kısmının sigaranın mubah ya da mekruh olduğunu söyleyenlere gelince; bu konuda onları mazur görebiliriz. Çünkü o yıllarda tıbbi araştırmalar sigaranın zararları tespit edememiştir. Fukaha bu görüş ve hükmünü "Eşyada asıl olan ibahadır." kaidesine bağlıyor idi. Ama tıp bunun bedene olan zararlarına keşfedip ortaya koydurtan sonra artık aynı hükmü verenleri mazur göremeyiz. Uzmanların yaptığı ciddi araştırmayla sigaranın doruğa yükselen zararlarının ferdi ve cemiyeti menfi yönde tesir aldığı ortaya çıkınca artık sigaranın mekruh yada mubah olduğu hakkında bir tereddüde gerek ve yer kalmamıştır. Sigara içmenin haram olduğu bugün çok açık ortaya çıkmıştır. Onu itiyat etmenin günah olduğu tahakkuk etmiştir. Sigara kullanmakta İslam dininde haram olduğu bilinen israf başkasına zarar verme uyuşturucu vardır.

SİGARANIN İSRAF OLUŞU
Malın israf edilmesi İslam Dininde haram kılınmıştır.İsrafın haram olduğu bildiren ayeti kerimelerin bazısını zikredelim.

"Yakınına,düşküne,yolcuya hakkını ver,elindekileri saçıp savurma"

"Onlar sarfettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik:ikisi arasında orta bir yol tutarlar."

"Yiyiniz,içiniz israf etmeyiniz. ALLAH (C.C) israf edenleri sevmez."

"Muhakkak ki saçıp savuranlar şeytanın kardeşidir."

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) de malın boş yere harcanmasını yasaklamıştır. İliç şüphe yoktur ki sigarada vücuda gıda veren hiç bir şey yoktur. İnsan sağlığına zararlı binlerce zehirden en tehlikelisi nikotindir.Nikotin bazı haşeratin itlafında, ilaç imalinde kullanılmakta ise de ağrıları dindiren, yaraları tedavi eden tek kelime ile şifa verici bir maddeyi içinde bulunduran ilaç imalatında kullanılmamaktadır. Sigara gıda değilse, şifa vermiyorsa ve hiçbir derde deva olmuyor ise bilakis insan sağlığına son derece zarar veriyorsa ona verilecek para elbette israftır.

SİGARANIN BAŞKALARINA ZARAR VERMESİ
Sigara onu kullanmayanlar içim tiksindirici kokusu ve rahatsız edici dumanı ile eziyet vericidir. Bundanda öte sigara dumanı çevresinde bulunan insanların sıhhatini menfi yönde etkilemekte, sağlığı zarar vermektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, kendisi doğrudan sigara içmemekle birlikte sigara içilen mahallerde bulunduğu için duman soluyan, pasif sigara içicilerinin de akciğer kanseri hususunda büzük bir risk altında bulundukları tesbit edilmiştir ki; bunların riski hiç sigara içmeyenlerden iki kat daha fazladır.

Hiç bir Müslüman diğer müslümana zarar vermez. Eziyet etmez. Sigara bilhassa cemaatle namaz kılınan yerlerde ve benzeri topluluklarda hem müslümanlara hemde vazifeli meleklere, ruhanilere eziyet verir. Namaz da sigara içmeyen çok kimsenin huşu ve huzurunun bozulmasına sebeb olur. Binanaleyh Efendimiz (S.A.V.) kendisinde soğan ve sarmısak kokusu bulunan bir adamı Cennetül baki kabristanlığından çıkarmış ve soğan ve sarmısak kokusu ile cemaate katılmamasını emir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) soğan ve sarmısağı kasdederek "Kim bu çirkin kokulu bitkiyi yerse mescideimize yaklaşmasın. İnsanlara eziyet veren bu şey meleklere de eziyet vermektedir" buyurmuştur.

Yine bir hadisi şeriflerinde "Kim bu bitkiyi yerse mescidimize yaklaşmasın samısak kokusu ile bize eziyet etmesin", diğer bir rivayette de; "Bizimle birlikte namaz kılmasın" buyrulmaktadır.

Hadisi Şeriflere binaen Peygamber Efendimiz (S.A.V.) soğan ve sarmısak yiyen kimselerin başkalarına eziyet vermemesi için cemaate katılmamasını emretmiştir. Malumdur ki rahatsız etme bakımından sigaranın kokusu soğan ve sarmısağın kokusunda daha az değildir. Sigaranın kokusunun başkalarını rahatsız ettiği şüphesizdir. Hele hele sigara dumanının ictimai hayatta, otobüste, kapalı yerlerde rahatsız ediciliği ise daha da tiksindirici ve eziyet vericidir.

Cabir (R.Anh)'dan rivayet olunan şu Hadisi Şerifte İslamın başkasına eziyet etmeği açıkca yasakladığını gösteriri. "Kim bir müslümana eziyet ederse bana aziyet etmiş sayılır. Bana eziyet eden Allah (c.c.)'a eziyet etmiş sayılır." Bir başka hadisi şerifte de "Her eza veren cehennemdedir" buyuruluyor. Hadisi Şeriflerde görüldüğü gibi insanlara eziyet vermek haramdır. Dinimizde "zarar uğrama ve başkasına zarar verme yoktur" düsturu bunu ifade etmektedir.

SİGARANIN UYUŞTURUCULUĞU
Sarhoşluk ve uyuşturuculuk veren şeylerin haram olduğuna delil Şehr Bin Havşebe'nin Ümmü Seleme validemizden naklettiği "Resulüllah muskir ve müftir herşeyi yasakladı" hadisi şerifidir.

Hadisi Şerifin metnindeki muftir kelimesini ibni Kesir "İçildiği zaman vücuda hararet veren uzuvlarda kırıklık güç azalması, göz kapaklarında mahmurluk ve zayıflama meydana getiren şey" diye açıklamıştır.

Bilhassa tiryaki olmıyanların üzerinde tütünün tesiri incelendiği zaman vucüdda bir gerginlik, göz kapaklarında bir ağırlık ve mahmurluk hali gerilen uzuvlarda bir gevşeme hali olduğu açıkca anlaşılmaktadır. Günümüzde sigara her ne kadar yuşturucu maddeler arasında sayırmıyor ise de diğer uyuşturucu maddelere alışkanlık kazandırmada başlıca etkin olarak kabul edilmektedir. Baş dönmesi, bulantı, baygınlık, kaslarda gecşeme v.s. bunlar arasındadır.

İslam dini harama giden, insanı harama düşürecek bütün yolları kapamıştır. "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" derken içkinin içilmesini yasaklamış. Dolaysıyla da diğer kötülüklerin işlenmesinede engel olmuştur.

Binaenaleyh, bazı yönleri ile uyuşturucu maddelere benzeyenuyuşturucu olması bile en azından onlara alışkanlık kazanılmasına sebep olan sigara da uyuşturucular sınıfına dahil edilmelidir. Tarihin bir döneminde basit bir alışkanlık göstererek ona göz yumanlar bugünün neslinin esrar, eroin, afyon gibi uyuşturucuların kucağına düşmesine sebeb olmuştur. Öyle ki bugün sadece Amerika'da 33.5 milyon uyuşturucu tutsağı vardır. Çocuk cesedleri ile uyuşturucu kaçakcılığı yapılmaktadır. Bütün bunların temelinde ise çok basit gibi görünen sigara alışkanlığı yatmaktadır. Bilhassa bugün esrar sigaranın içine konularak içilmektedir.

Plip Morris firmasının ürettiği Marlboro'ya bu sigaraya karşı alışkanlık yapan, kullanımı yasaklanmış bazı kimyasal maddelerin karıştırıldığı tesbit edilmiştir.

Malboro'da uyuşturucu madde bulunduğunu da iddia eden yüksek trajlı Alman dergilerinden "Der Spiegel" bu durumun sigaranın satışını önemli ölçüde etkilediğini yazdı. Bütün bu gerçekler karısında ihtiyatla hareket etmek, şüpheli şeylerden uzaklaşma inanan insanın vazgeçilmez ölçüsüdür.

İSLAM ALİMLERİNİN SİGARA VE TÜTÜNLE ALAKALI BAZI NAKİLLERİ
Büyük alim ve mutasavvıflardan İsmail Hakkı Bursevi (K.S.) Hazretleri Ruhu-l Beyan Tefsiri'nin 1. Cildinin sonunda teracimi ahvalini verirken Türkçe olarak şöyle yazıyor. Biraz sadeleştirerek aşağıda naklediyoruz:

Şam'da iken Şeyh Ekber (K.S.) bir kaç kere temessül (Bir şekil ve surete girerek gözükme) edip; öyle ki halk ona yaprak (tütün) der. O bizim yanımızda pis ve haramdır. buyurdu. ve şeyhimden de duydum ki; "Tütün içen nefsani ve şeytanidir."

Yine İsmail Hakkı Hazretleri hazzırladığı Hadisi Erbaiyn'in 6. Hadisi Şerifinin Şerhinde şöyle buyuruyor: "Bir şeyin zararı asli fıtrata ( yaratılışa) dokunuyorsa diğer zararlılardan daha çirkindir. Mesela tütün gibi ki bunun zararı doğrudan fıtrat-ı asliyedir. İbadetlere karşı bir ağırlık ve isteksizlik meydana getirir."

Ruhul Beyan'da Vakıa sursinin 43. ayet-i kerimesinin tefsirinde ise "Diğer tefsirlerde tarif edildiği gibi bu tütün haramdır." buruluyor.

" ﻮﻈﻞﱡ ﻣﻦﯾﺣﻣﻮﻢ " Ayetinin manası: "Ve bir de kapkara dumandan bir gölge içindedirler." Alacasız, düz siyah yani kapkara dumandan bir gölge var. "yahmum" dumandır. Kamusta olduğu gibi: "Humme" den müştak yef'ulün vezninde, her şeyden siyah manasınadır ki bu da kömürdür. Nitekim Arap, siyahlık şiddetli olduğu zaman; "eşyede yahmumun" der.

Dahhak buyudu ki:
"- Cehennem ve cehennem ehli simsiyahdırlar. Ve orada her şey simsiyahdır... Bundan dolayı, cennette vücuttaki ben, kirpiklerin bittiği yer ve kaşlardan başka siyahlık yoktur."

Fakir (İsmail Hakkı Bursevi Hz. k.s.) der ki: -Burada şu asrımızda yayılmış olan tütüne içmekten tahzir (sakındırma) vardır. Çünkü bu içildiğinde, dumanı yükselir ve içinin üzerinde gölge gibi olur. Bununla beraber içinde çokça gaileler yani sıkıntı verici şeyler meydana gelir.. Gerçi bunun burada anlatılmasının yeri değildir. Biz müptela olana Allah (c.c.)'tan afiyet dileriz. (Mevla o kişiyi ondan kurtarsın). Çünkü bu tab-ı Selimenin pis ve çirkin gördüğü bir şeydir ki diğer tefsirlerde de inceden inceye anlatıldığı gibi haramdır.

Büyük hadis alimlerinden Mahmud Muhammed Hattab Es-Subki, El-Menhelü'l-Azbü'l-Mevrud Şerhu Süneni'l-imam Ebi Davut isimli eserinde sigaranın zararlı ve haramlığı ile alakalı geniş izahlarda bulunur ve hulasa olarak şöyle der:

"Sigaranın haram olduğu bir gerçektir... Bunun haramlılığı, doktorların raporlarına göre, sıhhatte zararlı olduğundandır. Şüphesiz zararlı bir şey, alimlerin ittifakı ile haramdır. Sigara, yalnız içenlere değil, içmeyenlere de eza (sıkıntı) verir... Melekler de çok rahatsız olur..."

Son devrin büyük alim ve fazıllarından Mehmet Zihni Efendi merhum da Ni'met-i İslam isimli eserinde şöyle bahseder: "Öyle şeyler vardır ki, onlar vücuda faydalı olmak şöle dursun netice itibari ile bedeni harap ettiği halde fazlaca iştah ve istek duyulur. Bundan dolayıdır ki bu gibi şeyler oruçlu iken kullanılırsa hem kaza hemde keffaret lazım gelir. Mesela tütün gibi... Esrar içmek ve afyon yutmak da bu nev'i dendir... Ve hepsi haramdır. Müslümana yakışan ise, haram, mekruh ve şüphelilerden kaçınmaktır. Zira dinimide yasaklardan kaçınmak emirleri yerine getirmekten bile üstündür."

Şafii mezhebi alimlerinden Kalyubi bir din alimi olduğu kadar tabib idi. Bu muhterem zaat iki ilimdeki dirayeti ile tütün içmenin haramlığına hükmetmiş bulunmaktadır.

SON DEVRİN DİN ALİMLERİNDEN EBUL-FARUK SÜLEYMAN HİLMİ SİLİSTREVİ (K.S.) HAZRETLERİNİN BU MEVZUDAKİ BEYANLARI
Malum olsun ki; şeriatte izaai mal, kesreti sual haramdır. Bu makamda izaai'den murad, emvalin dünya ve ahirete faidesi olmayarak sarf ve istihlakıdır. Bu kabil sarfiyat ve istihlakatı umumiye muharremdir.

Sigara istimalinde hürmeti mezküre tamami ile sabit ve mütehakkaktır. Çünkü sigara istimalinde menfaati dünyeviyye yoktur. Bilakis mazarrat hakimdir. Öyle mazarrat ki ondan bedene cismaniyyete hasıl olan ilel ve emrazının ref' ve izalesi bir zaman sonra daha elde edilmemesini muciptir.

Manevi mazarratı ise bağdat etmekle bitmez. Manii terakkidir. Rayihasından ervahı tayyibe muazzeb olurç Vesaiti rahmet olan ervahı mezkurenin temasını yani alakai ruhaniyyelerini men eder. Bu büyük bir musibettir.

Şu halde sigara içmek manen ve madden muzırdir, haramdır. Haram Allah (C.C.)'ın nehyettiği emirdir. Ona musır olanlar, emrine isyan ve muhalefet edenlerdir. İş bu neticeye müncer olur. Yevmiye 25-30 sigara içenler günde bu sebeble Allahu Tealaya 25-30 defa muhalefet ediyor haram irtigab eyliyor demektir


EBU'L HASAN EL-MISRİ, EL-HANEFİ :
Sahih nakli hükümler, açık nakli deliller tütünün haramlığını ilan etmektedir. Tütünün ortaya çıkışı 1000 yıllarındadır. İlk çıktığı yer ise yahudi, mecusi ve hrıstiyan cemaatlerin yaşadığı yerlerdir. Tütünü ilk defa kendisinin hekim olduğunu iddia eden bir yahudi batıya getirmiş, insanlara tütünü kullanmalarını söylemiştir. Anadoluya tütünü getiren "Etkelin" adında bir hrıstiyandır. Sudan şehirlerinde ise tütünü ilk defa ortaya çıkaran bir macusidir.

EŞ-ŞEYH ABDULLAH BİN MUHAMMED BİN ABDULVEHHAB :
Hanbeli hukukçularındandır. Nargile üzerine kendisine tevcih edilen bir suale şöyle cevap vermiştir:
"Rasülullah'ın hadislerinden, ilim ehlinin eserlerinden öğrendimize göre, bu zamanda çok kullanılan tütünün haram olduğu açıktır. Bize göre anlatılanlarla ve müşahede ile, tütünün vücut üzerinde diğer uyuşturuculara benzer etkişleri vardır. Özellikle çok içildiğinde meydana gelen baş dönmesi ve baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik gibi durumlar sarhoşluğa yakın şeylerdir. Serhoşluk veren şeylerin haramlığı ise kesindir."

NECMUL'L-GUZZİ EŞ-ŞAFİ'İ:
Tütün sonradan ortaya çıktı. Onun ortaya çıkışı, Hicri 1015 senesidir. Tütün içen onun sarhoşluk vermediğini iddia etse bile o uyuşturucudur.

"Rasülullah (S.A.V.) her serhoşluk vereni ve uyuşturucu olanı kullanmayı yasakladı." Hadisi Şerifine göre tütün haramdır. Tütünü bir defa kullanmak büyük günah olmasa bile devamlı kullanmak büyük günahlardan sayılır.

Bazı alimler, küçük günahlar aşağıda sayacağımız beş şeyden biri ile büyük günah haline gelir, demektedirler.
1 - Küçük günahlar üzerinde ısrar edilirse onu büyük günah haline getirir.
2 - Küçük günahlara lakayd kalmak, ehemmiyet vermemek, hafife almak.
3 - Küçük günahı, büyük günaha kıyas ederek ferahlanmak sevinmek.
4 - İşlemiş olduğu küçük günahla insanlar arasında iftihar etmek.
5 - Küçük günahın bir alimden, kendisine uyulan bir rehber kimse tarafından işlenmesi de büyük günah olması gerektiren bir durumdur

OSMAN PAZARİPazari, sigara hakında "habis" tabirini kullanarak şu izahati yapmaktadır: Amma zamanımızda talebelerin çoğu tütün habisini içiyorlar. O tütün ki " (O peygamber) onlara pis şeyleri haram kılar." ayet-i celilesine dahildir

ABDÜLAZİZ AD-DERBAĞ
Abdulaziz Debbağ tütünün zararlarını anlatarak haram olduğuna hükmeder. Allah (C.C.) zikirden insanları alıkoyduğunu, meşgul ettiğini ve kötü kokusuyla meleklere eziyet verdiğini ifade eder.

Kendisine soğan ve sarmısağın kerih görülen kokusundan sorulunca, cevaben: her şeyin insanoğlu için yaratıldığını söyleyerek, faydalı şeylerden istifade edilmesi gerektiğini, zararlı maddelerden de kaçınılması gerektiğini ifade etmiştir. Soğan ve sarmısağın bir çok faydaları olduğu faakt sigaranın vücuda çok zararlı olduğu, dolaysıyla ikisinin aynı kefeye konulmayacağın ifade etmiştir. Çok kimsenin ise "bırakmıyorum" demesi gibi basit mazeretlerle ölüme kucak açtığını teessüfle anlatmaktadır.

Daha sonra velilerin başından geçen şöyle bir hadise nakleder. Velilerden bir grup, çeşitli pisliklerden dolayı kötü kokan bir şehre girerler. Çok az bir zaman sonra ise adeta kaçar gibi o beldeyi terkederler. Zira kötü koku yüzünden melekler onlardan ayrılmış, o şehre girmemişlerdi. Bunu basiretleriyle sezen veliler ise kurtuluşu o meleksiz beldeden ayrılmakta görmüşlerdir.

Meleklerin bir mü'minden ayrılmasının ne kadar büyük bir tehlike olduğunu ancak akl-ı selim ve basiret sahipleri anlar diyen debbağ, böyle bir kimseyi silahsız silahsız olduğu bir anda ansızın düşmanıyla karşılaşan bir acize benzetir. Melaike-i Kiramın bir mü'minden ayrılmasının tehlikesini anlatırken haşyet verici ürpertici şu hakikatı da şöyle dile getirir.

Bir toplulukta herhangi bir günah işlenince melekler oradan uzaklaşır, ayrılır. Melekler gidince gidincede şeytan ordusuyla birlikte oraya gelir, konaklar. Günah işleyenlerin imanları o anda, rüzgarlı bir havada yanan her an sönmeye mahkum bir kandil gibidir. Binaenaleyh, her an iman nurunu söndürme ihtimali bulunan hak katında Mü'mini mes'ul duruma düşüren bütün kötülüklerden uzak durmamız gerekir. Çünkü her günah küfrün adeta bir postacısıdır. Her günahta insanı küfre götürecek bir yol, bir menfez vardır.


Hulasa; bir mes'ele hakkında helal ve haramlık hükümleri toplanacak olursa haramlık hükmünün galip olacağına dair kaide-i külliye dikkate alındığı zaman sigara içmekle alakalı değişik hükümler arasında haramlılığı tercih etmek ihtiyata muvafık bir davranış olacaktır. Muhtelif görüşlerin ortaya durum vardır; şüphe Hadisi Şerifte "Kim şüpheye düşecek olursa harama da düşer." buyrulmuştur. bunun gibi haramlık ve mübahlık hükmü bir mes'elede içtima ederse haramlık yönü tercih edilmelidir.

Sigara maddi ve manevi zararlarını açıkladıktan sonra risalemize zahiri ve batıni günahlardan bizi nehyeden ayeti Kerime ile nihayet veriyoruz. Cenabı Hakk buyuruzır ki: "Günahın zahiri de batınını da terk ediniz. Günah işleyen, işledikleri günahın karşılığını görecektir."


[1] A’dan Z’ye Sigara S. 39
[2] Bilim ve Teknik Dergisi c. 15
[3] Bilim ve Teknik Dergisi C.15
[4] Kamus.u Osmani
[5] İlmi Tıbbi Açıdan Sigara S.12
[6] İlmi Tıbbi Açıdan Sigara S.12
[7] S
[8] Dr. Kunter PERİM – Sigara Sempozyumu 1988 İzmir
[9] Dr. Yıldırım AKTUNA – Sigara Sempozyumu 1988 İzmir
[10] Doç. Dr. Ali TELLİ
[11] İsra Suresi, Ayet:26
[12] Furkan Suresi, Ayet:67
[13] Araf Suresi, Ayet: 31
[14] İsra Suresi, Ayet:27
[15] Müslim 5/49
[16] Müslim 5/46
[17] Tebarani El.Evsad
[18] Fethul Kebir C.2 S.328
[19] İbni Abidin (Kenarı) C.5 Sh.406
[20] İbni Abidin (Kenarı) C.5 Sh.406
[21] En.Nihaye C.3 Sh. 408
[22] Gençlik Ve Zararlı Alışkanlıklar S. 13-14
[23] Hürriyet Gazetesi (1.10.1986)
[24] Zaman Gazetesi (8.6.1987)
[25] Ruhul Beyan C.9 Sh. 328
[26] Şerh-u Sünenil İman Ebi Davud C.8 Sh.269
[27] Nimeti İslam sh.934
[28] Rudud Alel Ebatıl sh.371
[29] Şürbüd Duhan, Muhammed Bin İbrahim
[30] A.g.e.
[31] İbni Abidin, C6 S.454
[32] Tarabişi Halebi A.g.e s.12
[33] Şerhul-Talim El Müteallim Osman Pazari S.122
[34] Tabarani El-Halebi a.g.e. Sh.26-27
[35] Fetvalar C.2 Sh. 361
[36] Surei En’am Ayet:120

Asabi Kanarya
24 May 2007, 23:31
haramdır haram
içmeyin sakın

kıyam
25 May 2007, 08:27
abi be.adamın yüzünde sakal.üstünde cübbe.
elinde sigara olmuyor.hiç yakışmıyor.
bazen bakıyorum adam hadis ayet anlatıyor rara da
çekiştiriyor.hele kapalı ablalar yollarda içmiyor mu tüylerim diken diken oluyor
bu meredi içenlere kızmayalım ama dua edelim. onlarda bizim gibi tiksinip bıraksınlar

Hadimül Islam
25 May 2007, 16:31
haramdır haram
içmeyin sakın


Olay budur...

maveraünnehir
25 May 2007, 23:20
Atakumlu kardeşim ALLAH c.c. razı olsun çok güzel bir çalışma erkek kardeşlerimiz ve abilerimiz bilir yeni sigarasını bitirip camiye girip namaz kılıcak bir ile yan yana gelince ki hal nasıldır? .

Es Selamun Aleyküm

Havz-i Kevser kardeşim Allah ( CC ) sendende razı olsun bu verdiğiniz örneğe ; yeni sigarasını bitirip camiye girmesine hocam aynen şu tabiri kullanırdı . Otobüse biner gibi camiye giriyor . Maalesef durum bu benim güzel müslüman kardeşim caminin kapısında son fırtlarını zar zor yetiştiriyor çünkü ezan bitmiş içeride ezan duası yapılıyor . Kınamıyorum mutlaka benimde yanlışlarım vardır ama konumuz sigara olduğu için söylemek durumunda kaldım.
Allah ( CC ) hepimizi Zatına layık kul Habibine layık ümmet eylesin.
Aminnn...

nuru_dilara
30 Au 2007, 16:09
S.A SİGARA HARAM DEĞİL MEKRUH AMA HARAMA YAKIN MEKRUH

MuHiBBiLVeRD
30 Au 2007, 16:20
S.A SİGARA HARAM DEĞİL MEKRUH AMA HARAMA YAKIN MEKRUH
Fıkıh hocası Prof. Dr. Cevat Akşit'in fetvasına göre SİGARA -kesinlikle- HARAMDIR...
İnsana zararı,hiç bir faydası olmadığı bilimsel olarak açıklanmıştır..

aygün
30 Au 2007, 16:24
bu konuda alimlerimizin
sigaranın muhteviyatı hakkındaki bilgilerinin
azlıgının fetvalarına yansıdıgını zannediyorum.
mesela ibn abidin hazretleri
bugün ki teknolojik çalışmalarla bilgilere sahip olsaydı
hükmünü degiştirirdi kanaatindeyim

Konu bu cümlelerle özetlenmiş. Odur budur demek yerine sağlığa verdiği zarar,israf boyutu,dumandan zarar görenlere hak teşkil etmesi açısından haramdır demek yerindedir.
Bugün birçok islam ülkesinde haramlığı tartşılmaz bile.

Dilaratuba
30 Au 2007, 17:42
Niçin kesin olarak haram değil yani öncelerden kimse anlatmamış çünkü o zamanlarda sigara diye bir şey yokmuş ama dinimizde israf sigara da en büyük israf insanın kendine zarar vermesi de günah sigara en büyük zararları veriyor dolaylı yoldan günah....

Ben de bayanlara hiç yakıştıramıyorum kapalılara hele hiiiç....

Cihan Abla
30 Au 2007, 18:44
babanıza söyleyin lütfen eger kendini sevmiyorsa
sizi de mi sevmiyor ?

Abim bu kelimeyle oldurdun beni:(:(:(
soyledigin aci ama gercek:(

Üsve-i Hasene
28 Kas 2007, 15:09
Değerli Kardeşlerim...

Bu konu deşilse İslamı anlamada ne kadar dar düşündüğümüzü görecegiz... Bazen öyle yerlerde öyle şeyler insanı şaşkına çeviriyorki...

Hala sigara konusunda Mubah demeyi Ehli Sünneti müdafaa Halid-i Bagdadi Hz müdafaa kabul eden insanlar var.... Şeyhim içiyor diye sigara içenleri bile gördük duyduk.... Önüne deliller sununcada zerre kadar itibar etmiyor....

Soruyorum kendi kendime Bizim hüküm anlamında muhatabımız Kuran ve Sünnet değilmi o zaman işte bazı itikadi mezheblerin Tevhid anlamında eleştrilerindeki haklı yönler çıkıyor....

Bugün bir Ehli Sünnet Kardeşime Kıyas nedir diye Yada Kuran ve Sünnette geçmeyen bir konu kıyasa muhatabmı değilmi desem yada olaki böyle bir kıyas önümüze gelse hükmü nedir desem kaçımız cavap verir...

Kıyas yeni bir hüküm koymakmıdır.... sunulan delillerden yeni bir hükme varmakmıdır bir hükmü seçmekmidir....desem ??

TUNAHAN
19 Ara 2007, 09:59
Es Selamu Aleyküm

SON DEVRİN DİN ALİMLERİNDEN EBUL-FARUK SÜLEYMAN HİLMİ SİLİSTREVİ (K.S.) HAZRETLERİNİN BU MEVZUDAKİ BEYANLARI
Malum olsun ki; şeriatte izaai mal, kesreti sual haramdır. Bu makamda izaai'den murad, emvalin dünya ve ahirete faidesi olmayarak sarf ve istihlakıdır. Bu kabil sarfiyat ve istihlakatı umumiye muharremdir.

Sigara istimalinde hürmeti mezküre tamami ile sabit ve mütehakkaktır. Çünkü sigara istimalinde menfaati dünyeviyye yoktur. Bilakis mazarrat hakimdir. Öyle mazarrat ki ondan bedene cismaniyyete hasıl olan ilel ve emrazının ref' ve izalesi bir zaman sonra daha elde edilmemesini muciptir.

Manevi mazarratı ise bağdat etmekle bitmez. Manii terakkidir. Rayihasından ervahı tayyibe muazzeb olurç Vesaiti rahmet olan ervahı mezkurenin temasını yani alakai ruhaniyyelerini men eder. Bu büyük bir musibettir.

Şu halde sigara içmek manen ve madden muzırdir, haramdır. Haram Allah (C.C.)'ın nehyettiği emirdir. Ona musır olanlar, emrine isyan ve muhalefet edenlerdir. İş bu neticeye müncer olur. Yevmiye 25-30 sigara içenler günde bu sebeble Allahu Tealaya 25-30 defa muhalefet ediyor haram irtigab eyliyor demektir

Şu halde sigara içmek manen ve madden muzırdir, haramdır. Haram Allah (C.C.)'ın nehyettiği emirdir. Ona musır olanlar, emrine isyan ve muhalefet edenlerdir. İş bu neticeye müncer olur. Yevmiye 25-30 sigara içenler günde bu sebeble Allahu Tealaya 25-30 defa muhalefet ediyor haram irtigab eyliyor demektir

Üsve-i Hasene
19 Ara 2007, 10:11
Sigaranın beyin hücrelerini tahrip ettiği ve yeni hücrelerin üretilmesini durdurduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.
Beyin tümörlerinin % 99’u, beyin kanamalarının % 85’i sigara kaynaklıdır. Bunların sonucunda kaslarda kuvvet azalması ve felç gibi sonuçlar ortaya çıkar.
Sigara içenlerin vücuduna % 15 ila % 33 daha az oksijen girmektedir. Sigaranın içindeki karbonmonoksit kandaki oksijeni yok eder.
Bu da öncelikle beyinin, kalp ve damarların tahribatına yol açarak beyin damarlarında daralma ve tıkanmalar meydana getirir. Ayrıca bu duruma bağlı olarak zihinsel ve bedensel yorgunluk ortaya çıkar.
Sigara içen kişilerdeki beyin-damar hastalığı (inme gibi) riski, içmeyenlere göre 4 kat yüksektir.
Dudaklarımıza dumanın değdiği andan itibaren 8 saniyede beyne ulaşan nikotin, her nefes sigara çekiminde yaklaşık 50 bin beyin hücremizin ölümüne sebep olur. Ve bu ölen hücreler asla yenilenmez.
Nikotin beyin hücrelerini etkileyerek bağımlılığa yol açar. ( sigara içmeyi deneyen her 4 kişiden üçü sigara bağımlısı olmaktadır.)
Yapılan araştırmalar tütündeki üç yüze yakın radyoaktif maddenin başlıcaları olan, kurşun ve uranyumun türevi olan polonyumun, radonun beyin hücreleri dışındaki hücreleri de tahrip ettiği belirtilmiştir.

nuru_dilara
19 Ara 2007, 17:33
ben sadece harama yakın mekruh olduğunu duydum ve böyle biliyorum
ama mantıgıma ve inanışıma görede bence haram ve israff

Cihan Abla
20 Ara 2007, 13:19
babanıza söyleyin lütfen eger kendini sevmiyorsa
sizi de mi sevmiyor ?

brşbrşbrş

SaHRa_Sad
20 Oca 2008, 18:58
Selamün Aleyküm

İslam’ın evrensel helal ve haramları Kuran-ı Kerim’de ve onun açıklaması olan sünnette zikredilmiştir. ‘Evrensel helal ve haram’ derken kastettiğimiz şey, her zaman ve her mekana göre genel geçer olan helal ve haramlardır. Sigara konusu gerek sünnette, gerekse Kur’ân-ı Kerim’de yer almaz. Çünkü Kur’an’ın indiği zaman sigara denen bir şey yoktu. Sigara XV. Asırdan sonra ortaya çıkmıştır.

İslam’ın temel kaynaklarında adı geçmeyen bir şeyin hükmünü anlamak için İslam’ın bazı genel kuralları vardır. Bunlardan birisi şudur: “Eşyada aslolan, ibahadır”. Yani, her şey insanlar için yaratılmıştır. Bazı şeylerin ise haram olduğu açıklanmış, böylece hükmü bildirilmeyen şeyler de helal olarak kalmıştır demektir. Bir diğeri de şudur: “Temiz ve güzel olan şeyler helaldir, pis ve zararlı şeyler ise haramdır”.

Bu iki genel kural, beraberce düşünüldüğü zaman sigara için karşımıza şöyle bir sonuç çıkar: Sigara hakkında kaynaklarda bir şey söylenmediğine göre onun hakkında hüküm verebilmemiz için onun pis ve zararlı olup olmadığına bakmalıyız: Eğer onun pis ve zararlı olduğunu söyleyebileceğimiz özellikleri varsa haram olduğuna, yoksa, helal olduğuna hükmetmeliyiz.

İşte bu metodik anlayış sebebiyle tarihte bazı İslam alimleri sigaranın helal/mubah olduğu hükmüne varmışlardır. Çünkü, demişlerdir, biz sigaranın bir zararını görmüş değiliz, şu halde onun haram olduğunu söyleyemeyiz. Eğer bir gün zararlı olduğu ortaya çıkarsa biz de ona göre hüküm veririz. Oysa bu gün sigaranın 2000 civarında zehir içerdiğini, pek çok hastalığın sebebi olduğunu, içenlerin sadece kendilerine değil, içmeyenlere dahi zarar verdiklerini bilim kesin olarak ortaya koymuştur.

Bununla birlikte Hanefî gelenekte şöyle bir anlama metodu vardır: “Kıyasa/kurallara göre haram olan, ancak Kuran-ı Kerim’de ve sünnette adı ve hükmü açıkça zikredilmeyen şeylere haram yerine, tahrîmen mekruh demek daha uygundur. Gerçi bununla kastedilen de haramlıktır, ancak bir şeye haram ya da helal hükmü vermek sadece Allah’a (cc) ait bir hak olduğu için, haram olduğu kesinkes anlaşılsa bile, Kur’an’da haram denmeyen şeylere nezaketen, tahrimen mekruh demek daha güzeldir.” Bu sebeple son dönem Hanefîler sigara için “tahrimen mekruh” hükmünü tercih etmişlerdir. “Tahrîmen mekruh”, kanun hükmünde kararname gibi, haram hükmünde mekruh demektir.

Ayrıca sigara insanın kendisini tehlikeye atmasıdır. Oysa Allah (cc): “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın” buyurmaktadır. Bu sebeple sigara, insanın kendisini tehlikeye atması demektir. Sigara içmek ayrıca çok önemli bir kul hakkıdır, çünkü içenler içmeyenlere zarar vermekte ve onları rahatsız etmektedirler. Kul hakkının affedilmesi de ancak, hakkı olan insanların bağışlamasına bağlıdır. Bunu temin etmek ise çok zordur.

Sigaranın hükmü?

Tütün, 15. asırdan sonra, İslâm ülkelerine girmiştir. O zamandan beri, İslâm uleması onu içmenin hükmü üzerinde durmuşlardır. Şöyle ki:

a- Bâzı âlimler, tütünün mubah olduğunu söylemişlerdir. Bunusöyleyenler, tütünün zararı olmadığını ve Şâri' (Şeriatı koyan, yani Allah) tarafından yasaklanmadığını ileri sürmüşlerdir.

Halbuki, bugün tütünün zararları ilmen kesin şekilde ortaya çıkmıştır. Zararsız olduğu söylenemez. Şâri'nin yasaklamadığını söylemek de doğru olmasa gerektir. Zira Sâri', her haramı ismen tek tek zikretmemiştir. Hüküm, sadece sarih ve hususî naslarla değil, nas-larda geçenlerin haram kılınış illetlerine bakarak yapılan kıyas ve istidlal yollarıyla da verilebilmektedir. Bu bakımdan hakkında sarih nas olmayan bir nesne hakkında kıyas ve istidlal yoluyla bir hüküm verilmesinde hiçbir mâni yoktur.

b- Bâzıları da sigara içmek mekruhtur, demişlerdir. Bunlar, kıyasla sabit bir hükme, haram demekten çekinmeleri ve sigaranın zararları hakkında kesin bilgi sahibi olmamaları yüzünden bu hükmü vermişlerdir.

c- Bâzıları da sigara içmek, özellikle tiryakisi olmak haramdır, demişlerdir. Bunların dayanağı ise, sigaranın vücuda zarar vermesi, israf olması ve nafaka mükellefiyetinde darlığa yol açması gibi sebeplerdir.

Bu 3 sebepten biri gerçekleştiği yer ve durumda, sigara içmek haramdır. Bunlar gerçekleşmez ise, mekruhtur.

Özellikle dindar ve uzman bir hekimin vereceği bir karar çok önemlidir. Böyle bir doktor bir kimseye sigarayı mutlaka terketmesini söylerse onun sigarayı içemesi dinen de helal olmaz.(Ahmet Sahin)

Cihan Abla
21 Oca 2008, 13:10
Vucudumuza zararli olan bisey zaten haramdir, ki sigaranin zararli oldugunu herkez biliyor, ama haramdan kacinmiyoruz desek daha dogru olur:(

@lper
21 Oca 2008, 18:04
Sigara hakkında mekruh,tahrimen mekruh ve haram diyen Alimler var bu bağlamda alimlerin görüşlerine sayğılıyız. iştihat yapmışlar görüş bildirmişler hiç kimse kendi üstünlüğünü bir başka alime dikta etmemiş varsa deliller sunmuştur asla bir birlerini kırıp incitmemişlerdir.Cennet yolu sitemiz de her görüşten müslümana açıktır ancak Ümmetin arasına nifak fitne sokmak isteyen mezhepsizlere sünnet bilmez alim tanımaz ve hatta tasavuf düşmanlarına,meydan verecek genişte degil Hocalarımdan gerekli cevabı alır bizlerde Kur'an ve Sünnet çerçevesince arkalarında yer alırız Adminlerimiz gerçekten nazik sabırlı vede hürmetkarlardır aynı saygınlığı ve nezaketide karşıdan beklerler susulmuş olması edep çerçevesindendir.

Her yeni katılan arkadaşlar gördüğüm kadarı ile saygın ve hoşgörü çerçevesinde ağırlanmış ve nezaket görmüştür lütfen sitemizi diğer sitelerle karıştırıp huzur ortamını bozacak hareket ve davranıştan kaçınılmalı sayğılar efendim

k@rdelen
16 Nis 2008, 02:18
Abdülhakim Efendi sigara içmez; ama tiryakileri de ezdirmezdi. Yemek sonrası bir süre dışarı çıkardı. O arada tiryakiler sigaralarını rahatça içerlerdi. O günlerde sofu geçinenler, tütün saran bir garibi yakaladılar mı azarlamaya başlar, adamı canından bezdirirlerdi. Öyle ya adamcağızı sigaraya müptela diye sohbetten mahrum bırakmaya değer miydi? Zaten dergahın devamlıları sayıyı azaltır, azaltır ve gün gelir hepten vazgeçerlerdi. A. Sırrı Arvas

Seyyid Fehim Arvasi- (Bir gün camide sigaranın haram olduğuna dair bir fetva savunan hocaya karşı, camiden çıkar çıkmaz müritlerine emrediyorlar) Bu sözler üzerine hepiniz birer sigara yakıp için!.. N.F.Kısakürek , Başbuğ Velilerden 33, BD yayınları, Beşinci basım,Ocak 1996,s:2.
DÂRENDELİ MUHAMMED HİLMİ EFENDİ
Bir gün huzûrunda bir tânesi; "Falan kişi sigara içiyor, haram işliyor." diye konuştu. Hilmi Efendi sigara içmek âdeti olmadığı hâlde bu sözü işitince yanındaki birisine; "Evlâdım bana bir sigara sarıver." dedi. Sonra o sigarayı yaktırıp içti. Böylece sigaranın harâm olmadığını fiilen herkese göstermiş oldu. Ayrıca böyle yerli yersiz konuşanlara, herhangi bir mesele hakkında kafasından hüküm verenlere; "İslâmiyet ilimsiz olmaz. Biz kırk sene şer'î ve tasavvufî ilimlere çalıştık." derdi.

Anadolu'da yetişen evliyâlardan. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Eksel (Koçak) köyündendir.
Behrullah Efendi tütün kullanırdı. Sohbetine gelen Ahmed isimli zât, onun tütün kullandığını görünce, kalbinden; "Keşke sigara içmeseydi." diye geçirdi. Behrullah Efendi ona doğru dönerek; "Ahmed Efendi siz sigara kullanmıyorsunuz değil mi?" diye sordu. O da; "Kullanmıyorum efendim." dedi. O kişi yine kalbinden; "Firavunun bahçesinde yetişen tütünü ne diye içiyor." diye geçirir geçirmez; "Firavunun bahçesinde tütünün yetiştiğini sen ne biliyorsun? Firavunun bahçıvanı mı idin?" deyince, o zât tövbe ederek sâdık talebesi olmakla şereflendi.

ALİ OSMAN EFENDİ
Son devir Anadolu velîlerinden. Tokat'ın Erbaa ilçesi Holay köyünde 1877 yılında doğdu.


Ali Osman Efendi tütün kullanırdı. Huzûruna gelen bir fakir dilenci onun tütün yaktığını görünce; "Siz sigara içiyor muydunuz?" diye sordu. Cevâben; "Biz içmiyoruz yakıyoruz." buyurdu. O fakir; "Peygamber efendimiz hiç içmedi, sen niye içiyorsun?" diye sorduğunda, AliOsman Efendi kızmadan; "Peygamber efendimiz sırtında heybe, senin gibi dolaştı mı?" deyince, adam söyleyecek bir şey bulamadı.


Diyarbakır'dan başlayıp Palu'ya uzanan yolun sonunda, Mah¬mut Samini Hazretlerinin kapısına varırlar. Önce arkadaşı, sonra da imam Efendi şeyhin elini öper. îmanı Efendi, Samini Hazretleri'nin yanına zahiri ve batini ilimlerle dolu olarak gelmiştir. Bu sebep¬le Mahmut Samini Hazretleri'ni incelemeye başlar. Uzun bir yol katederek geldikleri Şeyh Mahmut Samini Hazretleri, kara kuru, dişleri dökülmüş ve çürümüş biridir. Üstelik içtiği tütünden do¬layı sakalı ve bıyığı sarıya dönmüştür. O, içinden "Tütün içen §eyh olur mu?" diye düşünür. Bir müddet sonra kahve gelir, tmam Efendi kahvesini içerken her nasılsa beyaz olan cübbesine bir miktar kahve dökülür. Üzgün bir şekilde: "Mahvoldu cübbe." diye düşünür. Mahmut Samini Hazretleri: "Hafız, cübbeni çıkar da Mustafa temizlesin." der. O, cübbenin temizleneceğine inanmaz ama, yine de çıkarıp verir. Cübbe birkaç dakika sonra geri geldiği zaman bakar ki, kahve lekesinden eser kalmamıştır. O gece imam Efendi garip bir rüya görür. Rüyasında dünyadaki bütün nebatlar yüce Allah'a ibadet etmektedirler. Ne var ki tanımadığı bir bitki Allaha bir türlü secde etmez. Sabah uyandığı zaman Samini Hazretleri kahvesini içmektedir. Bir süre sonra imam Efendi'ye: "Hafız bîr ateş getir de şu Allaha ibadet etmeyen otu yakalım" deyip ateş ister, imam Efendi rüyasında gördüğü nebatın tütün olduğunu anlar, iş bununla da bitmez, imam Efendi'ye: "Hafız,biz bu tütünü şunun için içiyoruz: buraya tütün içen birçok ih¬van gelmektedir. Şayet ben içmemiş olsam, tütün içen ihvanların çoğu beni dinlemeyip tütün içmek için dışarı çıkacaklar. Halbuki şimdi hem tütünlerini içiyor, hem de oturup beni dinliyorlar. Bunun keyifçisi değilim. Sırf bunun için içiyorum." der.

Bu yazı Günerkan AYDOĞMUŞ' un yazmış olduğu. Harput Kültüründe DİN ALİMLERİ kitabından alınmıştır. Katkılarından dolayı Teşekkür ederiz.

sigara mekruhtur diyebiliriz fakat yeni islam alemindeki kişilerin fetvalarına bakaraktan alimlerin mekruh gördüğü haram görmediği bişeye direkt haramdır denilebilirmi? bunun hükmü nedir ?

ayrıyetende mekruh demek zaten güzel yapın sevap demek değildir

not: daha kaynaklarım var konuyla ilgili ..

Sigara hakkında mekruh,tahrimen mekruh ve haram diyen Alimler var bu bağlamda alimlerin görüşlerine sayğılıyız. iştihat yapmışlar görüş bildirmişler hiç kimse kendi üstünlüğünü bir başka alime dikta etmemiş varsa deliller sunmuştur asla bir birlerini kırıp incitmemişlerdir.

imza k@rdelen

Üsve-i Hasene
16 Nis 2008, 17:08
Sigara hakkında mekruh,tahrimen mekruh ve haram diyen Alimler var bu bağlamda alimlerin görüşlerine sayğılıyız. iştihat yapmışlar görüş bildirmişler hiç kimse kendi üstünlüğünü bir başka alime dikta etmemiş varsa deliller sunmuştur asla bir birlerini kırıp incitmemişlerdir.

imza k@rdelen

Değerli Kardeşim....elbette kimse kimseyi kırıp incitmesin ama... iş o kadar basit değil.. eğer hala kapıyı aralık bırakırsanız.. bu en büyük ifsad olur... benim mubah diyene saygım kalmamıştır... Mubah diyerek çocuklarının yanında ,iş arkadaşlarının yanında saygısızca umursamaz vari zülmü yapanlara en temel hukukları olan temiz bir hava ve beden sağlığını hice sayanlara saygım yok, aynı yatağı paylaştığı hayat arkadaşını nefesiyle inciten ve uzun vadede kendi bedenini ifsad ederek eşinin meşru hukukunu zedeleyen bir erkeğe karşı saygım yok...vesaire vesaire vesaire. :)

ilk önce delil gösterdiğiniz tüm ulema ve evliya başımızın tacıdır...

Bugün bir ilaç piyasaya çıksa ve bir hastalıga olumlu etkisi ile tavsiye edilse ama 10 yıl sonra bir çok zararlı yan tesiri isbatlansa onu kullananlar suçlanabilir yada bize referans olabilirmi ve o andan itibaren bu ilacın yasaklanması icab etmezmi....

O büyükler zamanlarının verileriyle-ictihadları ile mubah bildiler ve kullandılar .. onlar bu konuda asla ne suçlanabilir nede delil gösterebilir..


Kullanıldığından yakın tarihe kadar Tütün konusunda Haram fetvasının verilemeyişinin tek sebebi her içene zarar verdiği hükmündeki (isbatlanamayışından gelen) ihtilaf idi.. Bu itilaf özellikle son yıllardaki çok farklı bilimsel bulgularla netleşti... Ben sigara konusunda onlarca farklı araştırmayı okudum.... aradığım yüzlerce zararının yanında bir nefes bile çekişte mutlak zarar verdiğinin bilimsel isbatını aradımki ihtilaflar çözülsün...

Son bulgularda Nikotinin bir içimde bile beyin kimyasını deforme etmesinin kesinleşmesi, kalıcı hasar bıraktığının teyyidi ile artık bu hükümde kişiye özel olmaktan çıkmıştır..Artık hiç bir müslüman bu fetvaların arkasına sığınamaz Rabbimizin huzurunda o alimleri şahidlendiremez

Helaldir diye delil gösterilen Fetvalar bugün nasıl bize Haram dedirtiyor .....Tam İlmihalden veriyorum...

Haramlığı Kuran ve Sünnetle yasaklanmayan bir bitki kişiye verdiği etkiyle haram yada mubah vasfı taşır..Yani hüküm kişiye özel verilebilir genelleştirilemez.. (M.Hadimi-Berika ) Artık kişiye verdiği etkide hükümde genelleşmiştir..

( dindar bir mütehassıs Tütünün kesin zarar verdiğini isbat ederse içmek o kişiye artık haramdır (M.Hadimi-Berika )Hüküm genelleşmiştir Muhammed Hadimi Hz nin fetvasıylada artık Haramdır..

BU İKİ FETVAYA BİNAEN TAHRİMEN MEKRUH dur.. Buradaki Tahrimen Mekruh -HARAMDIR demektir...Tahrimen Mekruhun karşılığı şeran Cehennem azabıyla tehdittir..

YeSiLKuBBeM
16 Nis 2008, 17:36
Güzel güzel cevaplar yazilmis..

Aslinda cok basit..

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur..

Teminde bir ablam bana diyor, sigara haram degil.. Sonra diyor, ben zaten bir kac tane icerim burda pahali oldugu icin, ama makedonyaya gittigim zaman yak sönder yapiyorum..
Ablacigim az önce dedinki bir kac tane icersin.. !!!

Bize verilen emanete, bu bedene zarar yapiyorsak, nasil haram degilmis diyebilirlerki???

ESKIDEN DAHA BILINMIYORDU SIGARANIN NEKADAR ZARARLI OLDUGUNU BU YÜZDEN MEKRUH DEDILER..
Cünkü bakmislar, demislerdilerki, hm kokusu hos degil, parasi fazla pahali degil vb. bu yüzden MEKRUHTU..

ama SIMDI görüyoruz biliyoruz duyuyoruz nekadar zararli oldugunu, hem icen kisi icin hem yanindakilere, simdi kalkipta nasil HARAM degil diyebiliyorlar bazilari?

HARAMdir HARAM.. Emanete ihanettir.. Vucuda zararlidir, ve daha cok zararli var..

Insan kendi kendine bile bile nasil zarar yapar anlamis degilim..
Aldim bir kez brakamiyorum, esimde böyle der, bu sözü duydugum zaman sinir oluyorum..

Hergün haram isliyorsunuz, nekadar kötü, sanki günahlarimizda cok azda..

(bende CENNETYOLU cok yavastirrrrrrrr, kac defa düsüyorummmmm.. kimseyede seslenemiyorum, biriniz bana özel msj atiniz lütfen)

K_Ali_te
16 Nis 2008, 19:32
Şu halde sigara içmek manen ve madden muzırdir, haramdır. Haram Allah (C.C.)'ın nehyettiği emirdir. Ona musır olanlar, emrine isyan ve muhalefet edenlerdir. İş bu neticeye müncer olur. Yevmiye 25-30 sigara içenler günde bu sebeble Allahu Tealaya 25-30 defa muhalefet ediyor haram irtigab eyliyor demektir

Bilen bilir
bilmeyene ne kadar anlatilsa fayda vermez ..

k@rdelen
17 Nis 2008, 13:06
Sigaraya haramdır demek şeri bir hüküm koymaktır... Bu ise ya 1- Besbelli, apaçık delillerle ya da2- nazar ve delîl getirme. akıl ile, düşünerek, inceleyerek eseri (yapılan işi) görerek yapanı ile mümkün olabilir. Birincisi söz konusu değildir. Çünkü böyle bir delil yoktur. Ikincisi de yoktur. Çünkü nazar ve ya istidal müctehidden ya da müctehit olmayandan sadır olur. Bunların da birincisi söz konusu değildir. Çünkü müctehidlerden böyle bir şey sadır olmamıştır. Ikincinin ise değeri yoktur. Zira şeriat adına söz hakkına sahip olanlar müctehitlerdir.

yine sigara için delil getirilen marifetname sahibi ibrahim hakkı hz içinse gayet mantıklı açıklama vardır (kütüphanede marifetame kitabında sigaraya mekruh yada mubah dediğini okudum diyor saadeti ebediyye yazarı ,haber getiren fasık değilse sözüne iman ederim inanırım illakide şüphesi olanlar kütüphaneye gidip bakabilir ),ibahım hakkı hz onca yıl önce sigaranın zararını bilip haram demişse demekki o vakitlerde vardı haramdı mubahdı görüşleri ,haram değil diyenler ibrahim hakkı hz sonra yaşamış alimlerdi .

israf konusundada mubahtır diyen alimler fıkıh alimleridir ,neyin israf olup olmayacağını daha iyi bilirler,yukarıda eklemiş olduğum alimlerimizin israfı bilmemelerine imkanı yoktur sanırım,

en doğrusunu Allahü teala bilir ,şahsım cesaret edemez alimlerin mubah yada mekruh dediğine haram demeye.

son olarakta forumda müctehit alimler yok dimi ? şaka biryana eğer müctehit bir alimin fetvası varsa buyursu.Varmıdır mücdehit ,islamda herşey tamamlandı eksik kalan yok ictihat kapısı kapalı diye biliyorum öyle okudum.

YeSiLKuBBeM
17 Nis 2008, 13:29
islamda herşey tamamlandı eksik kalan yok ictihat kapısı kapalı diye biliyorum öyle okudum.

Asla kapanamaz bu kapi..
Öyle demisti Hocam..

Dünyada hep yeni bisey cikiyor, Müctehidlerde Kiyas falan filan yapip, harammi helalmi bakarlar..

Ya abim mekruh ve haram konusunda, simdiki Alimlerin cogu haram diyor, Sen neden diyosun, haram demekten korkarlar??
500 yil önce mekruh dediler yazdigim sebeblerden dolayi, simdiki sebeblerden dolayida haram diyorlar..

DUA ile

k@rdelen
17 Nis 2008, 14:48
mesele İctihad değil, Müctehid ...Fail olmayınca fiilden bahsetmek neye yarar...

Üsve-i Hasene
17 Nis 2008, 18:35
böyle bir delil yoktur. Ikincisi de (müctetid) yoktur. müctehidlerden böyle bir şey sadır olmamıştır. Ikincinin ( müctetid olmayanın) ise değeri yoktur. Zira şeriat adına söz hakkına sahip olanlar müctehitlerdir.

müctehit bir alimin fetvası varsa buyursu.Varmıdır mücdehit

,.

Bakınız yüzlerce zararı yanında sigara sadece bedene zarar vermiyor..ruhun kimine göre inkişaf kimine göre kontrol ve sevk merkezi beyni ifsad ediyor... Beynin zarar görmesi demek İrade,bilinc in Ruh-Alem dengesinin zarar görmesi demek.... nedemek istediğimi ehli bilir ama kısaca beyin demek ruh demek ruh demek mutlak muhatap sonsuz hayat demektir...

Sigaranın beyin hücrelerini öldürdüğünün ilk biyolojik kanıtı bulundu.
Bilim adamları, sigaranın beyin hücrelerini tahrip ettiğinin ve yeni hücrelerin üretilmesini durdurduğunun ilk doğrudan biyolojik delilini buldular.
Ulusal Sağlık ve Tıbbi Anraştırma Enstitüsü’nden (İNSERM) Fransız araştırmacılar Pier-Vincenzo Piazza ve Djoher Nora Abrous, fareler üzerindeki araştırmalarında, bir gruba düşük, bir gruba orta, bir gruba da yüksek miktarda nikotin verdiler. Dördüncü grup fareye ise hiç nikotin verilmedi.
Farelere 42 gün boyunca günde bir saat nikotin verildi. Daha sonra öldürülen bu farelerin beyinleri incelendi. Orta ve yüksek dozda nikotin alan farelerde, nikotin almayanlara göre, yeni beyin hücresi üretiminde yüzde 50 daha fazla kayıp olduğu görüldü. Bunun yanı sıra nikotin alanlarda beyin hücrelerinin ölüm oranı çok daha yüksek bulundu.

Araştırmacılar, ayrıca nikotin alan farelerin hepsinde PSA-NCAM proteininde düşme saptadılar. Bu protein, beynin uyum sağlayabilme yeteneği ile öğrenme ve hafıza üzerinde önemli rol oynuyor. [/B]

El-a'râf 157 - o, onlara iyiyi emreder ve onları kötülüklerden alıkoyar, temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl kılar, murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar..

Değerli Kardeşim...

Haram demek yasak demektir. Arabcada sadece Şeri hüküm için kullanılmaz ama şeri dairesinde Mekruh,Tahrimen Mekruh ve Mutlak Haram ı içine alır... Biz Haramdır ( yasaktır ) dedik en sonra Şeri hükmünü söyledir....

“Tahrîmen mekruh” haram hükmünde mekruh demektir.

Kural şudur yanlışın üstüne doğru bina edilemez..Hakikat şu an o noktada...

eğer mübah denirse öyle sorular çıkarki mübah diyenin dili tutulur cevab veremez

soru: Hamile olan yada kapalı ortamda bay-bayan ebeveyn çocuklarının yanında sigara içermi

cevab: evet içer çünkü helal olan hak engellenemez. Mübah olduğu için ne dünya da kınanabilir ve nede ahirette sorguya çekilir çünkü mübahdır...

soru: İş yerinde kapalı alanda aynı odayı paylaşan üç kişiden biri içmiyorsa diğer iki kişiye engel varmıdır.. engel konabilirmi..

cevab: mübahlar kişiye göre hükme tabidir..aslı mubah olan şeyden hak alınamaz...rahatsız olan başının çaresine bakmalıdır...Kul hakkı doğurmaz,ahirette sorgulanamaz....

..dogrusu bu ama...içilirmemeli ama....falan filan...Mubah diyenlerin eserlerine bakın bu konuların adı bile geçmez... bunlardan bahsedemezler bile ... bu konular gündeme gelince sizin yazdığınız fetvaların arkasına saklanırlar...


ne demek Şeri delilde ismen geçmemiştir,müctehid yoktur, müctehid yoksa mesele yoktur..

Kazın ayağı öyle değil...Yeni çağlara göre alimler tabi oldukları yeni durumlara göre önce Kuran-Sünnetten sonrada tabi oldugu müctehidin usül ve kaide metodundan yeni hükümler çıkarır...Hadimi Hz gibi alimler fetvayı verir bizde size aktarırız...


Şeriat adına Söz hakkı ancak Şeriat in sahibinindir..Oda Hz Peygamber dir..s.a.v.

Müctehid konusu derindir... Müctehidler Şeriatin Sahibinin beyanlarından kanaat ortaya koyarlar.. Kendi usül ve metodlarıyla en dogru bakışı yakalamak isterler.. İctihad sorunuzda beyan edildiği gibi işin uzmanı oldukları için isabet edemedikleri yorumları olursada kınanmazlar.. Ebu Hanife,İmam-ı Şafii ,İmam-ı Malik İmam-ı Hanbel gibi Mutlak Müctehidlerin dahi fıkıhta Şazz denilen ve amel edilmeyen ictihadları vardır. Bu ictihadlar şu anki Mezheb kitaplarına konmamıştır.....isterseniz sayarız tek tek ama kafa karıştır faydası yoktur...

nuru_dilara
17 Nis 2008, 20:06
Benm Bildiğim Kadariyla Haram Degil
Ama Mekruh Hemde Harama Yakin Mekruh
Ee Böyle Oluncaa Haram Olmuyorr Ama Haram Gibi Oluyoorr Içilmemesi En Uygunudur..
Hem Saglik Açisindan Hem Dini Açidan

Başörtüm Olmadan Asla
17 Nis 2008, 21:59
Yazılanları tam okumadım fakat, sigara bence haram

cünkü

Kendinizi zehirliyorsunuz,

PARANIZI cöpe atar gibi atıyorsunuz,

BAŞKASINI zehirliyorsunuz

En önemlisi o küçüçük cocuklarınızı zehirliyorsunuz, kendinizi zehirlemenize hiç birşey demiyorum fakat hiçbirşeyden habersiz o küçüçük masumların ortamlarını o zehir kokusu ile doldurup tezecik o körpecik ciherlerine o zehri akıtıyorsunuz ya denilebilecek hiç bir söz bulamıyorum.

Evi kokutuyorsunuz, EŞYAYI kokutuyorsunuz, kendinizi kokutuyorsunuz en önemlisi yavrularınızı zehirliyorsunuz bunlardan bir ev ortamı için daha kötüsü olabilir mi?

k@rdelen
17 Nis 2008, 22:50
peki...sanırım bu konuda yıllar evvelinde olduğu gibi kimi haram kimi mubah kimide mekruh diyerekten çözüme ulaşacak bir konu değil,bu durumda yapılması gereken sanırım tasavvufta ne öğrendik biz''talebe teneşirdeki ölü gibi olmalı '' yine '' hocasını üstün bilmeli hocasının hatalarını kusurlarını aramamalıdır ''(imamı rabbani hz mektubat isimli eserinde ve abdulkadir geylani hz hakkı arayanlar isimli eserlerinde ve tasavvufu mürşitiği anlatan her ehli sünnet eserde okuruz ,okuduk bunları ) buna binaen tak sepeti koluna herkez kendi yoluna denecek sanırım burda .

selametle efendim

Muhammed PaRisa
17 Nis 2008, 23:03
Diyelim ki haram değil mekruh.:( hemde tahrimen ...
mekruh sevap mıdır ki ? onu savunalım...
tahrimen mekruh ne demek haram olma ihtimali çok kuvvetli çirkin iş demek...
tabi sigarayı burada savunan da yok burada kaidenin hükmü konuşuluyor
Takvaca ilerlemiş kullar için mekruh haram değerinde kaçılacak bir davranıştır.
hele ki tahrimen mekruhsa..
sigara içmenin haramdan mekruha kadar hangi hükme girerse girsin
hoş bir davranış olmadığı ortada.
Bazı Allah dostlarının özellikle dalaletteki insanların kendi yanlarında rahat olabilmesi için sigara kullandıklarına veya kullanmayıp izin verdiklerine bende şahit oldum..

Ama bu durumu sigarayı onaylama değil sadece daha özel bir amac için musade etme olarak yorumlamışlardır.
Doğru mu yapmışlardır. Onlar hakkında konuşmak edebsizlik olur.

Çok kıymetli hocam buyurmuştur ki
Kuran-ı kerimde haramlar aslen açık ve saniyen kapalı zikredilmiştir.
Bazı haramlar açıkca yazılmayıp işareten hükmü mevcuttur.
canı tehlikeye atma,israf yapma,kafire meyletme,Rasülüllaha *S.a.v.*
tabii olma gibi ayetler işareten hüküm olarak kabul edilirse
sigaranın haramlığını kabul etmemiz gerekir.

İşareten haram olduğuna inanmayan mekruh olarak içmeye devam eder,
haram diyen içmez konuyu cedelleşmeye getirmemek gerekir...

k@rdelen
17 Nis 2008, 23:27
mekruh güzel demek değil,yapılması farz kadar katti delillerle sabit olmamakla beraber uzak durulacak işlere denir,fakat burda konu zaten sigarayı savunmak değil ,burda anlatılmak istenen mekruha haram dememek lazım,yada tam tersi mubah olan bişeye mekruhta denmez,bunların veballeri var ,süleyman efendinin talebeleri sigara içmezler fakat sohbetlerinde haram diye anlatmazlar mekruh derler ve mekruhları yapmanı zararlarını anlatırlar ,takvayı anlatırlar ,sağlık yönünü anlatırlar ,en azından denizlideki cemaatleri hocahanımları ve beyleri öyyle . Alimlerinde sigaraya haram dedikleri vakit adetleri olmadığı halde yakıp iççmeleri yada talebelerine oan yaktırp içmeleri sadece bunun haram olmadığını göstermek içindir yoksa çok güzel iştir yapın demek değil.

Muhammed PaRisa
17 Nis 2008, 23:31
mekruh güzel demek değil,yapılması farz kadar katti delillerle sabit olmamakla beraber uzak durulacak işlere denir,fakat burda konu zaten sigarayı savunmak değil ,burda anlatılmak istenen mekruha haram dememek lazım,yada tam tersi mubah olan bişeye mekruhta denmez,bunların veballeri var ,süleyman efendinin talebeleri sigara içmezler fakat sohbetlerinde haram diye anlatmazlar mekruh derler ve mekruhları yapmanı zararlarını anlatırlar ,takvayı anlatırlar ,sağlık yönünü anlatırlar ,en azından denizlideki cemaatleri hocahanımları ve beyleri öyle . .


aynı şeyleri söylediğimizin farkında mısınız ?
mekruh yorumu yapanlar kullanır haram yorumu yapanlar kaçar...

Üsve-i Hasene
24 Nis 2008, 14:30
لا ضرر ولا ضرار

”İSLAM’da zarar vermekte yoktur,zarara uğramakta yoktur.” (Ahmet b.Hanbel-sahihdir.)

Üsve-i Hasene
01 May 2008, 08:56
"Günde 20 sigara içmek sureti ile 20 yılda vücutta 7 kg is ve katran birikir."

Vücuda giren havayla kanı temizlemekle görevli akciyerlerin en ince kanallarını 7 kg katranla , zift ile doldurarak iflas etmesinin meşru bir fetvası olabilirmi..

BÜRÜKSEL TÜBERKÜLOZ MÜC. KONF. RAP.


"Akciğer kanserine yakalanan hastaların %94'ünün sigara tiryakisi olduğunu ciddi araştırmalar ortaya kovmaktadır."

Op.Dr. Edwards GRAHAM

"Londra' da yapılan 7. uluslar arası kanser kongresinde akciğer kanseri olan 10 kişiden 9'unun sigara tiryakisi olduğu açıklanmıştır."

YEŞİLAY ARŞİVİ


"Sigara içen annelerin çocukları,cenine kabı oksijen ulaşamaması sebebi ile geri zekalı olur."

Doç. Dr. K.AYDOĞMUŞ

"Tütün dumanında 4000'den fazla zehirli madde bulunduğu unutulmamalıdır."

ABD. MİLLİ KANSER ENST.


"Bütün uyuşturucular arasında en fazla ölüme sebebi olan madde sigaradır."

Prof. Dr. Orhan ÖZERİçindeki bazı ilginç maddeler: Arsenik, Siyanür, Amonyak ( Yer temizleyici) , Katran ( zift) , Polonyum ( Radyoaktif madde) , Aseton (Boya çıkarıcı) , DDT ( Böcek zehiri) , Naftalin ( Güve Zehiri),Karbonmonoksit ( eksoz gazı)

http://img216.imageshack.us/img216/7049/15re3.jpg

Üsve-i Hasene
08 May 2008, 10:51
Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A) Hazretleri nin Sohbet derslerinden alıntı:

İçkiyi içtin mi, sakladığın şeyler ortaya çıkıyor. Binâen aleyh, içkinin sarhoşluğu senin cibiliyetini meydana koyuyor. Nelerin varsa ortaya dökülüyor artık, her fenalığı yapabiliyorsun. Allah muhafaza etsin...

Bugün kanserin de en büyük sebeplerinden birisinin bu olduğunu söylüyorlar. Sigaranın da içkiden olduğunu unutmamak lâzım! Sigara da içkinin bir nev'idir. Aç karnına üç-beş tane sigara için; bakın haliniz ne oluyor?.. İçkiyi içen kafası dönüp nasıl kendinden geçiyorsa, aç karnına üç-beş tane sigara içtiğiniz vakitte bak ne hale geliyorsunuz?.. Demek ki sizi sarhoş ediyor. her şarhoş eden şey de haram olur.

Allah kusurlarımızı affetsin...

Onun için bize düşen, emr-i ilâhîyi, emr-i Rasûlallah'ı dinlemekten başka çaremiz yok! Aklımız o kadar bizim. Biz büyüklerin aklına, yoluna uymak mecburiyetindeyiz

k@rdelen
08 May 2008, 11:13
Bugün kanserin de en büyük sebeplerinden birisinin bu olduğunu söylüyorlar. Sigaranın da içkiden olduğunu unutmamak lâzım! Sigara da içkinin bir nev'idir. Aç karnına üç-beş tane sigara için; bakın haliniz ne oluyor?.. İçkiyi içen kafası dönüp nasıl kendinden geçiyorsa, aç karnına üç-beş tane sigara içtiğiniz vakitte bak ne hale geliyorsunuz?.. Demek ki sizi sarhoş ediyor. her şarhoş eden şey de haram olur.Mehmed Zâhid Kotku (Rh.A)


sarhoş olmuyorsa ona helal demek...

üzülüyorum biliyormusunuz ? önceki alimlerin sadece adetleri olmadığı halde sigaraya haram diyenler içenleri kötüleyenleri görünce sigara ykan yaktıran büyük alimlerimiz varken ,hala sigaraya ısrarla haramdır denmesine çok üzülüyorum,her zaman için yeniler değil eski alimler referans olmuştur bana ,yenilerede saygım büyüktür fakat hükmü verilmiş bir konuda silsileyyi aliyyeme bağlı bir alim ne derse odur gerçek olan diğerleri teferruattır.

müçtehit olmayanların içtihat etme yetkisi yoktur anca müçtehit olursa içtihat edebilir.

http://www.itibarhaber.com/component/option,com_easybook/Itemid,258/startpage,25/

396. Batuhan Arar 23 Haziran 2007 08:13 | Îstanbul / Türkiye
Selamun Aleyküm Hocam.
Sigara için; bir kısım mekruh, bir kısım haram olduğunu söylüyor. Ben sigara kullanıyorum ve bırakmayı çok denedim. Yapamıyorum. Bununla ilgili fetva varmıdır?
Allah(c.c)

tahrimen mekruhtur diyor mehmet talu hoca, kendi fikrini söylemiyor hüküm verirken !

Üsve-i Hasene
08 May 2008, 14:28
üzülüyorum biliyormusunuz ? önceki alimlerin sadece adetleri olmadığı halde sigaraya haram diyenler içenleri kötüleyenleri görünce sigara ykan yaktıran büyük alimlerimiz varken ,hala sigaraya ısrarla haramdır denmesine çok üzülüyorum,her zaman için yeniler değil eski alimler referans olmuştur bana ,yenilerede saygım büyüktür fakat hükmü verilmiş bir konuda silsileyyi aliyyeme bağlı bir alim ne derse odur gerçek olan diğerleri teferruattır.

müçtehit olmayanların içtihat etme yetkisi yoktur anca müçtehit olursa içtihat edebilir.

http://www.itibarhaber.com/component/option,com_easybook/Itemid,258/startpage,25/

396. Batuhan Arar 23 Haziran 2007 08:13 | Îstanbul / Türkiye
Selamun Aleyküm Hocam.
Sigara için; bir kısım mekruh, bir kısım haram olduğunu söylüyor. Ben sigara kullanıyorum ve bırakmayı çok denedim. Yapamıyorum. Bununla ilgili fetva varmıdır?
Allah(c.c)

tahrimen mekruhtur diyor mehmet talu hoca, kendi fikrini söylemiyor hüküm verirken !

Değerli Kardeşim ...sizi incitmek asla istemem mümkün olduğu kadar dikkatli davranmaya çalışıyorum ama malesef kendi ilavenizde kendinizle çelişiyorsunuz..


belki bazısına zarar veren şey başkasına vermez
diyebilirsiniz ama sarhoş olmuyorsa ona helal deme hakkını İslam size vermez .. çünkü size çogu sarhoşluk veren şeyin azıda haramdır hadisini sunarlar..

Farkındamısınız Hocamız Tahrimen Mekruh diyor....Tahrimen Mekruh ifadesi Ahirette Cehennem cezasıyla tehdid edilen dinde Haram demektir...Tahrimen mekruh u sürekli işlemek , bu günaha bağımlı olmak Kebairedir ve dahi Tahrimen Mekruh dan korkmamak üzülmemek kişiyi küfre götürür... ya bu illete Tahrimen mekruh diyen alimler çogalmışken helal -mubah diyenler ne olur bilemem....ama elbette çok tehlikelidir....büyük cesarettir....

Kimsenin önceki alimlere bir sözü yokturki bu cümleleri kuruyorsunuz onlar başımızın tacıdır...Sigara konusundaki Tahrimen mekruh hükmü son yılların ( araştırma ve tesbitlerin ) teyid ettiği bir hükümdür zamanlada icma halini almıştır almaktadır....


bir konuda silsileyyi aliyyeme bağlı bir alim ne derse odur gerçek olan diğerleri teferruattır. demek bile çok tehlikeli bir cümledir.

ayrıca Silsile-i Aliyye büyüklerinin takva söylemlerini--azamet tercihlerini iyi araştırın derim çogunlukla fıkh ilmine eğilmeyen muridler bu yüzden tefride kayarak hem kendilerine hemde bağlı bulundukları yola zarar verirler..
.

Mehmet Zahid Kotku Hz de Silsile-i Nakşibendi dendir...ve dahi büyüklerindendir... ve dahi Mehmet Talu Hocamız Silsileye bağlı bir alimdir...her halde onlarda Silsile-i Aliyye büyüklerinin yoluna bizden sizden kat ve kat vakıftırlar... bu tür söylemler.. kişiyi güncel meselelerde Ehli Sünnet üzere hassasiyet gösteren alimlerin çağdaş konulardaki uyarılarına ,icmasina muhalefet etme hakkı vermez....

k@rdelen
08 May 2008, 17:54
öncelikle kırılmıyorum bunu belirteyim ,gösterdiğiniz hassasiyeti hissedebiliyorum görebiliyorum.,bunun içinse teşekkür ederim,

daha sonrada tahrimen mekruh diyenlere sözüm yoktur,sözüm direk haram diyenlere ,sonuçta ikisi farklı kavramlar ,her ne kadar birbirine yakın bile dursa mekruhla haram farklıdır.

bilmiyorum belki tuhaf yersiz bir benzetme olacak fakat tuvalet kağıdı kullanmanın hükmünü biliyormusunuz ?

haramlar yada mekruhlar sadece sağlığa zararlı oldukları vakit haram yada mekruh olmuyorlar haramlarda yada mekruhlarda sebep aranmaz antık aranmaz diye biliyorum harammsa haram evet azıda çoğuda mekruhsa mekruh , fakat sizde sigaraya haram diyenlerin öne sürdüğü delilleri okuduğunuz vakit diğer alimler bu kadar cahilmiydide bunu haram dememişler israfa girmişler misvakla muhallefete girmişler alkol gibi sarhoş edici olduğunu bilememişler,yada azı haram olanın çoğuda haram olur tezi ile sigarayı neden içtiler onlara haram değilmiydi onları sarhoş etmiyormuydu ,kusura bakmayın sigara içmek güzel bişey değil,keyifli olabilir fakat her keyifli olan güzellikler saçacak diye kuralda yok fakat yinede haram diyemem sigaraya anca nakil edebilirim tahrimen mekruh tenzihen mekruh yada mubah diyen alimleri ,

takva konusu başkadır takva olmak için mubah olan bişeye haram demek ayrıdır , büyüklerimiz kadar takvalı olsak herşey bizlere haram olması gerekirdi ...

selam ve dua ile ...

furkan-114
06 May 2009, 17:52
Sigaranın beyin hücrelerini tahrip ettiği ve yeni hücrelerin üretilmesini durdurduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.
Beyin tümörlerinin % 99’u, beyin kanamalarının % 85’i sigara kaynaklıdır.

...beyin damarlarında daralma ve tıkanmalar meydana getirir. Ayrıca bu duruma bağlı olarak zihinsel ve bedensel yorgunluk ortaya çıkar.

Sigara içen kişilerdeki beyin-damar hastalığı (inme gibi) riski, içmeyenlere göre 4 kat yüksektir.

Dudaklarımıza dumanın değdiği andan itibaren 8 saniyede beyne ulaşan nikotin, her nefes sigara çekiminde yaklaşık 50 bin beyin hücremizin ölümüne sebep olur. Ve bu ölen hücreler asla yenilenmez.

Nikotin beyin hücrelerini etkileyerek bağımlılığa yol açar. ( sigara içmeyi deneyen her 4 kişiden üçü sigara bağımlısı olmaktadır.)

Yapılan araştırmalar tütündeki üç yüze yakın radyoaktif maddenin başlıcaları olan, kurşun ve uranyumun türevi olan polonyumun, radonun beyin hücreleri dışındaki hücreleri de tahrip ettiği belirtilmiştir.

California Üniversitesi’nden bilim adamı Daniel Amen, Amerika’da best seller olan kitabında kafein alkol ve sigaranın beyne etkilerini beynin MR görüntülerini inceleyerek yayımladı.


http://img2.imageshack.us/my.php?image=82429625.png
http://img2.imageshack.us/img2/6913/82429625.png


Normal: Görüntü, beyin aktivitesinin damaktan görünüşünü yansıtıyor. Pürüzsüz yüzey beyinde kan dolaşımının sağlıklı olduğuna işaret ediyor.

http://img2.imageshack.us/img2/6924/74733763.png

Alkol: Fazla alkol tüketmek beyin damarlarının tıkanmasına ve hücrelerin yavaş yavaş ölmesine neden olur. Ön lobdaki siyah lekeler karar verme yeteneğinin zayıflamasına, refleksleri kontrol edememeye ve yüksek depresyon riskine işaret ediyor. Orta kısımdaki lekeler dil, müzik yeteneklerini ve hafızayla ruh durumunu olumsuz etkiliyor. Dengesiz davranışlara neden oluyor.

http://img2.imageshack.us/img2/2135/21057945.png
Kafein ve sigara: Beyindeki damarların daralmasına yol açıyor. Etkisi uyuşturucu ve alkolden de kötü oluyor. Beynin ön lobunda görülen siyah noktalar kişiyi depresyona karşı savunmasız kılıyor. Orta kısımlardaki siyah noktalar zayıf hafızanın habercisi. Kitap, günde 3 fincandan fazla kahveden uzak durmayı tavsiye ediyor.

http://img2.imageshack.us/img2/1603/10914246.png
Alzheimer: Alzheimer yüzünden ortaya çıkan plak tabakası beyinde bir çeşit kısa devreye yol açıyor. Özellikle beynin ön kısmı tarafından kontrol edilen konuşma ve hafıza olumsuz etkileniyor.

ebubekir
07 May 2009, 00:11
Diyelim ki haram değil mekruh.:( hemde tahrimen ...
mekruh sevap mıdır ki ? onu savunalım...
tahrimen mekruh ne demek haram olma ihtimali çok kuvvetli çirkin iş demek...
tabi sigarayı burada savunan da yok burada kaidenin hükmü konuşuluyor
Takvaca ilerlemiş kullar için mekruh haram değerinde kaçılacak bir davranıştır.
hele ki tahrimen mekruhsa..
sigara içmenin haramdan mekruha kadar hangi hükme girerse girsin
hoş bir davranış olmadığı ortada.
Bazı Allah dostlarının özellikle dalaletteki insanların kendi yanlarında rahat olabilmesi için sigara kullandıklarına veya kullanmayıp izin verdiklerine bende şahit oldum..

Ama bu durumu sigarayı onaylama değil sadece daha özel bir amac için musade etme olarak yorumlamışlardır.
Doğru mu yapmışlardır. Onlar hakkında konuşmak edebsizlik olur.

Çok kıymetli hocam buyurmuştur ki
Kuran-ı kerimde haramlar aslen açık ve saniyen kapalı zikredilmiştir.
Bazı haramlar açıkca yazılmayıp işareten hükmü mevcuttur.
canı tehlikeye atma,israf yapma,kafire meyletme,Rasülüllaha *S.a.v.*
tabii olma gibi ayetler işareten hüküm olarak kabul edilirse
sigaranın haramlığını kabul etmemiz gerekir.

İşareten haram olduğuna inanmayan mekruh olarak içmeye devam eder,
haram diyen içmez konuyu cedelleşmeye getirmemek gerekir...

konu okadar uzamışki hocam nihayetinde noktalamış
bu konuyu 7 yıl yazılsa yine bir yere varılmaz
dinimizde bana göre sana göre oldugunu zannetmiyorum
ayet hadis ve büyüklerimizden ögreniriz
bazı arkadaşların bahsettigi gibi diyelimki mekruh
baktıgımız zamn müsrüflük var saglıga zarar var etrafa zarar var
ozamn bir müslümana bu yakışmaz demi müsrüfte olsa haramda olsa
ama ben bunu söylerken başta kendime söylüyorum kimse kusura bakmasın hakkını helal etsin
bu pisligi 7 yıl bıraktıktan sonra tekrar başladım ve işin gercegi cokta üzgünüm
yani bu sıgaraya müsade bile olsa kokusuyla parasıyla hiç hoş degil
o yüzden içmeyenlerden mevlam binlerce kere razı olsun
içenleride tez zamnda kurtarsın inşl başta beni
hakkınızı helal edin kırıcı bir şey yazmışşam