PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : tecvid dersleri--uygulamalar---


Muhammed PaRisa
01 Nis 2007, 17:13
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif
Tecvidin farz olması KURANI KERİM de MÜZZEMMİL suresi 4. ayeti ile sabittir..

وَرَتل القرْآنَ ترْتيلا

Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.

Cennetyolunun güzel üyeleri Arkadaşlarım
burada yeni bir tecvid bölümüne başlıyoruz.
Ancak tecvide başlarken önce bazı terimleri bilmeliyiz.
inşaatımızı bu temellere kuracagız inşaallah.

öncelikle Tenvin ve Nun’u Sakini görelim.a) TENVİN : İki ötre, iki esre ve iki üstüne denir :
http://www.farukinet.com/tecvid/049.jpg
en in ün okutturur. ve sonunda sakin nun vardır.b)NUN’U SAKİN : Cezzimli Nun harfine denir :
http://www.farukinet.com/tecvid/050.jpg

nunu sakin aynı zamanda tenvinin son harfinde
yani en,in,ün derken buradaki n sesinin veren nunlardır.

Muhammed PaRisa
01 Nis 2007, 22:29
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif
konularımızı anlatmaya başlayalım inş.

ilk konumuz harfi med....
yani bir elif miktarı uzatma ..meddi tabii

http://www.ehlitevhid.de/elemin/konu/elifb/elifb/e41.gif


http://www.ehlitevhid.de/elemin/konu/elifb/elifb/e43.gif


http://www.ehlitevhid.de/elemin/konu/elifb/elifb/e46.gif

Muhammed PaRisa
06 Nis 2007, 21:24
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif
degerli kardeşlerim tecvid ilminin temellerini atmaya devam ediyoruz inşaallah

SEBEB-İ MEDD: Uzatma sebebi demektir.
Bu da iki kısma ayrılır:

a)HEMZE : Harekesi olan “Elif ’e “ hemze denir. Örnek :

http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/2_dosyalar/011.jpg

b)SÜKUN : Daha önce gördüğümüz gibi , harekesi olmayan ( yani ne esresi, ne ötresi ve nede üstünü olmayan ) harfe biz Sükun diyoruz.
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/2_dosyalar/012.jpg gibi.
Bakınız bu harflerin hiç birinin harekesi yoktur.
Dolayısı ile harekesi olmayan harfe sakin harf diyoruz. Burada şunu da ekleyelim:
İleride göreceğiz ama yine de belirtelim:
“CEZZİMLİ “ olan harflere de “SÜKUN “ diyoruz.

Mesela: http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/2_dosyalar/013.jpg gibi.

Muhammed PaRisa
06 Nis 2007, 21:41
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

kardeşlerim şimdi 2'den 4 elif miktarına kadar uzatma derslerine başlıyoruz.inşaallah
birinci dersimiz

MEDD-İ MUTTASIL :

Tanımı:
Harfi medden sonra
(Hani harekesi olmayan vav ,ya, elif vardı ya işte ondan sonra)
sebebi medden
(hani harekeli hemze veya elifti .burada hemze gelecek.)
ayın ağzı şeklinde ki hemze http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/4_dosyalar/019.jpg gelir ve
her ikisi de aynı kelimede bulunursa,
o zaman MEDDİ MUTTASIL olur.
Meddi muttasılın meddi VACİP’tir.

Örneklerle görelim:

http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/4_dosyalar/022.jpg

Arkadaşlar bakınız burada medd harflerininin altını işaretlemiş bulunuyorum.
Dikkat edecek olursanız çift çizgi ile altlarını çizdiğim
ve kırmızı ile yazdığımız medd harflerinden sonra,
Mavi kalemle yazdığım,
sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki “hemze” gelmiş ve
her ikiside aynı kelimede bulunmuştur.
Peki bu meddi muttasılı kaç elif miktara kadar çekeceğiz?
Dört elif miktara kadar çekeceğiz.

2 elif teravih namzını kılarken,3 elif vakit namazı kılarken,
4 elif aşır okurken uzatılır.

anladık inşaallah. haydi biraz da pratik yapalım.
unutmayın harfi med (VAV,YE,ELİF)
ve sebebi medden hemze
BİR DE TEK KELİMEDE BULUŞACAKLAR.
ÖRNEKLER
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/4_dosyalar/021.jpg

Muhammed PaRisa
06 Nis 2007, 22:02
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

cennetyolunun güzel üyeleri
şimdi de 2 eliften 4 elife kadar uzatma kuralını görecegiz.
burada muttasıldan farklı olan tek degişen
harfi medden sonra sebebi medden kırık hemze yerine
uzun hemze( harekeli elif)gelecek
ve aynı kelime yerine ayrı kelimelerde olacak.
harfi med ilk kelimenin son harfi,
sebebi medden uzun hemze ise ikinci kelimenin ilk harfi olacak.

Medd-i Munfasıl : ( Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)

Tanımı tekrar edelim.
Harfi medden sonra
sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki hemze DEĞİLDE, harekeli elif (uzuzn hemze) şeklindeki http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/5_dosyalar/023.jpg
“harekeli elif” gelir ve harfi meddle ayri ayri kelimelerde bulunursa,
o zaman MEDDİ MUNFASIL olur.
Meddi munfasılın meddi CÂİZ’dir.
Peki caiz ne demektir?
Caiz demek , bir elif miktarı uzatmak demektir.
teravih namazında -1 elif,vakit namazında 2-3 elif,aşır okurken 4 elif uzatmak caizdir.

Şimdi bunu örneklerle görelim:
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/5_dosyalar/024.jpg

Kırmızı ile yazarak altını çift çizgi ile çizdiğim medd harfinden sonra, mavi ile belirttiğim sebebi medden harekeli elif gelmiş
ve ikisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunmuştur.
Öğle ise burada MEDDİ MUNFASIL meydana gelmiştir
ve 4 elif miktarı çekmekte caizdir. Yani isteyen 2-3-4 elif miktarı çekebilir. Fakat şunu hatırlatmak isteri ki;
Bizler İmamı asım ve onun ikinci ravisi olan HAFS ‘a göre okuyoruz
ve oda bu tecvidi 4 elif miktarı çekmiştir.
Ama dediğim gibi kıraat imamları arasında “ittifak ” sağlanmamıştır.
Buna da muhtelefün fihh denir.
Muhtelefun fihh demek;Bunda ihlilaf vardır demektir.


farkı anladık degil mi ?
muttasılda harfimedden sonra kırık hemze
munfasılda harfimedden sonra uzun hemze (harekeli elif) gelecek.
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/5_dosyalar/026.jpg

Muhammed PaRisa
09 Nis 2007, 23:06
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

CENNETYOLU ÜYESİ DEGERLİ KARDEŞLERİM...
BUGÜNDE GENİZDEN SES GETİREREK BİR HARFİ DİGERİNE KATMAYI ÖGRENECEGİZ. TABİİ BU HER HARFTE OLMAZ. CEZİMLİ NUNDAN VEYA TENVİNDEN SONRA 4 HARF GELİRSE BURADA NUNLAR SANKİ SAKLANIR VE ÖNÜNE GELEN HARFE KATILIR. ŞİMDİ KONUYU BİRAZ DA YAZARAK AÇALIM...

İDGAM-I MEAL ĞUNNE : Tenvin veya nun'u sakinden sonra “yemnu”
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/073.jpg
harflerinden biri gelirse idğamı meal ğunne olur. Bu harfleri açık olarak yazalım:

http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/074.jpg
harfleridir. Kardeşlerim yalnız bunlardan: http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/075.jpg harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam “ olur.İDĞAM : Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan ) harflerden birincisini diğerine katmaya İDĞAM diyoruz.
Bu bazen tam idğam olur bazen de eksik (nakıs) idğam olur.

Örneklerle görelim: http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/076.jpg

Kardeşlerim, ok işaretinin sağında ki bölümler Kur’an-i Kerim de ki orijinal örneklerdir.
Fakat sol taraftaki kısımlar ise bizim , sağ tarafta yazılı olan bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini göstermektedir.
Lakin şu farklılığa dikkatinizi çekmek isterim:
Nun'u sakinden sonra
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/080.jpg ve http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/077.jpg bir kelime içinde gelirse idğamı maal ğunne olmaz. İZHAR gibi okunurlar. Örnekleri görelim:http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/078.jpg

Kardeşlerim bakınız burada ki nun'u sakinleri kırmızı ile belirttim. Fakat nun'u sakinden sonra gelen vav ve ya http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/079.jpg harflerinden dolayı burada idğam yapılmaz. Sadece burayı okurken izhar varmış gibi okuruz. Kısaca söylemek gerekirse YAZILDIĞI GİBİ okunur.
izhar nunları aynen okumak yani saklamadan ortaya çıkarmaktır.
haydi kolay gelsin inşaallah

ÖRNEKLER

http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/082.jpg

Muhammed PaRisa
25 Nis 2007, 21:23
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif
İDĞAM-I BİLAĞUNNE: Tenvin veya nunu sakinden sonra “lam” ve “ra” http://www.sevdalara.net/tecvid/083.jpg harflerinden biri gelirse idğamı bila ğunne olur.

Kardeşlerim burada da idğam var, fakat burada tutulma olmaz ve hemen suratli bir şekilde geçilir. Örneklerle

görelim: http://www.sevdalara.net/tecvid/084.jpg


Kardeşlerim burada daha önceki örneklerde görüldüğü gibi okun sağında ki bölüm Kur’an-i Kerim’de geçen orijinal örneklerdir. İşaret okunun solunda ki bölüm ise, sağdaki bölümü tecvitli olarak nasıl okumamız gerektiğini gösteren bölümdür.

Muhammed PaRisa
20 May 2007, 21:18
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

Medd-i Lâzım :
cennetyolunun güzel insanları
bazen kuranı kerim okurken karşımıza üstüne
benzeyen ama üstün olmayan uzun bir çizgi çıkar.
hatta bu işaret çogu zaman kırmızı renklidir.
buradan bizim anlamamız gereken normal uzatmak
yerine burada 4 elif miktarı uzatacagımızdır.
şimdi bu kaideyi biraz açalım

( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden “SÜKUN’u lazım “ gelirse , o zaman meddi lazım olur.

Peki SÜKUN’U LAZIM ne demektir?
Kur’an-i Kerim’i okurken ister duralım veya isterse geçelim,
her iki durumda da var olan “SÜKUN’a “ SÜKUN’u lazım denir.
Bunu örnekle görelim ;
http://www.sevdalara.net/tecvid/027.jpg

kardeşlerim.üç tane kelime yazdık.İçlerinde Hurufu mukattaa da olan bu harf ve kelimeleri okurken,sanki uzun yazılmış gibi okuyoruz. (Elif lam mim diye okunan ilk kelime uzun yazıldığında,nasıl yazıldığını, ok işaretlerinden sonra açıkça görüyorsunuz.

“ Yasin” örneği de bunun gibi.) Bu durumda, harfi medden sonra gelen SÜKUN’e dikkat edelim. Kırmızı ile yazdıklarımız harfi meddir. Yani uzatma harfleridir. Ondan hemen sonra gelen ve mavi renkle yazdığımız ise “ SÜKUN’u lazımdır” Kısaca harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelmiştir. Yani şunu demek istiyoruz: BAKIN HARFİ MEDDEN sonra CEZZİMLİ bir harf gelmiştir.Bu cezzimi kaldırmamız mümkün değildir. Siz Kuran okurken ister durun isterseniz durmayın, bu cezzimi okumak zorundasınız. İşte böyle SÜKUN’e “LAZIM SÜKUN ” diyoruz.

MEDDİ LAZIMI DÖRT BAŞLIK ALTINDA İNCELEYECEĞİZ
a) Meddi Lazım Kelime-i Musakkale: Arkadaşlar buradaki harfi medd ve sebebi medd (SÜKUN’u lazım) aynı kelimede meydana geldiği için ve de şeddeli olduğundan bu ismi almıştır. Zaten dört bölümde de harfi medden sonra sebebi medden cezimli bir harf gelmekte. Kısaca harfi medd ve sebebi medd aynı kelimede meydana geldiği için bu ismi almıştır. Bunu örneklerle görelim: http://www.farukinet.com/tecvid/028.jpg

kardeşlerim bu örneklere bakalım, burada kırmızı renkte yazıp parantez içine aldığımız bölüm Kur’an-i Kerim’de ki yazılı hali. Parantez içine almadığımız bölüm ise, size “ SÜKUN’u lazımı “ açık olarak gösterelim diye yazdık( mavi renkli ve cezzimli olan LAM ve KAF harfine dikkat edin) Çift çizgi ile çizdiğimiz harfi medleri sanıyorum hemen gördünüz. Dikkat edelim şimdi; Parantez içine aldığımız kelime de harfi medden sonra ne gelmiş ? ŞEDDELİ BİR harfin geldiğini açık olarak görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Söyleyelim: Harfi medden sonra ŞEDDELİ bir harf geldiği için ve bu da aynı kelimede bulunduğu için diyoruz ki burada MEDDİ LAZIM KELİMEİ MUSAKKALE VAR ve dört elif miktarı uzatmakta vaciptir. Bir kez daha belirteyim. Altlarını tek çizgi ile çizdiğim(Mavi tek çizgi) yerler ise şeddeli harfin açık yazılışını göstermek içindir. Zaten arka arkaya gelen bu iki harf görülüyor. Birincisi cezzimli ikincisi harekeli olan bu iki harf,yazı kurallarına göre birleştirilmiş ve başına da şedde konmuştur.b) Meddi Lazım Kelime-i Muhaffefe: Bu bölümde de harfi medd ve sebebi medd yine aynı kelimede cereyan ediyor. Ne var ki burada harfi medden sonra gelen SÜKUN, a şıkkında olduğu gibi şeddeli değil de cezzimlİ gelmiştir. Bir kez daha diyelim; Harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmiş ve de aynı kelimede bulunmuş oluyor.Bu durumda burada ki tecvidin adı Meddi lazım kelimei MUHAFFEFE (cezzimli) olur. Bunu örneklerle görelim:http://www.farukinet.com/tecvid/029.jpg

kardeşlerim, burada ki harfi medd, baştaki elifin üstünde olan ve adına “ mukadder = takdir edilmiş ”

dediğimiz eliftir ve biz onu size, okunan elifin üstünde kırmızı ile gösterdik. Ondan sonra gelen mavi yazılı lam hafinin üstünde ki SÜKUN’da lazım SÜKUN’dur. Bu tecvidden Kurani Kerimde sadece iki yerde( Yunu suresi 59 ve 91. ayetlerinde) bulunmaktadır. Tekrar edelim: Harfi medden sonra sebebi medden lazım SÜKUN ( buradaki cezzimli) gelmiş ve ikisi de bir kelimede cereyan ettiği için Meddi lazım Kelimei Muhaffefe olmuştur.c) Meddi Lazım Harfi Musakkele: Arkadaşlar yukarıdaki iki şıkkı aynen tekrar etmek durumundayız. Çünkü yukardaki kelimelerde geçen kural bu kez de harflerde meydana gelecek. Tanım yine aynı: Harfi Medden sonra sebebi medden SÜKUN’u lazım gelirse meddi lazım harfi musakkele olur. Yani harfi medden sonra ŞEDDELİ HARF gelir.

Örneklerle görelim: http://www.sevdalara.net/tecvid/027.jpg
kardeşlerim burada eliflammim kısmı harfi musakkeleye
yasin ikısmı ise harfi muhaffefeye örnektir.
aynı resim içinde göstermesi sizi yanıltmasın.
3. maddeye örnek eliflammimdir.6 sûrede elif-lâm-mîm vardır.
Bunlar Bakara, Âli İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir. Ârâf sûresinde de Elif-lâm-mîm-sâd bulunmaktadır

kardeşlerim Kur’ani Kerimde hurufu mukatta dediğimiz bu örnekleri görmemiz mümkün. Fakat biz bunu okurken uzun yazıldığı gibi okuruz. Bakın bu iki kelimeyi hem cezzimli haliyle ve hem de şeddeli haliyle yazdım ki olayı net görelim. Ama biz bunu okurken ŞEDDELİ İMİŞ gibi okuduğumuz için bu tecvide Meddi Lazım Harfi Musakkale deriz. Musakkele demek şeddeli demektir. Mavi ile yazılmış ve arka arkaya gelmiş iki “ mim ” harfi görüyorsunuz. Tecvid kaidesi kuralınca bu iki MİM harfi tek olarak yazılır ve başına da ŞEDDE konur. Bu olay harf üzerinde olduğu içinde Meddi lazım Harfi Musakkele adını alır. Kırmızı olarak yazdığım son bölümde ise MİM HARFİ ÜZERİNDE Kİ ŞEDDEYİ açık olarak görüyorsunuz.

d) Meddi Lazım Harfi Muhaffefe: Bu son şıkta da yine harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN gelir ve de bu olay kelimede değil harfte cereyan ettiği için harfi muhaffefe adını alır. Örneklerle görelim:http://www.farukinet.com/tecvid/031.jpg
kardeşlerim,bakın tek olarak Kurani Kerimde gördüğümüz bu harfler okunurken açık bir şekilde yazdıklarımız gibi okunur. Bu olayda harfi medden sonra gelen SÜKUN ( yani cezzim )sadece harfte gerçekleştiği için bu tecvide de Meddi lazım Harfi Muhaffefe diyoruz. Arkdaşlar böylece en zor tecvidlerden birini bitirmiş oluyoruz , elhamdulillah .

http://www.farukinet.com/tecvid/032.jpg

http://www.farukinet.com/tecvid/033.jpg

Muhammed PaRisa
27 May 2007, 21:25
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

bugün ki dersimiz meddi arız.
aslında gerçekten sukun yani cezim olmadıgı halde
biz kendimiz durak yaparak
cezim varmış gibi durdugumuz yerlerde olur.
genellikle durak sonlarında olur ki
kelimenin son harfini çift üstün veya
harfi med yoksa hep cezim okuruz.
işte bu hallerde 4 elife kadar çekmek caiz olur.
şimdi konuyu bölümleriyle biraz açalım. haydi kolay gelsin


Medd-İ ArIz: (Meddi arızın dört elif miktarı çekilmesi caizdir.)

Tanımı:Harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN’u arız gelirse meddi arız olur.
Peki ;SÜKUN’u Arız neye derler:
Kuran-i Kerimi okurken , Durulduğu zaman olan
ama geçildiği zaman olmayan SÜKUN’e SÜKUN’u arız diyoruz.
Biz bunu örnekle görelim:
Mesela Kur’an i Kerim okurken duraklar vardır.
Biz genelde buralarda dururuz.
Durduğumuz zaman kelimenin sonu cezimli olmuş olur.
Cezimli olunca da SÜKUN meydana gelmiş olur.

Mesela; http://www.sevdalara.net/tecvid/034.jpg

kardeşlerim. burada birinci örneğe bakalım. Tek çizgi ile altını çizdiğimiz NUN http://www.sevdalara.net/tecvid/035.jpg harfine dikkat edelim.

Gördüğünüz gibi sonu “ÜSTÜN” http://www.sevdalara.net/tecvid/007.jpg gelmiş. Bu normalde bütün Kuran-i Kerim’de böyledir.
Şayet biz ayetbittiği zaman ,
ara vermeden okursak bu ayetin sonunda ki
üstünü okuruz ve durmadan devam ederiz.
Şayet duracak olursak ,
ikinci örnekte çitf çizgi ile altını çizdiğimiz gibi,
ayetin veya durduğumuz kelimenin sonunu
(esre – üstün ve ötre olması fark etmez) CEZİMLİ OKURUZ.
Demek ki şu bilgi unutulmamalı:
Biz kelimenin sonunda durduğumuz takdirde,
kelimenin sonu cezzimli olmuş olacak ancak;
eğer durmaz devam edersek
o zaman da CEZİM ortadan kalkmış olacaktır.
Buna göre SÜKUN’u arızın tanımına bir kez daha bakalım: Durduğumuz da var olan fakat durmadan okumaya devam edersek ortadan kalkan SÜKUN’e , ARIZ SÜKUN denir.

Meddi Arızı üç başlık altında inceleyebiliriz:

a)Kelimenin SONU ÜSTÜN http://www.sevdalara.net/tecvid/007.jpg İle biterse, bunu üç çeşitten biri ile okuyabiliriz:

1) TUL ile okuyabiliriz: Dört elif miktarı uzatmaktır.(Yani dört elif miktarı çekerek okuyabiliriz)

2) Tevassut ile okuyabiliriz: (İki veya üç elif miktarı uzatarak okumaya denir.)

3) Kasr ile okuyabiliriz: (Buda bir elif miktarı okumaktır. )

Şimdi bir örnek yazalım. Biz bu örneği yukarda ki üç şekilden biri ile okuyabiliriz:
http://www.sevdalara.net/tecvid/036.jpg
Bakınız bu kelimenin sonu üstün ile bitmiş. Fakat Biz Kur’an-i Kerim-i okurken burada duracak olursak, sonu CEZZİMLİ olur. Yani sonu SÜKUN olur. Bu kelimeyi ister tul, ister tevassut ve istersek kasr ile okuyabiliriz.b)Kelimenin SONU ESRE http://www.sevdalara.net/tecvid/009.jpg İle biterse , bunu dört ayrı çeşitten biri ile okuyabiliriz:1) Tul ile okuyabiliriz.

2) Tevassut ile okuyabiliriz.

3) Kasr ile okuyabiliriz.

4) Ravm ile okuyabiliriz. Peki RAVM ne demektir : Gizli bir ses ile harekeyi talep etmeye denir.Ravm yapılacak kelimenin sonunu okurken sesinizin üçte ikisi gidip,geri kalan üçte biri ile kelimenin sonundaki esre veya ötre olan harekeyi okumaya denir.Yalnız bu hareke tam bir hareke olmayıp, harekeye işaret eden küçük bir uygulamadır.

Şimdi bunu ( b şıkkını) örneklerle görelim : http://www.sevdalara.net/tecvid/037.jpgSonu “Esre “ ile bittiği için, yukarda ki dört ayrı şıktan birine göre okuyabiliriz.

c) Kelimenin SONU ÖTRE http://www.sevdalara.net/tecvid/004.jpg İle biterse , bunu da yedi çeşit okuyabiliriz: Bunları görelim:

1) Tul ile okuyabiliriz.

2) Tevassut ile okuyabiliriz.

3) Kasr ile okuyabiliriz.

4) Tul ile işmamı birlikte okuyabiliriz.

5) Tevassut ile işmam birlikte okuyabiliriz.

6) Kasr ile işmam birlikte okuyabiliriz.

7) Ravm ile okunur birlikte okuyabiliriz. Kardeşlerim şimdi de bunu örneklerle görelim:

http://www.sevdalara.net/tecvid/038.jpg

Kardeşlerim hemen İŞMAM’ın tanımını yapalım:

SÜKUN’dan sonra dudakları ( uçlarını birbirine bitiştirmeyerek) yummaya denir. İşmam sadece ötrede olur.Kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine dudaklar ile işaret etmektir. Kısaca sükundan sonra ötreye işaret edilerek dudakların ileriye doğru toplama işlemine işmam diyoruz.

KARDEŞLERİM bir kez daha net bir şekilde belirtelim:
TUL : Dört elif miktarı uzatarak okumaktır.
TEVASSUT: İki veya Üç elif mikdari çekerek uzatmaktır.
KASR: Bir elif miktarı çekerek okuma şekline denir.

Bir elif miktarını da daha önce geniş bir şekilde anlattık.

hadi bakalım kolay gelsin hemen Kuran'ımızı açıp bakalım.
örnekleriyle okuyalım.

Muhammed PaRisa
28 May 2007, 12:07
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

KARDEŞLERİM BUGÜN Kİ KONUMUZ MEDDİ LİN. MEDDİ LİN OLABİLMESİ İÇİN ÖNCELİKLE HARFİ LİN OLMASI GEREKİYOR. HARFİ LİNDEN SONRA TEKRAR CEZİM YANİ SUKUN GELİRSE MEDDİ LİN OLUR.
BURADA CEZİMLİ VAV VEYA YE ÜZERİNDE KAYARAK YANİ TUTARAK OKUYACAGIZ. NORMALDE CEZİMDEKİ TUTMA ORANIMIZ BİR ELİF İSE BURADA 4 ELİFE KADAR TUTUCAGIZ. ŞİMDİ KONUYU YAVAŞ YAVAŞ AÇALIM.
Medd - İ Lîn : Lin harfinden sonra sebebi medden SÜKUN gelirse Meddi Lin olur. Ancak önce lin harflerini görelim: Bunlar iki tane olup VAV Medd - İ Lîn : Lin harfinden sonra sebebi medden SÜKUN gelirse Meddi Lin olur. Ancak önce lin harflerini vav http://www.sevdalara.net/tecvid/042.jpgve YA http://www.sevdalara.net/tecvid/041.jpg dır.

Medd - İ Lîn : Lin harfinden sonra sebebi medden SÜKUN gelirse Meddi Lin olur.
Peki Meddi Lin ne zaman olur?
Bu iki harften biri bir kelimede sakin
( Yani CEZİMLİ) olarak bulunur ve
kendilerinden önceki harfin harekesi de
ÜSTÜN
http://www.sevdalara.net/tecvid/043.jpg olarak gelirse Meddi Lin olmuş olur.
Örneklerle görelim:

http://www.sevdalara.net/tecvid/044.jpg

Kardeşlerim, bakınız burada lin harflerini kırmızı ile belirttik. Bunlar http://www.sevdalara.net/tecvid/042.jpg
ve http://www.sevdalara.net/tecvid/041.jpg harfleridir.

Dikkat etti iseniz lin harflerinden önceki harflerin harekesi de
“ÜSTÜN” olarak gelmiş.
Şayet biz bu kelimeleri durmayarak okursak
sonlarında ki tenvin ve harekeleri de okuruz.
O takdirde de Meddi lin olmaz.
Fakat duracak olursak sonunda ki
tenvin ve harekeler sakin (cezzimli) olmuş olur
ve bu durumda da Meddi lin meydana gelmiş olur.
Meddi linin Meddi caizdir.
Yani alimler ne kadar uzatılacağı noktasında ihtilaf etmişlerdir. Bunun için vacip değil caiz olmuştur.

Buna göre bizler Medd-i Lin'i iki başlık altında inceleyeceğiz;

a) Lin harfinden sonra gelen
SÜKUN LAZIM SÜKUN gelirse iki şekilde okunur:

1) Tul olarak okunur.( Dört elif miktarı uzatılarak okumak.)

2) Tevassut olarak okunur.( İki veya üç elif miktarı çekilerek okunur.)

b) Lin harfinden sonra gelen SÜKUN, ARIZ SÜKUN ise bu durumda da Medd-i Arızı nasıl okuyorsak bunu da öğle okumuş oluruz.Kısaca belirtecek olursak ;

a)Sonu üstün ile biterse üç vecih(çeşit) caiz olur.Tul,tevassut ve kasr.

b)Sonu esre ile bitrerse dört vecih caiz olur.Tul, tevassut, kasr ve ravm.

c)Sonu öter ile biterse yedi vecih caiz olur.Tul,tevassut,kasr, tul ile işmam, tevassut ile işmam,kasr ile işmam bir de ravm ile okuyabiliriz.

http://www.sevdalara.net/tecvid/047.jpg

http://www.sevdalara.net/tecvid/048.jpg

Muhammed PaRisa
11 Haz 2007, 13:09
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif
cennetyolunun degerli yolcuları
bugün inşaallah ihfa konusunu işleyecegiz.
ihfa cezimli nunu tamamen kaldırmadan okumakla saklamak arasında
genizden gelen sesle okumaktır.
tabi harfleri var önüne gelen harfte olmaz.
ihfa harflerini ezberlemek yerine ihfa olmayanları ezberlerseniz daha kolay olur.
çünkü yaklaşık 6 harfte ihfa olmaz.
mealgunne bila gunne iklab derken geri kalnlar da ihfa harfi olur.
gelin şimdi ihfa konusunu anlatalım.

İHFA: Tanımı;
Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harflerinden biri gelirse,
ihfa olur.
kardeşlerim ihfa yapılırken genizden bir sesin
gelmesi gerekiyor. İhfanın esası budur.
Bazen arkadaşlar genizden ses getirdiklerini sanarak
yanlış bir uygulama yapıyorlar.
Bunun doğru yapılıp yapılmadığını şöyle anlayabiliriz.
Sesimizi genizden getirirken burnumuzu sıkalım.
Şayet ses kesilir ve burun tıkanırsa ihfa olur.
Yoksa ses hala geliyorsa o zaman ihfa olmaz
ama biz ihfa yaptığımız zannederiz.
Şimdi ihfa harflerini görelim: İhfa harfleri 15 tane olup yazacağımız beytin ilk harfleridir:
http://www.sevdalara.net/tecvid/051.jpg

melegim ve can kardeşlerim...
okuyorsunuz degilmi....
Şimdi bu harfleri tek tek yazalım:

http://www.sevdalara.net/tecvid/052.jpg

Şimdi ihfanın bir kez daha tanımını yapalım:
Tenvin veya nunu sakinden sonra bu
onbeş harften biri gelirsen ihfa olur.
İhfanın genizden gelen bir ses olduğunu belirtmiştik.
Örnekleri görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/053.jpg

kardeşlerim bu örneklere dikkat edelim.
İlk örnekte nunu sakin dediğimiz cezzimli nun gelmiştir.
Onun hemen arkasından da ihfa

Arkadaşlar bu örneklere dikkat edelim.
İlk örnekte nunu sakin dediğimiz cezzimli nun gelmiştir.
Onun hemen arkasından da ihfa
harflerinden http://www.sevdalara.net/tecvid/054.jpg gelmiştir.
Öğle ise ses genizden getirilerek ve birazda tutularak okunur.

İkinci örnekte ise
tenvinden sonrahttp://www.sevdalara.net/tecvid/055.jpgharfi gelmiştir.
Bu takdirde yine ses genizden ve tutularak okunur.
Üçüncü örnekte aynı şekilde okunur.

ÖRNEKLER
http://www.sevdalara.net/tecvid/056.jpg
http://www.sevdalara.net/tecvid/057.jpg

Muhammed PaRisa
23 Haz 2007, 16:57
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

degerli cennetyolu üyesi kardeşlerim
konumuz ihva konusunun tam tersi. burada tenvinden veya cezimli nundan sonra gelen harflerde bu sondaki nunları tam okuyacagız kısaca bir tanım yaparsak

Tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri gelirse
“ izhar “ olur.

İzhar harfleri altı tane olup aşağıya yazdığımız beytin ilk harflerinden meydana gelir.
http://sevda.sevdalara.net/tecvid/170.jpg

Şimdi bunları açık olarak olarak yazalım:

http://sevda.sevdalara.net/tecvid/171.jpg


Bunları örneklerle birlikte görelim:

http://sevda.sevdalara.net/tecvid/172.jpg


kardeşlerim dikkat ederseniz burada ilk örnekte tenvinden sonra izhar harflerinden http://sevda.sevdalara.net/tecvid/173.jpg harfi gelmiştir. İkinci örnekte de nunu sakinden (cezzimli nundan ) sonra http://sevda.sevdalara.net/tecvid/174.jpg üçüncü örnekte de nunu sakinden sonra izhar harflerinden “ha” http://sevda.sevdalara.net/tecvid/175.jpg harfi gelmiştir. Gürüldüğü gibi bu üç örnekten sonra izhar harfleri gelmiştir. İzharı okurken ihfa gibi genizden ve

tutularak değil de ; (tenvin ve nunu sakinden sonra gelen izhar harfi olursa) süratli bir şekilde okunur ve hiçbir şekilde tutulma olmaz .

http://sevda.sevdalara.net/tecvid/176.jpg

ÖRNEKLER

http://sevda.sevdalara.net/tecvid/177.jpg

Muhammed PaRisa
28 Haz 2007, 20:05
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

degerli kardeşlerim bugün ki konumuz iklab....
iklabta göreceksiniz bir harf nun yazılacak ama mim okunacak....

şimdi tanım yapalım inşallah.....
İKLÂB : Tenvin veya nun'u sakinden sonrahttp://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/12_dosyalar/066.jpg harfi gelirse iklab olur.

Peki bu iklab nasıl okunur?

Şimdi örneklerde göreceğimiz gibi tenvin ve nun'u sakinden sonra “be” http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/12_dosyalar/066.jpgharfi gelirse ; “ be ” den

önce gelen tenvin veya nunu sakin mim http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/12_dosyalar/068.jpgharfine çevrilerek okunur:

Örneklerle görelim: http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/12_dosyalar/069.jpg cennetyolcuları kardeşlerim bakınız birinci örnekler orijinal kelimelerdir. Ok işaretinden sonra gelen bölüm ise Kur’an-i Kerim okunurken, tecvitli olarak nasıl okunacağını gösteren bölümdür. Sanıyorum ki “nun” ve “tenvin’in ” “ mim” harfine çevirilişini sizde fark ettiniz.

DİKKAT: Tenvin ve Nunu sakinin’in “mim” http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/12_dosyalar/068.jpg harfine çevrilerek okunduğunu gözden kaçırmayın, zira bu tecvidin amacı da zaten budur.

örneklere bakalım şimdi.....
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/12_dosyalar/071.jpg

http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/12_dosyalar/072.jpg

Muhammed PaRisa
09 Tem 2007, 20:09
http://www.sevdalara.net/tecvid/131.jpg
SEVGİLİ CENNETYOLU ÜYESİ KARDEŞLERİM
BUGÜN Kİ DERSİMİZ KALKALE.


Kalkale beş harfte olur ki bu beş harf mutlaka cezimli olmalıdır.
Kalkale harfleri dediğimiz; kaf , tı , be , cim ve dal harfleri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak (Cezzimli olarak) gelmeleri halinde ses olarak vurgulu okunmasına kalkale diyoruz.

kalkale yaparken adeta agızda bir akis çıkmaktadır.sert şekilde titretme gibi.

Beş harf dediğimiz kalkale harfleri şunlardır:
http://www.sevdalara.net/tecvid/128.jpg

Bu beş harfin daha kolay ezberlenip hatırda tutulması için
oluşturulan kelime gurubu ise:
http://www.sevdalara.net/tecvid/129.jpg

şeklindedir.Latin harfleri ile de yazalım;( Kutbu cedin). Şimdi bu tecvidin örneklerini görelim:

http://www.sevdalara.net/tecvid/130.jpg

http://www.sevdalara.net/tecvid/131.jpg
hani kekemeler vardır ya söylerken sesi ikinci bir sesle gölgelendirir. işte kalkale aynı öyledir. haydi kolay gelsin .Allah zihin açıklığı versin.
http://www.sevdalara.net/tecvid/132.jpg


kalkalenin bazı istisnai yapılmadığı durumlarda vardır.
bu mahreç benzerliği sebebiyle daha sonra öğreneceğimiz kaidelerde gösterilecektir.
örneğin idğamimütecaniseyn veya idgamı mütegaribeyn de.
idgamı misleyn de kalkale yapılmaz.burada kalkale olacak harf kendinden sonraki
harf tarafından engellenir.

Muhammed PaRisa
15 Tem 2007, 20:24
http://www.sevdalara.net/tecvid/131.jpg
kardeşlerim bugün kuranı kerimde bazı harfler yazıldıgı gibi okunmaz.
degişime ugrar.onları ögrenecegiz.

bu harfler birbirine geldiginde önce gelen sonraki gbi okunur.
bunların özelligi Mahareçleri ( çıkış yerleri ) bir olan,
fakat sıfatları başka olan harfler olmasıdır.
bu kaideye İdğamı Mütecaniseyn denir.

kardeşlerim bu harfler rastgele değildir. grupları vardır.

bu tecvidi görürken , mahreçlerinden dolayı,
harflerini üç başlık altında inceleyeceğiz:1) “Tı” , “Dal” , “Te” > http://www.sevdalara.net/tecvid/102.jpgharfleri. Arkadaşlar bu harflerden hangisi önce gelirse,
önce gelen harf arkasından gelen ikinci harfe çevrilerek okunur.
Şimdi bunu örneklerle görelim:http://www.sevdalara.net/tecvid/103.jpg
Solda ki Şeddeli olan bölüm, tecvitli okuduğumuz da
ağzımızdan çıkması gereken okuma şeklidir.
Fakat Kur’an-i Kerim’de ise sağda ki gibi yazılır
ama okurken solda ki gibi okunur.

2) “Zı” , “Zal” , “Se” >http://www.sevdalara.net/tecvid/104.jpgharfleri. Öncekinde olduğu gibi bunda da,
bu harflerden hangisi önce gelirse,
daha sonra gelen harfe dönüşerek okunur.
Örneklerini görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/105.jpg
kardeşlerim bakınız birinci bölümde ki “ zal” harfi “ zı “ harfine ;
“ se” harfide “ zal” harfine nasıl dönüşmüş.
Tabi ki biz okurken şeddeli imiş gibi okuruz. Yani solda ki gibi okuruz.

3) “ be” , “mim” >http://www.sevdalara.net/tecvid/106.jpgharfleridir.
Fakat burada önemli olan bir nokta var;
Mutlaka “ be” harfi önce gelmeli.

“mim “ harfi önce gelirse olmaz:
Aşağıda “ be “ harfinin “mim” harfine çevrilerek şeddeli bir şekilde
okunduğunu görüyorsunuz.
Yazıda yok ama okurken şeddeli okuruz.
http://www.sevdalara.net/tecvid/107.jpg

http://www.sevdalara.net/tecvid/108.jpg

http://www.sevdalara.net/tecvid/109.jpg

Muhammed PaRisa
31 Tem 2007, 18:37
http://www.sevdalara.net/tecvid/131.jpg

degerli cennetyolu üyesi kardeşlerim....
bugün ki konumuz da yine idgam yani karıştırma var...


bakınız ilk harfi ikinci harf içinde kaybedecegiz.
agzımızdaki çıkış yerleriyle sıfatları çok yakın harflerde bunu yapacagız.
kaidemizin tarifi:Mahrecinde ( çıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirlerine uğrarsa İdğamı Mütekaribeyn olur.

İdğamı Mütekaribeynin harflerini de iki başlık altında inceleyebiliriz:

1) “Lam “ ve “Ra” http://www.sevdalara.net/tecvid/111.jpg harfleridir. Bu harflerden “Lam “ harfi mutlaka önce gelir. Lam sakin , “Ra” harfi harekeli olur. Ve lam harfi “Ra” harfine çevrilerek okunur. Örnekle görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/112.jpg

Her iki örnekte de “Lam” harfinin “ra” harfine dönüştüğünü açık olarak görüyorsunuz.Sağda ki bölüm Kur’ani Kerim’de yazılı olan bölüm, ok işaretinin solunda ki bölüm ise tecvitli okuduğumuzda uymamız gereken kuraldır.

2) “Kaf” ve “Kef” http://www.sevdalara.net/tecvid/113.jpg harfleridir. Bu harflerden de “Kaf” harfi “ Kef “ harfinden önce gelir. Bütün idğamlarda olduğu gibi birincisi sakindir. İkincisi ise harekelidir. Sakin olan ilk harf daima ikinci harfe idğam (katılarak, çevrilerek) okunur.Bu bölümde de “Kaf” harfi “Kef “ harfine çevrilerek okunacaktır. Örnekle görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/114.jpg

Gördüğünüz gibi “kaf” harfi tecvitli okunurken, ok işaretinin solunda şeddeli bir “kef “ harfine dönüşmüştür. Burada bir noktaya çok dikkat etmek lazım. İDĞAMLARDA KALKALE yapılmaz. Mesela yukarda ki örnekte sakin olan “ kaf “ harfinde kalkale olmaz. Neden ? Çünkü idğam durumunda olduğu için burada idğam yapılır, kalkale yapılmaz. Buna dikkat etmek lazım.
http://www.sevdalara.net/tecvid/115.jpg

http://www.sevdalara.net/tecvid/116.jpg

Muhammed PaRisa
05 Au 2007, 18:14
http://www.sevdalara.net/tecvid/115.jpg
Degerli Cennetyolu.org'un cennet adayı kardeşlerim..
Kuranı Kerim okurken çokça karşımıza çıkar hani
elif ve lam harekesi yoktur ve okunmaz.bir mana veremeyiz ona. işte bugün ki dersimizde bu elif lamlar bize lazım olacak...
ama dikkat edin lam elif demedim. okunmayan elif lam dedim.

önce şemsi harf dediğimiz harfleri sayalım.
Şemsi harfler 14 tanedir.Lam-ı tarif dediğimiz "EL" takısı http://www.sevdalara.net/tecvid/117.jpgbu harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, o takdirde el takısı okunmaz ve el takısından sonra gelen kelime de şeddeli olarak okunur.
Şimdi bu ondört harfi görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/118.jpg

Bu harflerin kolay hatırda kalması için oluşturulan beyti de yazalım:Yazdığımız bu beytin ilk harfleri idğam-ı şemsiyye harfleri olmuş oluyor:
http://www.sevdalara.net/tecvid/119.jpg

Bir kelime bu ondört harften biri olan ()"nun" ile başlarsa o takdirde idğam-ı şemsiyye maal ğunne olur.
Bu şu demektir: Bizler bu şeddeli "nun" u okurken bir elif miktarı tutarak okuruz.Yani ğunne yaparak okuruz.
Örnekleri görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/121.jpg

http://www.sevdalara.net/tecvid/117.jpg"El" takısı "nun" harfinin dışında kalan diğer ondört harfle başlayan bir kelimenin başına gelirse o takdirde idğam-ı şemsiyye bila ğunne olur.

Bu şu demektir:Ğunne yapılmadan ve de tutulmadan seri bir şekilde okunacak demektir.
Örneklerle görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/122.jpg

Örneklerde görüldüğü gibi " elif lam" takısı dediğimiz " el takısı" şemsi harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için okunmamış ve "el " takısından sonra gelen kelime de şemsi harfler başladığı için şeddeli olarak okunmuştur.
o zaman gelin tarif yapalım....
lamı tarif yani okunmayan eliflamdan sonra şemsi harflerden biri gelirse idgam-ı şemsiyye olur.

Muhammed PaRisa
14 Au 2007, 11:10
http://www.sevdalara.net/tecvid/115.jpg
Degerli kardeşlerim bugün ki konumuz hani kuran okurken karşımıza çıkan lamı tarif okunmayan eliflam vardı ya hah işte o eliflamın şimdi sadece lam kısmını okuyacagız elif kısmı yine okunmayacak. işte bu kaideyi öğrenecegiz.
BU KAİDENİN ADI İZHAR-I KAMERİYYE:
Kameri harfler 14 tanedir.Lam-ı tarif dediğimiz "EL" takısı http://www.sevdalara.net/tecvid/123.jpg bu harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, o takdirde el takısı okunur.
Şimdi bu ondört harfi görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/125.jpgBu harflerin kolay hatırda kalması için oluşturulan beyti de yazalım:Yazdığımız bu beytin tüm harfleri izhar-ı kameriyye harfleri olmuş oluyor:
http://www.sevdalara.net/tecvid/126.jpg


Şimdi örneklerle birlikte görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/127.jpg

Örneklerde görüldüğü gibi " elif lam" takısı dediğimiz " el takısı" kameri harflerle başlayan kelimelerin başına geldiği için "el " takısının LAM KISMININ okunduğunu görüyorsunuz.

Kırmızı renk ile renklendirme yaptığımız harflerin kameri harfler olduğunu görüyorsunuz.

Muhammed PaRisa
17 Au 2007, 18:16
**BİSMİLLAH
Sevgili cennetyolu yolcuları kardeşlerim...

Bugün ki konumuz HÜKMÜRRA :

“Ra” harfinin okunuşu: “Ra” harfi bazen kalın, bazen ince ve bazen de hem ince ve hem de kalın okunabilir.

Şimdi bunları görelim:

a) “ Ra “ Harfinin “KALIN “ okunduğu yerler:1)“Ra” harfi “ötre” veya “üstün “ http://www.sevdalara.net/tecvid/134.jpg olduğu zaman. Örnek:
http://www.sevdalara.net/tecvid/133.jpg

2)“Ra”harfi sakin (Cezzimli ) olup, kendinden önceki harfin harekesi “üstün “ veya “ötre “ http://www.sevdalara.net/tecvid/134.jpg olursa o zaman da
kalın okunur.
Örnek:
http://www.sevdalara.net/tecvid/136.jpg


3)“ Ra” harfi sakin olup kendinden önceki harfte “esre “ http://www.sevdalara.net/tecvid/137.jpg olsa ince okunur AMA, sakin olan “ra” harfinden sonra,eğer “Hurufu İstiladan (kalın olarak okunan harflerden)biri üstün ve ötre olarak gelirse kalın okunur.
Bu harfler:
http://www.sevdalara.net/tecvid/138.jpg


Bu harflerin kolay ezberlenmesi için, bunları beyit haline getirmişler.Böylece daha güzel öğrenilmiş ve akılda kalması

sağlanılmış oluyor. Bu beyti de yazalım:
http://www.sevdalara.net/tecvid/139.jpg

İşte sakin olan "ra"harfinden sonra bu huruf'u istila harfinin HAREKESİ de üstün veya ötre olursa , o zamanda “ ra” harfi KALIN okunur

.Örneklerle görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/140.jpg

4) “Ra “harfi sakin olup kendinden önceki harfin hareksi arız (değişken ) olursa o zaman da kalın okunur.
Örnek:
http://www.sevdalara.net/tecvid/141.jpg

5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve ötre olması durumunda da” ra” harfi kalın okunur.
Örnek:
http://www.sevdalara.net/tecvid/142.jpg


b) “ Ra” harfinin ince okunduğu yerlere gelince:

1)“ Ra” harfi “esre” olduğu zaman ince okunur: Örnek:

http://www.sevdalara.net/tecvid/143.jpggibi

2)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harekesi esre olursa yine ince okunur:

http://www.sevdalara.net/tecvid/144.jpg gibi


3“Ra “ harfi ve ondan önceki harf sakin olursa daha önce ki harfe bakılır.” Esre “ise İnce okunur. Örnek

http://www.sevdalara.net/tecvid/145.jpg

4)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfte “lin “ harfi olsa http://www.sevdalara.net/tecvid/146.jpg o zaman da “Ra “ harfi ince okunur:
Örnek :
http://www.sevdalara.net/tecvid/147.jpg


Kardeşlerim...
HUD suresi 41.ayette geçen http://www.sevdalara.net/tecvid/148.jpg Kelimesi aslında harekesi üstün olduğu için kalın okunması gerekir diye düşünebilirsiniz. Burada tecvid kaidelerinden “imâle “ olduğu için burasını “ince” okumamız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım.c) “ Ra”harfinin ince ve kalın okunabileceği yerler de şunlardır:1)“Ra” harfi sakin olup bir önceki harfin harkesi de esredir. Bu durumda “Ra “ harfi ince okunur FAKAT sakin olan” Ra “harfinden sonra , hurufu istiladan biri gelir ve onun da hareksi ESRE olursa o zaman da hem ince ve hem de kalın okunabilir.

Örnek:
http://www.sevdalara.net/tecvid/149.jpg gibi.2)“ Ra “ sakin olup önceki harf “ Sad” ve” Tı “ http://www.sevdalara.net/tecvid/150.jpg harfleridir ve bunlar da sakindir. Bu sakin olan iki harften önceki harfte ESRE’dir. Biz böyle bir kelimede durmak istersek o zaman “ Ra “harfini hem ince ve hem de kalın okuyabiliriz:
Örnek :
http://www.sevdalara.net/tecvid/151.jpg gibi

3)Vakıf durumunda da( yani durduğumuz zaman ) “ra” harfi hem ince ve hem de kalın okunur.
Örneklere bakalım:
http://www.sevdalara.net/tecvid/152.jpggibi.

Aslında bunları kalın okunması gerektiği yukarda zikredildi. Fakat bu kelimelerin ince okunması da mümkündür.Çünkü bu kelimelerin asılları :

http://www.sevdalara.net/tecvid/153.jpg
yazıldığı için hem ince ve hem de kalın okunabilir.

Muhammed PaRisa
20 Au 2007, 10:27
**BİSMİLLAH
SEVGİLİ kardeşlerim bugün ki konumuz idgam-ı misleyn.

şimdi kuran harflerinden aynı iki harfi düşünelim. nasıl olacak birincisi cezimli ikincisi ise harekeli olacak. deneyin bakın okuyunca aynen şedde yapmış gibi oluruz.

Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, birincisinin sakin (cezzimli) ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birincisi ikincisine katılarak okuruz. İşte biz buna idğamı misleyn diyoruz.

http://www.sevdalara.net/tecvid/088.jpg
http://www.sevdalara.net/tecvid/089.jpg


Burada bir noktayı önemle belirtelim ki ; eğer mim ve nun harfleri http://www.sevdalara.net/tecvid/087.jpg birbirleri arkasından gelirse o zaman idğamı misleyn maal ğunne olur.

Yani ğunneli idğam olur.
Örneklerle görelim :

Kardeşlerim....
sanıyorum ki artık sizde ok işaretinin sağında ki bölümün Kur’an-i Kerim deki orijinal bölüm olduğunu , solunda ki bölümün ise sağdaki kısmın tecvitli okunuşu olduğunu biliyorsunuz . Evet , bakınız arka arkaya gelen bu iki harf, okunurken, solda ki bölüm de olduğu gibi, şeddeli okunduğunu ( ama bunun yazılmadığını , sadece tecvitli olarak öğle

okunduğunu) anlamışsınızdır. Arkadaşlar bir de “nun” http://www.sevdalara.net/tecvid/090.jpg harfi yine “ nun “ harfine uğrarsa (yani iki nun arka arkaya gelirse) o zamanı idğami misleyn maal ğunne olur. Bunu biraz tutarak okuruz.
Örnekle görelim :
http://www.sevdalara.net/tecvid/091.jpg
Bu iki örneğe bakınız, arka arkaya gelen iki nun , okunurken sanki şeddeli bir nunmuş gibi okuruz.
ÖRNEKLER
**BİSMİLLAH
http://www.sevdalara.net/tecvid/094.jpg

Muhammed PaRisa
28 Au 2007, 10:57
**BİSMİLLAH

Sevgili kardeşlerim...

BUGÜN Kİ KONUMUZ MİM HARFİNİN CEZİMLİ OLDUĞU HALLER. NE OLACAK BAZI ZAMANLARDA MİM HARFİNİ ÇOK TUTUP ARAVERMEDEN ÖNÜNDEKİ HERFE KATACAĞIZ.BAZEN DE ÖNÜNDEKİ HARF İLE ARASINI AÇACAĞIZ.

SAKİN MİM’İN (CEZZİMLİ MİM )ÜÇ HALİNİ GÖRELİM:

1)Sakin mim, mim harfine uğrarsa İdğami Misleyn Maal Ğunne olur : http://www.sevdalara.net/tecvid/096.jpg

Bu kısmı okurken “ mim harfi, mim harfine uğradığı için, ğunneli ve tutularak okunur.2) Sakin mim, “Be” http://www.sevdalara.net/tecvid/097.jpg harfine uğrarsa Dudak ihfası ( ihfayı şefeviye) olur:
http://www.sevdalara.net/tecvid/098.jpg

Efendim, burada kırmızı ile yazılmış “ mim “harfi okunurken “be “ harfine hemen geçilmez ve burada bir buçuk elif miktarı tutularak(ama dudaklar önde tutulur) sonrada okumaya devam edilir.


3) Sakin mim , yukarda ki iki harfin dışında ki harflerden birine uğrarsa İZHAR olur:
http://www.sevdalara.net/tecvid/099.jpg

Biliyoruz ki İzhar, okunurken hiç beklemeden okumaya devam etmektir. Yani tutma olmak.
ÖRNEKLER

**BİSMİLLAH
http://www.sevdalara.net/tecvid/101.jpg

Muhammed PaRisa
25 Eyl 2007, 11:30
**BİSMİLLAH

Sevgili cennetyolu ailesinin kıymetli mensupları bugün ki dersimiz zamirlerin okunması hususu....

Bir ismin yerini tutan kelimeye zamir diyoruz.
Tecvid ilmindeki zamir
müfret (tekil) ,
müzekker(erkek) ve de
gaib(burada olmayan 3.tekil erkek şahıs) olarak gelen zamirdir.

Kelimenin Arapca'daki karşılığı http://www.sevdalara.net/tecvid/158.jpg zamiridir.Zamirin okunuşu ise şöyledir:

Bir kelimenin sonunda zamir gelmiş ve bu zamirden önceki harfin harekesi de harekeli olarak bulunmuş ise, o takdirde zamir okunur.Zamirin okunması demek şu anlama geliyor:

Bir elif miktarı uzatılarak okunur.Örneklerle birlikte görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/159.jpg

Burada kırmızı ile yazdığımız harflerin hepsi zamirdir.Dikkat ederseniz zamirlerden önce gelen tüm harflerin harekesi vardır.İşte bu takdirde bizler bu zamirleri okurken bir elif miktarı uzatarak okuruz.

Ancak Kur'an-i Kerim'de bulunan şu iki kelime zamir olmadığı için bir elif miktarı uzatılarak okunmazlar.

http://www.sevdalara.net/tecvid/160.jpg

Alak suresi ( 96/15) ,Ahzap suresi(33/60) ve Hud suresinde(11/91) geçen bu ayetleri de yazalım:
http://www.sevdalara.net/tecvid/161.jpg

Bu ayetlerde geçen ve kırmızı ile yazmış olduğumuz harfler zamir olmadığı için çekilmezler.


Zamirlerden önce gelen kelime harekeli değil de sakin (harekesiz veya cezzimli) olarak gelirse o takdirde bu zamir olan harf uzatılarak okunmaz. Örneklerini görelim:
http://www.sevdalara.net/tecvid/162.jpg

Kardeşlerim birlikte örneklere bakalım:Mavi olarak yazmış olduğumuz zamirlerden önceki harflerin hiç birinin (Kırmızı ile yazmış olduğumuz harflerdir.)harekesi yoktur.Bakınız onların bir kısmı cezzimli bir kımı ise harekesizdir.(Biz her ikisine de sakin diyoruz) İşte bu takdirde buradaki zamirlerin hiç biri uzatılarak okunmaz. Seri olarak okunur ve geçilir.

Not:Ancak furkan suresi (25/69) geçen ( http://www.sevdalara.net/tecvid/163.jpg )kelimesindeki zamir bir elif miktarı uzatılarak okunur.Bu Ayet-i Kerime'yi de aşağıya alalım:
http://www.sevdalara.net/tecvid/164.jpg

Gördüğünüz gibi kırmızı olarak yazmış olduğumuz bu zamir diğerlerinin aksine, kendinden önceki harf sakin olmasına rağmen uzatılarak okunur.Bu da Kur'an-i Kerim'de sadece bir yerde geçtiği için buraya almayı uygun gördük.

Muhammed PaRisa
05 Ara 2007, 09:07
http://img76.imageshack.us/img76/2787/a76azsl3.gif

Secaventler (Duraklar, özel isaretler)


http://www.kelamullah.com/mim.jpg Mim: Muhakkak durmalidir. Durmak vâcib, geçmek haramdir. Durulmayip geçilirse anlam bozulur.

http://www.kelamullah.com/ti.jpg Ti: Durmak gerekir.

http://www.kelamullah.com/cim.jpg Cim: Geçmek de durmak da câizdir fakat durmak daha iyidir.

http://www.kelamullah.com/ze.jpg Ze: Geçmek de durmak da câizdir fakat geçmek daha iyidir.

http://www.kelamullah.com/kaf.jpg Kaf: Geçmek de durmak da câizdir fakat geçmek daha iyidir.

http://www.kelamullah.com/lamelif.jpg Lâ: Durulmaz! Lâ bulunan yerde durulursa, önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Âyet-i kerime sonunda durunca, tekrar edilmez.

http://www.kelamullah.com/kif.jpg KAf: Durmak daha iyidir.

http://www.kelamullah.com/sad.jpg Sad: Durmakta mahzur yoktur.

http://www.kelamullah.com/sly.jpg Sad-Lam-Ya: Geçmek daha iyidir.

http://www.kelamullah.com/slh.jpg Sad-Lam-Ha: Geçmek de durmak da câizdir.

http://www.kelamullah.com/ayn.jpgAyn: Bazi âyet-i kerimelerin sonunda bulunur. Namazda okunursa bu isaret bulunan yerde rukûya gitmek gerekir.

http://www.kelamullah.com/kef.jpg Kezâlik demektir. Kendisinden önce hangi secavent (durak) gelmisse, bu da böyle demektir.

http://www.kelamullah.com/3nokta.jpg Üç nokta: Bu üç noktanin birisinde durulur. Eger üzerinde üç nokta bulunan birinci kelimede durulursa, üç nokta olan ikinci kelimede durulmaz. Birinci kelimede durulmazsa, ikincide durulur. Her ikisinde de durmamak veya her ikisinde de durmak câiz degildir. Örnek: Kadr sûresi sonu

http://www.kelamullah.com/kasr.jpg Kasr: Bu kelimenin bulundugu yerler kisa okunur.

http://www.kelamullah.com/med.jpg Med: Bu kelimenin bulundugu yerler uzun okunur.

http://www.kelamullah.com/sekte.jpg Sekte: Bu kelimenin yazildigi yerde, kisa bir zaman nefes alinmadan durulur. Durulmadan geçilirse, anlami bozulur. Kur'ân-i Kerim' de 4 yerde vardir.

http://www.kelamullah.com/idgam.jpg Idgam: Kelimenin yazildigi gibi degil de idgam ile okunur. Yalnizca Hud sûresi 42. âyetinde vardir. "irkeb meanâ" yazilir ise de "irkem meanâ" diye okunur.

http://www.kelamullah.com/sin.jpg Sin: Sad harfinin altina yazildigi yerlerde "sad" harfi "sin" gibi okunur.

http://www.kelamullah.com/imale.jpg Imâle: Yalnizca Hud sûresinin 41. âyetinde bulunur. Burada "mecrâha" kelimesinde "ra" harfi 'üstünden esireye' dogru meyillendirilerek okunur.

http://www.kelamullah.com/teshil.jpg Teshil: Kolaylastirmak demektir. Birbirini takip eden iki hemzeden ikincisi, "elif" ile "he" sesi arasinda yumusak olarak okunur.

Muhammed PaRisa
23 Mar 2008, 11:36
1.Tenvin olan yerde duracak olursak;
Durak yapacağımız yerde çift üstün varsa üstünün biri düşer aa diye uzatılarak durulur.
haricinde çift esre ve ötre de her zaman cezim ه yapılr.
http://img210.imageshack.us/img210/4633/ttenvinve4.gif

2.Tek harekeli bir yerde durak yaparken her durumda hepsini ه cezim olarak okuruz.
http://img210.imageshack.us/img210/7466/yeenidp9.gif

3.kelimelerin sonunda Medd-i Tabiî var ise yine Medd-i Tabiî olarak durulur.Okuma değiştirilmez.

كفرو geçerkende dururken de كفرو

Muhammed PaRisa
17 Nis 2008, 12:26
**BİSMİLLAH
Cennetgönüllü kardeşlerim bu konumuzda sekte konusunu işleyelim.

sekte Lûgât manası: Susmak ve iki name arasını soluk almaksızın ayırmak demektir.

Istılâh manası: Sesi, nefes almaksızın, bir müddet kesip daha sonra okumaya devam etmektir. (Ses, âdet olarak vakf[1] zamanından daha kısa bir sürede kesilir).

Bizim kıraatımız (Âsım kıraatı)a göre Kur’an okurken dört yerde sekte yapılır.

1- Kehf Sûresinde;

عِوَجًا * قَيِّمًا... Burada sekte “ عِوَجًا “ ile “ قَيِّمًا “ kelimeleri arasındadır ve geçiş (vasıl) esnasında yapılır. “ عِوَجًا “ kelimesinde sekte; tenvîn elife çevrilerek “عِوَجَا diyip” elif üzerine medd-i tabi yapılarak, nefes almadan sesi bir müddet kesip, devam etmekle yapılır.Ayet sonu olması nedeniyle burada sekte caiz ise de durmak daha doğrudur.

2-Yâsîn Sûresinde;

هٰذَا مِنْ مَرْقَدِنَاا Burada sekte, “ مِنْ مَرْقَدِنَا “ kelimesinde ki elif üzerinde yapılır. Bu kelime üzerinde nefes almadan sesimizi kısa bir müddet kesip, ikinci kelime olan “ هٰذَا “ ile okumaya devam edilerek yapılır. Burada da sekte vakıf halinde değil geçiş esnasında yapılır. Vakıf yapmak sekte yapmaktan daha doğrudur.3-Kıyâme Sûresinde;

رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ Bu ayette sekte “ وَقِيلَ مَنْ “ ile “ رَاقٍ “ kelimeleri arasında yapılır. “ مَنْ “ kelimesinin nûn’u üzerinde nefes almadan ses kısa bir müddet kesilir ve “رَاقٍ “ kelimesine devam etmek sûretiyle yapılır. Burada sekte yapılmadığı taktirde manâ bozulur.4-Mudaffifin Sûresinde;

كَلاَّ بَلْ رَانَ Bu ayette sekte “ كَلاَّ بَلْ “ ile “ رَانَ “ kelimeleri arasında yapılır. “ بَلْ “ kelimesinin lâmı üzerinde nefes almadan ses kısa bir müddet kesilir sonra “ رَانَ “ kelimesine geçilerek sekte yapılır. Burada da sekte yapılmazsa manâ bozulur.

eletronik cihazlarda pause vardır hani işte sekte okuyuşumuzda bir saniye pause olmaktır.

imam-hatipli
09 Au 2008, 12:32
5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve esre olması durumunda da” ra” harfi kalın okunur.
Örnek:
http://www.sevdalara.net/tecvid/142.jpg
bağışlayın burada yanlış yazım var. ötre yerine esre yazmışsınız.
birde bişey soracaktım. ra dan önceki harfin harekesi esre, ra nın ki üstünse tam kalın mı olur. birra gibi. bismillahirrahmanirrahiym gibi. tamamen kalın mı. ortası mı olacak.

Muhammed PaRisa
10 Au 2008, 13:51
5) “ Ra “ harfi sakin olsa ve "ra" harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa , daha önceki harfin harekesine bakılır , üstün ve esre olması durumunda da” ra” harfi kalın okunur.
Örnek:
http://www.sevdalara.net/tecvid/142.jpg
bağışlayın burada yanlış yazım var. ötre yerine esre yazmışsınız.
birde bişey soracaktım. ra dan önceki harfin harekesi esre, ra nın ki üstünse tam kalın mı olur. birra gibi. bismillahirrahmanirrahiym gibi. tamamen kalın mı. ortası mı olacak.
Uyarınız için Allah razı olsun kardeşim....
dikkatiniz için sizi tebrik ederim
hemen düzeltmeyi yaptım...
tabi ki esre yerine ötre yazılması gerekirdi...

sormuş olduğunuz soruya gelince;
Bütün şeddelerin açılımına bakarsak şu hali görürüz
şeddeler açık yazılınca önce cezim gelir ve arkasından aynı harf harekeli gelir bu adeta idgamı misleyn halidir..
Durum böyle olunca esre ile başlayan kalın harflerin şeddeli hallerinde, başlangıcında tekrar eden ilk harf ince,daha sonra gelen kalın harf kalın okunur...
yani bu tip öncesi esreye sahip kalın harfli şeddelerde giriş yumuşak çıkış kalın olmalıdır.

harfi med ile kalınlaşan ince harfler dışındaki harflerde aa sesi kalın okunur.
ama mesela mim harfi uzatılırken en kalın aa sesi ile değil,kalın ve ince ortası bir sesle aa sesi kazandırılır.

imam-hatipli
12 Au 2008, 23:32
allah razı olsun. okurken farkında olmadan okuyoruz. yaptığımız yanlış olmasa bile ,uygulamamızın bir adı, bir tarifi olmazsa akıllarda soru işareti oluyo. şimdi yazdığınız cevapla kendi uygulamamı karşılaştırıyorum doğru yapıyorum. lakin bazen kafamda karışıklık oluyor. yoksa doğrusu ikisinin de kalın olması mıydı aCAba diye kalın okuyorum. sonra ikiside ince olacak diye düşünüp biraz inceltiyorum. sonra bir kaari nin okuyuşunu dinleyip ortasını yapıyorum. yani benim ortası diye tarif ettiğim, uygularken nasıl yaptığımı canlandıramadığım, ilk ranın ice , ikincisinin kalın okunmasını taklit ediyorum. tam cevap alacak ilme sahip insan yok çevremde. bir sürü imam tanıdığım var ama buna açıkça cevap verebilecek yok. talim görmüş arkadaşlarım bu soruya kızarıp bozararak , bişeyler atıyorlar. bu cevap tatmin edici kesinlikte ve güzel oldu. sağolun. allah ilminizi artırsın.amin

Dini Mübin-i Islam
17 Au 2008, 15:12
http://www.islamsayfasi.com/modules/kuran_terimleri/bismillah.gif

c) Kelimenin SONU ÖTRE http://www.sevdalara.net/tecvid/004.jpg

İle biterse , bunu da yedi çeşit okuyabiliriz: Bunları görelim:

1) Tul ile okuyabiliriz.

2) Tevassut ile okuyabiliriz.

3) Kasr ile okuyabiliriz.

4) Tul ile işmamı birlikte okuyabiliriz.

5) Tevassut ile işmam birlikte okuyabiliriz.

6) Kasr ile işmam birlikte okuyabiliriz.

7) Ravm ile okunur birlikte okuyabiliriz. Kardeşlerim şimdi de bunu örneklerle görelim:


http://www.sevdalara.net/tecvid/038.jpg


Parisa agabeyim,
sizden birsey ögrenmek istiyorum.
Elimde, "Tecvid Bilimi ve Kur´ani-i Kerim´in Kiraati" isimli bir lise kitabi var.
Burada diyor ki, aynen yaziyorum:

"Medd-i-Ariz olan yerlerde son harf tenvinli ise ismam ve revm vecihleri yapilamaz. Tenvin hareke degildir."

Sizin verdigiz örnekte de iki ötre var.

Buna göre ben bu yukarida verdigim cümleden ne anlamaliyim?

Muhammed PaRisa
17 Au 2008, 16:07
Efendim meddi arızda tenvin konusuna bakacak olursak :
Durulacak hareke çift üstünde zaten durak yapınca meddi arız olmaz.
Tek hareke düşüp aa sesi ile uzatarak okunur.
sukunu arız olamayınca meddi arız olmaz meddi arız olmayınca da
işmam veya ravmdan söz edemeyiz...

fakat çift esre ve ötre olarak tenvin alan bir harfte durak yapacak olursak
ve burada meddi arız oluyorsa
bizler bu çiftlerin teklerine göre uzatır,işmam veya ravm yaparız..
örneğin çift ötreyi tek ötre gibi
çift esreyi tek esre gibi okuruz....
tenvinde ravm veya işmam olmaz cümlesinden
tenvinli harfi çift harekeli gibi görmeyin tek harekesi ile okuyun anlıyorum

Dini Mübin-i Islam
02 Kas 2008, 23:36
Hocam, eksiklerimi tamamlamaya gayret ediyorum.
Yardimlariniz icin ALLAH c.c. sizden razi olsun.

YeSiLKuBBeM
03 Kas 2008, 19:49
Abim.. (f)

Biz bu konuya asigiz unutma.. (f) ama daha ögrenmek nasip olmadi.. ama ilk isim bu konu olucak.. Hatta defterime yazmayi düsünüyom..

Sen devam et lütfen..

Emine k
03 Kas 2008, 20:47
ALLAH (C.C) razı olsun

Gercekten benimde şu an en cok isteğim şeylerden birtanesi şu konuya katılabilmek ve Kur'ANI kerimi en güzel şekilde okuyabilmek.

Fakat konular ayrıntılı olarak anlatıldığı halde benim hala daha anlıyamamam

Rabbim İNŞALLAH dualarımı kabul eder.

Öğrenmeyi nasip eder, Tüm gönülden isteyen kullarıyla birlikte bizlerede

Bir kez daha ALLAH (C.C) razı olsun

ALLAH (C.C) yardımcınız, yolunuz acık olsun

Rabbim hepinize daha da ilerlemenizi nasip etsin

Dini Mübin-i Islam
04 Kas 2008, 11:09
Abim.. (f)

Biz bu konuya asigiz unutma.. (f) ama daha ögrenmek nasip olmadi.. ama ilk isim bu konu olucak.. Hatta defterime yazmayi düsünüyom..


Hala düsünüyormusun???

Bence artik düsünme faslini asmaliyiz...

Düsün düsün, nereye kadar yesilim...:)

ebubekir
04 Kas 2008, 22:37
yarına cıkacagımız belli degilken neden hemen başlamıyalım
başladıgınız anda
tecvit talabesi olmuş olursunuz inşl
bir ilim ögrenirken ölmek nekadar güzel şehit sevabı varken neden bugün başlmıyalım mevlanın izni ile

Emine k
05 Kas 2008, 09:58
Tevcid bende öğrenmek çok istiyorum bir umudum vardı seneye ALLAH nasip ederse Kur'ANI kerimim öğrendiğim yerde öğrenebilmem di fakat şu an ki şartlar altında seneye gitmem cok zor yani bir Kur an kursuna gitmem veya bir hoca ile birebir öğrenebilmem inanın benim şartlarımda cok zor. burdan takip ederek öğrenmek isityorum FAKAT okuyorum anlıyamıyorum cünkü bir cok şeye cok yabancıyım. bunun için başlangıç olarak takıldığım yerleri birebir sorabilmem için bana bu konuda ALLAH (C.C) RIZASI İÇİN Yardımcı olacak bir bayan kardeşimizin olmasını istiyorum, bilen bir bayan kardeşimiz bana msn den oluşasırsa cok mutlu olucam DAHA ÖNCE sordum birebir hoca ile olması gerekktiğini anlattılar fakat bir hocaya gidebilmem olanaksız onun için sizleri rahatsız ediyorum

HAKKINIZI HELAL EDİN

ALLAH (C.C) RAZI OLSUN

ALLAH (C.C) YARDIMCINIZ, YOLUNUZ ACIK OLSUN

Emine k
09 Kas 2008, 20:15
Hocam ALLAH (C.C) razı olsun

Fakat bu konular cok önemli eğer bir karışıklık meydana getirecek olursam yazmayı bırakırım Hocam

VE

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

diyerek buğün kendimce KİTAPTAN okuyup anladıklarımı aktarmak istiyorum

İLK OLARAK

MEDD: Sesin uzatılmasına veya çekilmesine deniliyor BUNA HARF-İ MEDD deniliyor

üç tane oluyor

ELİF, YE VE VAV

- Vav harekesiz ise ve kendinden önceki harf ötreli ise o zaman harf-i MEDD OLUYOR

- Ye harekiz ise ve kendinden önceki harf esreli ise Yâ HARFİ medd oluyor

- Elif harfi HAREKESİZ İSE (sakin) Kendinden önceki harf (Mâkapli) üstün ise MEDD oluyor

Şu TERİMLERDE VAR

mazmûn= Ötreli

meksûr = Esreli

Meftuh = Üstünlü

BU ŞEKİLDE ANLADIM HOCAM İNŞALLAH DOĞRU ANLAMIŞIMDIR bunları sizlere aktarmak istedim

ALLAH (C.C) razı olsun

Muhammed PaRisa
10 Kas 2008, 09:24
Sevgili Emine k kardeşim...
MEVLAM SENDEN RAZI OLSUN...
Tecvid ile ilgili hangi konu olursa olsun çekinmeden sorunuz lütfen.
Yarın ahirette karşımıza sadece bunlar çıkacak kardeşim...
Rabbim hevesinizi iştahızı artrısın..

Emine k
10 Kas 2008, 10:03
Sevgili Emine k kardeşim...
MEVLAM SENDEN RAZI OLSUN...
Tecvid ile ilgili hangi konu olursa olsun çekinmeden sorunuz lütfen.
Yarın ahirette karşımıza sadece bunlar çıkacak kardeşim...
Rabbim hevesinizi iştahızı artrısın..Hocam RABBİM SİZDEN DE Binlerce kez Razı olsun

Ben başladım vE COK yavaş olarak ilerlemeyi düşünüyorum Hocam yazdığım her konuya bakarsınız ve alıştırma şeklinde sorulması gerektiği yerde sorarsanız cok mutlu olucam çünkü gercekten hiç birşey bilmiyorum arada eksiklerim olurda uyarırsanız cok mutlu olucam inşALLAH BU ŞEKİLDE ÖĞRENEBİLİRMİYİM BENDE BİLMİYORUM FAKAT okuduklarımı bir şekilde bilen bir kişiyle paylaşmam lazım bende bu şekilde düşündüm

inşALLAH ÖĞRENEBİLİRİM BİLMİYORUM

hocam

Size sıkıntı vermeden takip ederseniz

Cok sevinicem

ALLAH (C.C) BİN KERE RAZI OLSUN

Hakkınızı helal edin hocam

Emine k
10 Kas 2008, 17:16
Sebeb-i medd : Elif, vav ve ye'nin harfi medd olmalarına yani bir elif ten fazla çekilmesine neden olması demektir.İKİ ÇEŞİTTİRHamze : Elifin harekeli olmasıdırSukûn : Harekesi olmayan harf demektir.HAREKE : Üstün, esre ve ötreye denir.Medd-i Tabii: Bir kelimede gene harf-i medd varsa bunlar mahsettiğimiz gibi vav, ye ve elif bunlardan biri bulunuyorsa yani harfi medden sonra sebeb-i medd denilen buda iki çeşittir hamze ve sukûn biri bulunmadığı zaman medd-i tabiî olur.Şimdi kitapta yazılan bir örneği acıklamaya calışacağımArapca yazamadığım için okuduğumu yazıyorumte va be fakat sonunda hamzesi olmayan elif var.burada eliffin hamzesi yok sükün durumda


Fakat tevabe derken be, yi uzatıyoruz

ve bir tane daha kelime var ye ku derken vav harekesi yok kafla biirlikte harfi medd oluşturmuş tabiki kendi düşüncem ye kuv nû olarak okuyoruz fakat yekuv nu derken kaf da vav olduğu için (harekesi yok vav'ın) kuv uzatıyoruz
Bir elif mektarı
YEKUV BURADA bir elif miktarı uzat NU

ALLAH (C.C) razı olsun

Emine k
10 Kas 2008, 19:49
Medd-i Muttasıl: Bitişik uzatma anlamındadır. Yani Harfi medd'den biri bulunup sonra da sebeb-i medd'den hemze varsa ki hamze harekesi olan elif ti her ikiside bir kelimede bulunuyorsa Medd-i Muttasıl olur.

Dört elif miktarı uzatılır. ki uzatılması vaciptir. Kur'ANI kerimde bu durumu okurken görüyoruz zaten üstten uzunca bir cizgi ile belirtiliyor. Ve Şu an KUR'anı KERİMLERİN bircoğunda kırmızı ile gösteriliyor.

Bir örnek yazmak istiyorum

ye şe ü derken = ye harfinden sonra şın harfi şe olarak okuduğuzda elif ile Harf-i MEDD oluşturmuş

ve elif ise yani ü onlardan ayrı fakat hemze şekliinde, hamze de iki şekilde idi bir uzun olarak birde sağ taraftan acık biraz yukarıya kalkık yuvarlak olmaya calışan bir şekil olarak düşündüğümüzde (İNŞALLAH DOĞRU TARİF ETMİŞİMDİR) tabiki herekeli işte burada harf-i medd ile sebeb medd'im tarif ettiğim elifin ikinci harekeli hali hamze şeklinde olarak Medd-i muttasıl oluşmuştur.


ŞİMDİ BAŞA DÖNDÜĞÜMÜZDE

ye şe (şe de harfi medd ve dört elif miktarı uzat. ve ü diyerek dur ü
de hamze var oda neydi şu tarif etmeye calıştığım ikinci şekil elif)

Ü leri ise tam ü şeklinde değilde ü ile u arasında bir ses olarak çıkartmamız gerektiğini öğrenmiştim

Dini Mübin-i Islam
11 Kas 2008, 13:46
burada eliffin hamzesi yok sükün durumda


Abla burda elifin hemzesi yok demissin.
Elifin harekesi yok diyecektin galiba.
Degilmi?

Emine k
11 Kas 2008, 22:36
Abla burda elifin hemzesi yok demissin.
Elifin harekesi yok diyecektin galiba.

Degilmi?
ALLAH (C.C) razı olsun

Dini Mübin-i Islam kardeşim

te va be derken elif beye bağlı idi, ve herekesi yok burada sanıyorum harf-i Medd oluşmuş ben bu şekilde algıladım

Buğün bu yazdığım aklıma cok takılmıştı, sükün durumu daha farklı çünkü onuda yazmak istiyorum

ÖRNEĞİN

NUN, BE, TE, VEYA FE ÜZERLERİNDE HAREKELERİ YOK

zaten neydi harekesi olmayan harf, onlar neydi üstün, esire ve ötüre bunlar olmadığı için sükün durumdalar


Bir kez daha ALLAH (C.C) razı olsun

Emine k
12 Kas 2008, 22:27
Medd-i Münfasıl: Ayrı medd demektir. Yani ilk kelime harf-i Medd daha sonraki kelime ise Sebeb-i Medd de hamze ile başlayan kelimedir

Örneğin:

Yâ Eyyühe dediğimizde

Yâ, harf-i medd olup ilk kelimedir

Eyyühe Ondan sonra başlayan kelime ise uzun cizgi ile başlayan eliftir (onuda incelediğimizde sebeb-i medd olan hamze ile başlayan eliftir.)

Dört elif miktarı uzatılır.


Medd-i Muttasılın hamzesi ayın harfinin başı gibi yuvarlak yazılır ve harf-i medd ile hamze aynı kelimede bulunmaktadır.

Medd-i Munfasılın hemzesi ise, çizgi gibi uzun yazılır ve harf-i medd ile hamze ayrı kelimelerde bulunur.

Fakat

bazı kelimelerde kural dışı olarak Medd-i Muttasılın hemzesi uzun elif şeklinde olabilir.

Bunuda bir örnek olarak

E tüv e

Tüv derken harfi med oluşmuştur. Ve e elif cizgi şeklinde olan elif ile yazılmıştır.

Ve bazı Medd-i munfasıl olan kelimelerde de gene kural dışı olarak hemzeler ayın başı gibi yuvarlak hamze şeklinde olmuştur.

Örneğin

Ka luv e i ze derken

Luv da harf-i medd oluşmuş, ikinci kelime ise ayın başı gibi yuvarlak olan hemze yani elif ile başlamıştır.

Fakat bu durum kural dışı olarak oluşmuştur

ASIL KURAL


Medd-i Muttasılların hemzeleri yuvarlak


Medd-i Munfasılların hemzeleri uzun "elif"

şeklindedir.

Emine k
20 Kas 2008, 19:09
Medd-i Lazım : Mutlaka uzatılması gerekli olam medd demektir.

Harf-i MEDD'den, biri bulunup (Elif, ye, vav) , harfi medden sonra gelen sebeb-i medd, ki iki halde idi hemze olanı değil, sükûn yani harekesi olmayan harf (cezim ve şeddeli harf) bir kelimede bulunduğu zaman medd-i lazım oluyor

Örneğin

TE ME RUV VNİY

Okuduğumuzda

Me ruv derken harfi med var ve daha sonra sebebi medde şeddeli harf gelmektedir. (NUN HARFİNDE şedde vardır)

Medd-i Lazım kelime ve harf olmak üzere ikiye, cezim ve şeddeli olmak üzere iki bölümdür

Toplam dört çeşit medd-i Lazım vardır.

Kelime-i Müsakale (Şeddeli Kelime)

Örneğin

El hak katü

Ha da elif ile harfi med oluşmuştur, kaf ta ise şedde vardır.

Harfi MEDDEN sonra gelen sebeb-i medd in sükün şeddeli hali aynı kelimede bulunaktdır.

Kelime-i mühaffefe (Cezimli Kelime)

Örneğin

E l a ne

Elif de oluşan harfi medden sonra sebeb-i medin sükün harekesi olmayan lam gelmiştir.

Harf-i müsakkale (Şeddeli harf)


Örneğin

Elif lam mim

Burada lam şeddelidir


Harf-i mühaffefe (cezimli harf)


Elif lam mim

Burada mimi cezimlidir


Kelime-i Müsakkale ağır, Kelime-i mühaffefe hafif kelime demektir.

Harf-i müsakkale ile harf-i mühaffefe de böyledir.


Çünkü

Şeddeliler, cezimlilere nisbeten daha ağır, Müsakkal

Cezimliler şeddelilere nisbeten okumada hafif olduğundan Mühaffef ismi verilmiştir.

Medd-i Lazım dört elif miktarı uzatmak vaciptir.

Emine k
21 Kas 2008, 20:46
Medd-i Arız : Durak Meddi, Kelimede durak sebebiyle çekmenin meydana gelmesidir.

Eğer Duraktaki kelimede durulmazsa medd-i arız olmaz. Ve KENDİ harekesine göre (üstün, esre, ötre) okunur. Ve bu kelimede tevcid hükmüne göre medd-i Tabiî olur.

Eğer BİR kelimede harf-i medden biri bulunup ondan sonra gelen sebeb-i med, sükûn arız olursa MEDD-İ ârız olur.

Durduğumuz da var olan fakat durmadan okumaya devam edersek ortadan kalkan SÜKUN’e , ARIZ SÜKUN denir.

Örneğin

Yağ le muv ne

Dediğimizde nun harfi üstün ile okuruz

fakat

nun harfini cezimli olarak okuduğumuzda

Yağlemuvn (üstün, esire ve ötüre)farketmez cezimli okuruz

Yani kelimenin sonunda durduğumuzda cezimli olacak, durmaz devam edersek cezim ortadan kalkacak


Medd-i ârız olan kelimenin son harfi üstünlü ise üç uzatma şekli caizdir.

TÛL (uzun) Dört elif Miktarı

Tevassut (orta) İki Elif miktarı

Kasr (Kısa)Bir elif miktarı

Çekmek demektir.

Medd-i ârız olan kelimenin son harf-i esreli ise, dört uzatma şekli caizdir.

Tül,

Tevassut

Kasr

Revm

Revm: Harf'İN harekesini gizli sesle göstermek demektir.

Örneğin

Ha fi yyin

Sesin kelimenin sonunu okurken sesinizin üçte ikisi gidip,geri kalan üçte biri ile kelimenin sonundaki esre veya ötre olan harekenin okunmasdır.


Üzerinde durulan kelimenin son harf'i ötreli ise, yedi uzatma şekli vardır.

Tûl

Tevassut

Kasr

Tûl İle İşman

Tevassut ile işman

Kasr ile işman

Revm

İŞMAN : Sükûndan yani sesi kestikten sonra dudakların yumulması demektir.

Örneğin

Bag dessü kü v nNOT: Emine k olarak yazmaya calıştığım tevcid ile bilgiler benim kitabdan ve burada anlatılan konuları okuduktan sonra sizlerle paylaşmamdır, benim yazdıklarım kendi öğrenmeye calıştıklarımı buraya aktarmamBu konunun arasına girip bu paylaşımıma izin verdiğiniz için sizlerdenALLAH (C.C) Binlerce kez RAZI OLSUN


HAKKINIZI HELAL EDİN


Belki yanlış anlayıp yanlış anlattığım yerler olabilir şimdiden hepinizden özür diliyorum

Bir kez daha

ALLAH (C.C) razı olsun

Emine k
22 Kas 2008, 23:37
Medd-i Lîn : Kolaylık ve yumaşıklıkla çekilen lisâna ağır gelmeden kolayca çıkan yumuşak medd demektir.

Harf'i Lin : Kendileri sâkin ve makablileri meftuh olan "vav" ve "yâ" harflerine denir ve ikidir.

O zaman lin harfleri

"vav" ve "yâ" dır

Eğer bir kelime de yukarıda belirtilen harf-i lin'den biri bulunup (vav veya ye) ondan sonra gelen sebeb-i Medd, sükûn-i lazım veya sükûn ârız olursa medd-i lîn olur

Sükûn lazım : Cezim veya şeddeli harf

Sükûn Arız : Durduğumuz da var olan fakat durmadan okumaya devam edersek ortadan kalkan SÜKUN’e , ARIZ SÜKUN denir.

O zaman oluş şeklin şöyle tanımlıyabiliriz

Bu iki harften biri bir kelimede sakin
( Yani CEZİMLİ) olarak bulunur ve
kendilerinden önceki harfin harekesi de
ÜSTÜN
http://www.sevdalara.net/tecvid/043.jpg olarak gelirse Meddi Lin olmuş olur.

Örneklerle görelim:

Örneğin:

Min hev fi derken

Burada vav yani lin harfi var ve kendinden önce gelen he İSE üstün

fakat fi derken durmuyarak okursak tenvin ve harekeleri okuduğumuzda medd-i lin olmaz

Fakat duracak olursak sondaki harekeler tenvin ve sakin olur

İşte bu durumda MEDD-İ LİN meydana gelmiş olur

Medd-i Lin câizdir.

Medd-i Lîn harflerinden sonra gelen sükûn-İ lazım olursa iki vecih câiz olur.

Tül (Dört ELİF miktarı uzatma)

Tevassut (İki elif miktarı uzatma)

Örneğin

Keheyease

Kavl-i ŞERİFLERİNDE bulunan "ayın" lafızları gibi, Bu ayınlar daima medd-i linn olurlar. Çünkü bunların sükûnları sükûn-i lâzımdır.


Medd-i lîn harflerinden sonra gelen sükûn-i ârız ise, o zaman medd-i arızın hükümleri gibidir

a)Sonu üstün ile biterse üç vecih(çeşit) caiz olur.Tul,tevassut ve kasr.

b)Sonu esre ile bitrerse dört vecih caiz olur.Tul, tevassut, kasr ve ravm.

c)Sonu öter ile biterse yedi vecih caiz olur.Tul,tevassut,kasr, tul ile işmam, tevassut ile işmam,kasr ile işmam bir de ravm ile okuyabiliriz.


Medd-i LÎN DE her zaman revm ve işmâm caiz midir?

Hayır değildir. Kelimenin sonundaki "kutb-u cedin" harflerinden birisi ise câiz değildir

Emine k
25 Kas 2008, 05:55
Tenvin : İki üstün, iki esre ve iki ötreye denir

Örneğin

E da ben

Elif dal harfi ve be de ise tenvin vardır (harfin üstünde olup sol tarafa eğilmiş üst üste konmuş iki küçük cizgi şeklindedir)

Okuma da anlaşılacağı üzere sonunda nun varmış gibi okunur. KALIN harflerde an, ince harflerde ise en sesini verir. HARF TE, tenvin varsa eğer yazılış şekli olmadığı için sadece okunuşunu yazdığıMDAN gözükmüyor harfin sonunda elif harfi vardır (be harfi elif ile birlikte yazılmıştır)

Nûn sâkin : Nûn-i Sakin, cezimli (tutarlı) üzerinde cezim işareti bulunan nûn demektir.

Örneğin

İN

DENİLDİĞİNDE Elif harFinin yanında nun bulunmaktadır. Fakat nunun harekesi (üstün, esire, ötüre) olmayıp üzerinde küçük bir yavarlak bulunmaktadır.

Ve şu şekildedir

http://img74.imageshack.us/img74/3007/nunisakinjz1.jpg (http://imageshack.us)

Emine k
25 Kas 2008, 06:32
İhfâ : İhfâ nûn sesini genizde gizlemektir. (Gunneli okumak demetir.)

İHFÂ : İdğam ile izhâr arasında bir hâl (durum) olup şeddeden uzak (yani şeddeli okumaktan çekinmek ve uzak durmak süretiyle) gunneli (sesi genizden getirmek) okumak demektir.

O zaman

İHFÂ : Tenvin veya nûn-i sakinden sonra ihfâ harflerinden biri bulunursa (tevcid hükmü) "ihfa olur.

İHFÂ harfleri on beş harftir.

te, se, cim dal, zel, ze, sin, şin, sad, dat, tı, zı, fe, kaf, kef


Örneğin

an sa la ti him

gayın Nun sâkin ile birlikte olup an denildikten sonra

ihfâ harflerinden sad gelmiştir ve ihfâ oluşmuştur

ÖYLEYSE

Öğle ise ses genizden getirilerek ve birazda tutularak okunur.

İhfâ, iki harften az, bir harften fazla, yani: bir buçuk harf miktarı uzatılır. Günneler de aynı ölçüdedir.

İhfây-i şefevi (dudak ihfâsı) : Mim-i sâkine'den sonra "B" harfi gelirse, İhfây-i şefevî olur. Buna ihfây-i meâl-gunne de denir.

Dudak ihfâsı "Mim" harfini dudakta biraz gizlemek (tutmak) ile olur. Yani dudakları basmadan "Mim" harfinin sesi genize verilerek bir parça tutulmakla yapılır.

Örneğin

Em bihi

diye okuduğumuzda eliften sonra mim gelerek em denilmekte, ikinci kelime be harfi ile başlıyarak esre harekesi ile bi olarak okunmaktadırALLAH (C.C) razı olsun

HAKKINIZI HELAL EDİN

ALLAH (C.C) yardımcınız, yolunuz acık olsun

Emine k
27 Kas 2008, 21:50
İzhâr : İzhâr, iki harfin arasını açmak, ayırmak, iki harfin seslerini birbirine karıştırmadan açık okumak demektir.

İzhâr; Tenvin veya nûn-i sâkine'den sonra izhâr harflerinden biri bulunduğu zaman(Tevcid Hükmü) izhâr olur

İzhâr harfleri altı tanedir, Bunlar

Elif, Ha, Hı, Ayın, Ğayın, He

Örneğin:

men E mene

dediğimizde

Min nûnu sakin ile birlikte olup(MİM Harfinin herekesi üstün olduğundan me olarak okuyoruz), daha sonra izhar harflerinde ELİF (ELİF harfinin herekesi de üstündür, E olarak okuyoruz) gelmesiyle izhar oluşmuştur.

Emine k
27 Kas 2008, 22:18
İklâb : Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra "B" harfi bulunduğunda tenvin veya nûn-i sâkin tamâmen "Mim" harfine dönmesine ve genizden gelen bir sesle ihfâ yapılmasına (gizlenmesine) (ihfâ: nûn sesini genizde gizlemektir, Gunneli okumak demektir.) "İklâb" denir

Örneğin:

şu an Arapca olarak yazamadığım için

min bag di olarak yazıyor

Fakat incelediğimizde nûn mim harfinin yanında nûn-i sâkindir, ve ondan sonra gelen harf "be" harfidir

Öyleyse

min,

mim olarak okunur (burada iklâb oluşmuştur)

VE mim ba( esreli olduğu için ve ayın sukûn olduğu için

Mim - ba'di olarak okuruz)

Öyleyse

İklâb : Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra "b" harfi bulunduğu zaman (Tevcid hükmü) İklâb" olur.

Emine k
21 Oca 2009, 22:40
Gunne : Genizden çıkarılan (genizden gelen) ses demektir.İdğâm-ı Meal-Gunne: İdğâm-ı Meal-Gunne harfleri dörttür.


Bunlar : ye, mim, nun, vav


Bunlara yemnu harfleri denir
İdğam-ı Meal-Gunne: Tenvîn veya nûn-u sâkinden sonra "yemnu" harflerinden biri gelirse yani Tenvîn veya nûn-i sâkin bu dört harfden birine uğrasa (Tevcid hükmü) idğam-i meal-gunne olurGunneli idğam : mim ve nun harfleri harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam“ olur.


İdğam : Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan ) harflerden birincisini diğerine katmaya denir. Bazen tam idğam, bazen de eksik idğam olur.


Örneğin


ve men yağ mel dediğimizde; burada


nun-u sakinden sonra yemnu harflerinden ye harfi gelmiştir.


KUR'ANI KERİMDE: Ve men yağ mel diye yazar


ANCAK burada


nun harfi ye harfine cevrilerek okunur yani nun harfi ye harfine katılarak okunur


ÖYLEYSE


Ve meyyag mel diye okuruz.


Ve Bütün idğamlar, ihfânın hükmü gibi en fazla bir bucuk harf miktarı uzatılarak okunabilir.


Ancak


" Nun-i sâkin" den sonra "vav" yahut "ya"harfleri bir kelimede bulunursa, böyle olduğu zaman (Tecvid hükmü) izhâr olur


Örneğin


eddün ya


nun-u sakinden sonra kelime içerisinde ye harfi geldiği için Burada İzhâr olmuştur


Kur'anı KERİMDE gördüğümüz şekilde okuruz.

Emine k
22 Oca 2009, 20:59
İdğâm-ı bilâ gunne: Gunnesiz idğam demektir. Yani, genizden ses getirmeden şeddeli gibi okumaktır.

İdğâm-i bilâ gunne harfleri ikidir : Lâm ve râ

öyleyse

İdğâm-ı bilâ gunne: Tenvin veyâ nûn-i sâkinden sonra, idğam-ı bilâ gunne harfleri Lâm ve râ harflerinden biri gelirse yani Tenvîn veya nûn-i sâkin bu iki harften birine uğrasa idğâm-ı bilâ gunne olur.

Tenvin : İki üstün, iki esre ve iki ötreye denir.

Nûn-i Sakin : Cezimli, üzerinde cezim işareti bulunan nûn demektir.

Burada idğâm vardır. FAKAT tutulma olmadan hemen süratli bir şekilde geçilir


ÖRNEĞİN

Kur'anı KERİMDE yazılış şekli : Min Rabbihim

Burada Min DERKEN nun-u sakin vardır. Hemen sonra ise İdğâm-ı bilâ gunne harflerinden râ harfi gelmiştir

ÖYLEYSE nun harfi râ harfine idğâm edilecek. YANİ, Nun HARFİ ra harfine çevrilmiş olarak râ harfi şeddeli bir şekilde okunur.

Tecvidli okunuş şekli : Mir-Rabbihim

Şeklinde okuruz

Emine k
25 Oca 2009, 00:29
İdğam-ı Misleyn : Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, Birincisinin sakin (cezimli), ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birincisinin ikincisine katılarak okunması yani Sâkin olan bir harfi, kendi gibi aynı cinsten olan diğer bir harfe şeddeleyip okumak demektir.

Şöyle de diyebiliriz, Mahrecleri (cıkış yerleri) ve sıfatları aynı olan iki harfin birleştirilmesi ve şeddeli okunmasına (Tevcid dilinde) idğam-i misleyn denir.

Ancan nun ve min harfleri birbirlerinin arkasından gelirse o zaman

İdğam-ı Misleyn maal gunne olur.

Örneğin

KUR'ANI kerimde : feme rabihat tice ratihüm diye yazıldığın

Burada iki tane te arka arkaya gelmiştir. HAT derken sakin (cezimli) tice derken ise ikinci te harekeli bu durumda

Sakin olan harf, ikinci olan harekeli harfe katılarak şeddeli gibi okunur.

İki TE Yİ, BİRBİRİNE KATARIZ VE ŞEDDELİ BİR ŞEKİLDE OKURUZ

Tevcidli okunuş şekli : feme rabihattice ratühüm


Fakat nun harfi yine nun harfine uğrarsa ( yani iki nun arka arkaya gelirse) o zaman idğam-ı misleyn, meal-gunne olur.

Biraz tutularak okunur.

Kur'anı KERİMDE: min na rin şeklinde yazılır

Bakıldığında min deki nun sakin (cezimli) ikinci nun ise yani na dediğimizde herekeli nun dur. Birisi cezimli, diğeri hareli yani arka arkaya iki tane nun gelmiştir

O zaman

Sakin olan nun hareli nuna katılarak

Yani arka arkaya gelen iki nun harfini şeddeli bir nunmuş gibi okuruz, 1.5 elif miktarı tutarak

Tevcidli olarak: minna rin

şeklinde okunur.

AYRICA İdğam-ı Meal Gunne DE, tenvin veya nun-u sakinden sonra yemnu harflerinden biri gelirse ki burada nun-u sakin gelmiş ve yemmun harflerinden de nun gelmiş o zaman İdğam-ı Meal Gunne olmuştur.

O zaman

Burada hem İdgam-ı maal günne, hemde İdgam-ı misleyn olduğundan buna İdğam-i misleyn meal-gunne olur diyoruz.

Emine k
25 Oca 2009, 22:37
Sakin (cezimli) "mim" okunuş şekilleri

1- Sakin (CEZİMLİ) MİM, mim harfine uğrarsa (harekeli) daha önce de anlattığımız gibi İdgâm-ı Misleyn meal-gunne olur.


Gunne: Genizden cıkarılan ses demekti. Okurken mim harfi, mim harfine uğradığı için gunneli 1.5 elif miktarı tutularak okunur

Kur'ANI kerimde : Ed amehüm mincuin yazıldığında

Arka arkaya iki tane mim vardır. Hüm DERKEN sakin (cezimli)

Mincuv in derken harekeli

Ozaman okunu şekli Ad amehüm dediğimizde 1.5 elif miktarı tutarız ve ondan sonra min cuv in derin


2- Sakin "mim" be harfine uğrarsa Dudak İhfası (ihfây-ı şefeviye) olur yani mim sakin (cezimli) mim den sonra gelen be harfi harekeli

Bu durumda da be harfine hemen gecilmeden 1.5 elif miktarı min harfini tutarız ancak duduklar önde ve sonra be harfine gecerek okumaya devam ederiz


Kur'ANI kerimde : rabbehüm bihim yazıldığında

HÜM mim harfi sakin(cezimli) fakat hemen arkasından gelen be harfi var

O zaman okurken rabbehüm derken hüm duduklar dışarıda olucak şekilde 1.5 elif miktarı tutulur ve bihim diyerek devam edilir.


3- Sakin mim yukarıda belirttiğimiz iki harfin dışında (mim ve be) ki harflerden birine uğrarsa o zaman da İZHAR olur.

İZHAR: Okunurken HİÇ BEKLEMEDEN okumaya devam etmektir. Normal OKUNUŞ ŞEKLİ ile okuruz Gördüğümüz şekilde okuruz.

Kur'ANI kerimde : HÜM fiyhi yazıldığında

Hüm derken sakim mim ve hemen arkasından ise yukarıda belirtilen iki harfin dışında (mim ve be) gelmediğini görüyoruz fe harfi geldiği için İZHAR oluyor

Yani MİMDEN SONRA yukarıda belirtilen iki harfin dışında hangi harf gelirse gelsin İZHAR olur

TUTULMADAN seri bir şekilde okuruz

O zaman gördüğümüz şekilde tutmadan Hüm fiyhi şeklinde okuyoruz.

Emine k
27 Oca 2009, 21:56
İdğâm-ı Mütecâniseyn : Mahreçleri ( ağızdan cıkış yerleri bir olan ) fakat sıfatları başka olan harfler birbirine uğrarsa şöyle de diyebiliriz mahrecleri bir, sıfatları (sesleri) ayrı olan iki harf arka arkaya geldiğinde birinci harfin ikinci harfe idğam edilmesi (katılması) şeddeli olarak okunmasına İdğâm-ı Mütecâniseyn denir


O zaman bir kez daha belirtelim Mahreçleri bir, sıfatları ayrı olan iki harf arka arkaya geldiği zaman, sâkin olan (ilk harfin sakin olması gerekliliğini daha önce belirtmiştik hemen arkasından gelen harekeli harf) birinci harfin, ikinci harfe idğâm edilip (dönüştürülüp) şeddeli gibi okunmasına İdğâm-ı Mütecaniseyn diyoruz.

Mahreçlerinden (Cıkış yerlerinden) dolayı 3 grup altında altında inceliyoruz.


1- " ti, dâl, te harfleri Bu harflerden hangisi önce gelirse, (tabiki ilk harf cezimli olacak), arkasından gelen harekeli harfe cevrilerek şeddeli bir şekilde okunur.

Herhangi bir kaide yoktur, önce sakin bir şekilde tı gelebilir, araksından ise harekeli dâl gelebilir

Yahut tam tersi de olabilir önce sakin dâl gelir, araksından ise harekeli ti gelebilir yani sıralama konusunda herhangi bir kural yoktur.

Örneğin

KUR'anı KERİMDE yazılış şekli : Etkalet de avellehe

VE baktığımızda "te" harfi sakin ve arkasından gelen "dal" ise harekeli tanımımız yukarıda yaptığımız tanıma göre mahreçleri aynı fakat sıfatları farklı ilk gelen "te" sakin, arkasından gelen "dal" harekeli

O zaman te harfini, dal harfine dönüştürerek yani şeddeli bir şekilde sanki iki tane dal varmış gibi okuyoruz. Burada te harekeli dal harfine dönüşüyor

Tecvidli OKUNUŞ ŞEKLİ : Etkaledde avellehe (te dal harfine dönüşerek iki dal şeklinde şeddeli bir şekilde okundu)


2- " zı, zâl, se " harfleri, birinci gurupta yazdığımız tüm kurallar gecerli olmak üzere bunda da bu harflerden hangisi önce gelirse, sonra gelen harfe dönüşerek şeddeli bir şekilde okunur.

Bunda da harf SILAMASINDA HENHANGİ bir kural yoktur.

Fakat herzaman belirttiğimiz gibi ilk harf sakin, ikinci harf harekelidir. Sakin olan harf aynı şekilde harekeli harfe dönüşerek şeddeli bir şekilde okunu

Örbeğin, Zı SAKİN, ARKASINDAN gelen zâl ise harekeli, zı harfi zal harfine dönüşür iki tane zal varmış gibi şeddeli bir şekilde okuruz

Örneğin :

KUR'anı KERİMDE yazılış şekli: İz zalemuv

İZ derken ZAL harfi sakin (cezimli) (bir şekilde gelmiş) hemen arkasından ise zı harfi harekeli bir şekilde geldiğinde zal harfi, zı harfine dönüşerek iki tane zı şeklinde yani şeddeli bir şekilde okuyoruz.

Tecvidli olarak okuduğuzda : İzzalemuv şeklide okuyoruz. ZAL harfi zı harfine dönüşerek şeddeli bir şekilde okuduk.


3- Bu mahrecde " be ve mim " harflerini inceliyoruz.

Burada önemli olan be harfinin önce gelmesidir. BE harfi önce gelecek, mim harfi ise daha sonra gelmesi gerekmektedir.

YANİ

" be" harfinin "mim" harfine uğraması şarttır. BE harfi mim harfine cevrilerek şeddeli bir şekilde okuruz

Cünkü MİN HARFİ BE HARFİNE uğrarsa duduk ihfası olur.

Örneğin

KUR'anı KERİMDE : İrkeb Meane

Dediğimizde sakin be harfinden sonra harekeli mim harfi gelmiştir.

Öyleyse

Tecvidli olarak : İr kemmeane

Gördüğümüz gibi BE HARFİ mim harfine dönüşerek şeddeli bir şekilde okunuyor

Emine k
30 Oca 2009, 18:24
İdğam-ı Mütekâribeyn : Mahrecinde (cıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirine uğrarsa (birbirinden sonra gelirse) İdğam-ı Mütekâbiribeyn olur.

Burada Mahrecinde (cıkış noktasın) ve sıfatında birbirine yakın olan harflerden birincisi sakin, ikincisi harekeli olmak zorundadır.


Bu ŞEKİLDE yanyana geldiğinde İdğam-ı Mütekâbiribeyn olur.

Birinci harf aradan cıkar, ikinci harfe idğam edilir. İkinci harf iki tane varmış gibi birincisi sakin ikincisi harekeli olarak şeddeli bir şekilde okuruz. Yani ilk harf, ikinci harfin içinde kaybolur

HARFLERİN MAHRECİ İKİ BAŞLIK ALTINDA İNCELENİR

1- Lâm ve Râ harfleridir. Râ harfi Lâm harfine uğrarsa idğam yapılmaz. Lâm HARFİ sakin olarak ilk önce gelmek zorundadır. LÂM dan sonra gelen RÂ harfi Harekeli olmak zorundadır. Yukarıda da yazdığım gibi iLK harf yani Lâm harfi, İkinci harf Râ harfine cevrilerek iki tane arka arkaya, ra harfi varmış gibi biri sakin, diğeri harekeli şekilde şeddeli olarak okunur. Ve burada gunne yapılmaz

Örneğin :

KUR'anı Kerimde : Kul Rabbi olarak yazıldığında

Baktığımızda mahreçleri ve sıftları birbirine yakın iki harf birbiri ardından gelmiştir.

Burada Kul DERKEN Lâm sakin, Rabbi derken Ra harfi harekelidir.

O zaman Lâm harfini Râ harfine idğam ederiz. Yani Lâm harfini, Râ harfine ceviririz, katarız.

Lâm harfi bu durumda aradan cıkar. Doğrudan doğruya iki tane Râ Harfi meydana gelmiş gibi tabiki birisi sakin, diğeri harekeli şekilde şeddeli olarak okuruz.

Öyleyse

Tecvidli Olarak: Kurrab bi diye okuruz.

Görüldüğü gibi gunne yapmadan, Lam harfi kalkmış ra harfine katılmış olarak iki ra varmış gibi şeddeli olarak okuduk


2- Kaf ve Kef harfleridir. Burada da sakin olarak Kâf harfi ilk önce, arkasında da harekeli olarak Kef harfi gelir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk harf, ikinci harfe idğam edilerek yani çevrilerek okunur. Yani Kaf harfini, kef harfine cevirerek okuruz.

ve şunu da ilave etmemiz gerekir

İDGAMLARDA ASLA KALKALE YAPILMAZ

Örneğin

Kur'anı Kerimde: Elem nehluk kum yazıldığında

Nehluk derken luk da, sakin olarak KAF harfi vardır. HEMEN arkasından Kum derken harekeli olarak kef harfi gelmiştir.

Öyleyse burada kaf harfi Kef harfine idgam edilir. İki TANE kef harfi varmış gibi ilki sakin, ikincisi harekeli olarak şeddeli bir şekilde okuruz.

Tecvidli olarak : Elem nehlukkum olarak okunur.

Kaf harfi kef harfine dönüşmüştür, Arka arkaya gelen ilki sakin,, ikinci harekeli olarak şeddeli bir şekilde okuruz.

SaHRa_Sad
12 May 2009, 10:55
Cok güzel bir calisma olmus..Emeklerinizden dolayi Mevlam razi olsun..

Emine k
12 May 2009, 20:57
Sizlerden de ALLAH (C.C) razı olsun.

Kur'ANI kerimi ALLAH (C.C) kitabını en güzel ve kurallarına uygun okuyabilmek en büyük isteğimdi hatta ezberlemek tecvid ise yeni duyduğum bir konuydu okuyup öğrendiklerimi yazmak istedim hatalı bir şekilde öğrendiğimde hatam bu şekilde ortaya cıkacağını düşündüm. Şubat tatiline kadar yazar ondan sonra alıştırmalara katılırım diye kendime göre bir plan yaptım fakat şubat tatiline kadar bitmedi yedi konu kaldı tatil dönüşünde idgam-ı Şemsiye konusunu yazacağım gün bir olay oldu yazamadım ve daha sonra üstüste bircok şey geldi ve konu yarım kaldı


İNŞALLAH RABBİM Kalpten isteyen herkezle birlikte bizlere de öğrenmeyi nasip eder. inşALLAH

Birşeyi daha ifade edeyim cünkü yazdılarımızdan Rabbime karşı sorumluyuz bu yazdıklarımı tamamen unuttum bunu da ayrıca belirteyim benimki okuduklarımı ve dinlediklerimi birleşirmekti bilgi birimiki sonucu yazılan yazılar değildi bunuda belirtmek istiyorum

ALLAH (C.C) hepimizin yardımcısı olsun

Dilaratuba
28 Tem 2009, 11:08
Verdiğiniz bilgiler için Allah razı olsun çok güzel açık anlatılmış....

Ben aklıma takılan sorularım var zamanla eksiklerimizi inş tamamlayoruz....

Dudak izharı ve izhar aarsındaki fark nedir....

Şimdi kitapalrda sakin mimden sonra b harfi dışındakiler izhar ile okunur diyor acaba bundan dudak izharı mı fark ne izhar ile okuyuşundan?


Meddi lin ile hadfi lin aarsındaki far nedir?


İdgamı meal gunne harflerinden vav ve ye idgam ile değil izhar ile okunur ama bu bütün kelimelerde mi geçerli çünkü ben idgam ile okuurm o şekilde okunduğunu takip etttim hangi kelimelerde idgam değil de izhar ile okunur?

Şimdiden tşk ederim...

Muhammed PaRisa
28 Tem 2009, 14:43
Dudak izharı ve izhar arasındaki fark nedir....

Şimdi kitaplarda sakin mimden sonra b harfi dışındakiler izhar ile okunur diyor acaba bundan dudak izharı mı fark ne izhar ile okuyuşundan?


Meddi lin ile hadfi lin arsındaki fark nedir?


İdgamı meal gunne harflerinden vav ve ye idgam ile değil izhar ile okunur ama bu bütün kelimelerde mi geçerli çünkü ben idgam ile okuurm o şekilde okunduğunu takip etttim hangi kelimelerde idgam değil de izhar ile okunur?Sevgili dilaratuba kardeşim;

izhar ile dudak izharı arasındaki fark

izhar nun cezimli olunca
dudak izharı mim cezimli olunca oluyor.
mim cezimli olduğunda dudaklarımız kapalı olduğundan bu izhara dudak izharı denir.

İzhar ;cezimli nundan sonra elif -ayn -gayn- he- ha -hı- gelince olur
Dudak ızharı ;cezimli mimden sonra mim ve be dışındaki bütün harflerde olur.
izhar cezimli mim veya nundan sonraki harfi açıktan hafif ara vererk okumak demektir.


Harfi lin meddi lin konuuna gelince
Vav ve ye harfi cezimli olup kendinden önceki harfin harekesi üstün olursa bu hale harfi lin denir.
http://www.sevdalara.net/tecvid/044.jpg
Eğer vav ve ye cezimli iken vav ve yeden sonraki harfte cezimli olursa yani iki cezimli harf üstüste gelirse ve bu iki cezimliden önceki harf üstün harekeli ise bu hale de meddi lin denir.

Harfi lin okumamaızda değişiklik yapmaz fakat meddi lin okurken ilk cezimi uzatarak tutmamızı sağlar...


idgamı meal gunnede izhara gelince
idgamı meal gunne harflerinde izhar ancak tek kelime içinde olursa iptal edilir.Normalde idgamı meal gunne iki kelime arasında olur. Biten kelimenin son harfi ile başlayan kelimenin ilk harfi birbirine kaynaştırılır.

burada anlatılan ise tek kelime içinde nun cezimli olup bundan sonra vav ye gelirse nun kalkmaz.idgam olmaz çünkü mana bozulur.
mesela dünya kelimesinde aslında düyya demek lazım ama mana bozuluyor diye idgam iptal ediliyor
ve dünya deniyor..
Kuran-ı kerimde bu izharın uygulandığı yerler.
http://www.islamsayfasi.com/modules/tecvid/13_dosyalar/078.jpg

umarım yardımcı olmuşumdur.

Dilaratuba
31 Tem 2009, 21:14
Çok tşk ederim ben merak ettiğim birkaç soruda var inş benimle birlikte herkes öğrensin....

Şimdi namaz surelerini okurken sıraya riayet etmemek mekruk ya örneğin örneğin 2. rekatta 1.rekattan uzun ayet veya sure okumak sure atlamak daha birçok mekruh var bunun gibi,bu diğer sureler içinde geçerlimi örneğin duha dan hümeze ye kadar olan sureleri namazda okumak istesek ilmihale baktım bulamadım....Birde ben Alak suresini okumuyorum secde ayeti var diye okusam tam naamzın içinde Tilavet secdesi nasıl yapacağız.....

Birde Kuran üç nokta vakfı varya bazen diğer vakıflar üzerine geliyor cim,tı gibi bu fark etmiyo değil mi,birde bunlarla karşılaştığımızsa biirnde mutlaka durmak var peki biri ayet sonunda olup diğeri diğer ayette olursa nasıl dikkat edeceğiz zaten ayet sonunda duruyoruz ya diğerinde dursak yanlış mı olur tam açıklayabilir misiniz?

Muhammed PaRisa
01 Au 2009, 09:26
Sevgili dilaratuba kardeşim.
Bu bölümde tecvidle ilgili sorunuzu cevaplayacağım.

üç nokta durak işaretine gelince malum durak yaparken iki adet olan bu işaretin birinde durmamız tavsiye edilir.
Bu işaret genellikle yanyana olduğu gibi bazı zamanlarda birbirine uzakta olabilir.
Peki hangisinde duracağız.?
işte bu şekilde bir kararsızlıkta eğer bu işaret diğer herhangi bir durak işaretinin üstüne gelmiş ise üç nokta o durak işaretine tabii olur.
mesela lam harfi üzerinde bir üç nokta var hemen yanında kıf durağı üzerinde hangisi
tavsiye edilir.
Tabi ki durak anlamında daha kuvvetli olan kıf...

Kısaca 3 nokta altındaki durağın kuvvetine göre de tercih edilir.
ayet sonu olması da
ayet ortasında içinde olmasına göre daha tercih sebebidir.
Neden?
manayı bölmemek için.

Diğer sorunuzun cevabı için bakınız
http://www.cennetyolu.biz/forum/namazda_secde_ayeti_okunursa_hakk_nda-t2766.html?t=2766&highlight=secde+ayeti
http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=show_qna&id=239

inş. yardımcı olmuşumdur.