vBulletin Tema Arsivi Milon4 Temalar�
Gelismis Arama

Portal Forum Radyo
Alt 27 Kas 2008, 22:18   #51
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

İklâb : Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra "B" harfi bulunduğunda tenvin veya nûn-i sâkin tamâmen "Mim" harfine dönmesine ve genizden gelen bir sesle ihfâ yapılmasına (gizlenmesine) (ihfâ: nûn sesini genizde gizlemektir, Gunneli okumak demektir.) "İklâb" denir

Örneğin:

şu an Arapca olarak yazamadığım için

min bag di olarak yazıyor

Fakat incelediğimizde nûn mim harfinin yanında nûn-i sâkindir, ve ondan sonra gelen harf "be" harfidir

Öyleyse

min,

mim olarak okunur (burada iklâb oluşmuştur)

VE mim ba( esreli olduğu için ve ayın sukûn olduğu için

Mim - ba'di olarak okuruz)

Öyleyse

İklâb : Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra "b" harfi bulunduğu zaman (Tevcid hükmü) İklâb" olur.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 21 Oca 2009, 22:40   #52
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

Gunne : Genizden çıkarılan (genizden gelen) ses demektir.İdğâm-ı Meal-Gunne: İdğâm-ı Meal-Gunne harfleri dörttür.


Bunlar : ye, mim, nun, vav


Bunlara yemnu harfleri denir
İdğam-ı Meal-Gunne: Tenvîn veya nûn-u sâkinden sonra "yemnu" harflerinden biri gelirse yani Tenvîn veya nûn-i sâkin bu dört harfden birine uğrasa (Tevcid hükmü) idğam-i meal-gunne olurGunneli idğam : mim ve nun harfleri harfleri tenvin veya nun'u sakinden sonra gelirse o zaman “ğunneli idğam“ olur.


İdğam : Birbirinin aynı veya aynı cinsten olan ( buna birbirlerine yakınlığı olan ) harflerden birincisini diğerine katmaya denir. Bazen tam idğam, bazen de eksik idğam olur.


Örneğin


ve men yağ mel dediğimizde; burada


nun-u sakinden sonra yemnu harflerinden ye harfi gelmiştir.


KUR'ANI KERİMDE: Ve men yağ mel diye yazar


ANCAK burada


nun harfi ye harfine cevrilerek okunur yani nun harfi ye harfine katılarak okunur


ÖYLEYSE


Ve meyyag mel diye okuruz.


Ve Bütün idğamlar, ihfânın hükmü gibi en fazla bir bucuk harf miktarı uzatılarak okunabilir.


Ancak


" Nun-i sâkin" den sonra "vav" yahut "ya"harfleri bir kelimede bulunursa, böyle olduğu zaman (Tecvid hükmü) izhâr olur


Örneğin


eddün ya


nun-u sakinden sonra kelime içerisinde ye harfi geldiği için Burada İzhâr olmuştur


Kur'anı KERİMDE gördüğümüz şekilde okuruz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 22 Oca 2009, 20:59   #53
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

İdğâm-ı bilâ gunne: Gunnesiz idğam demektir. Yani, genizden ses getirmeden şeddeli gibi okumaktır.

İdğâm-i bilâ gunne harfleri ikidir : Lâm ve râ

öyleyse

İdğâm-ı bilâ gunne: Tenvin veyâ nûn-i sâkinden sonra, idğam-ı bilâ gunne harfleri Lâm ve râ harflerinden biri gelirse yani Tenvîn veya nûn-i sâkin bu iki harften birine uğrasa idğâm-ı bilâ gunne olur.

Tenvin : İki üstün, iki esre ve iki ötreye denir.

Nûn-i Sakin : Cezimli, üzerinde cezim işareti bulunan nûn demektir.

Burada idğâm vardır. FAKAT tutulma olmadan hemen süratli bir şekilde geçilir


ÖRNEĞİN

Kur'anı KERİMDE yazılış şekli : Min Rabbihim

Burada Min DERKEN nun-u sakin vardır. Hemen sonra ise İdğâm-ı bilâ gunne harflerinden râ harfi gelmiştir

ÖYLEYSE nun harfi râ harfine idğâm edilecek. YANİ, Nun HARFİ ra harfine çevrilmiş olarak râ harfi şeddeli bir şekilde okunur.

Tecvidli okunuş şekli : Mir-Rabbihim

Şeklinde okuruz
  Alıntı ile Cevapla
Alt 25 Oca 2009, 00:29   #54
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

İdğam-ı Misleyn : Aynı harfin iki defa arka arkaya gelerek, Birincisinin sakin (cezimli), ikincisinin harekeli olarak gelmesi durumunda birincisinin ikincisine katılarak okunması yani Sâkin olan bir harfi, kendi gibi aynı cinsten olan diğer bir harfe şeddeleyip okumak demektir.

Şöyle de diyebiliriz, Mahrecleri (cıkış yerleri) ve sıfatları aynı olan iki harfin birleştirilmesi ve şeddeli okunmasına (Tevcid dilinde) idğam-i misleyn denir.

Ancan nun ve min harfleri birbirlerinin arkasından gelirse o zaman

İdğam-ı Misleyn maal gunne olur.

Örneğin

KUR'ANI kerimde : feme rabihat tice ratihüm diye yazıldığın

Burada iki tane te arka arkaya gelmiştir. HAT derken sakin (cezimli) tice derken ise ikinci te harekeli bu durumda

Sakin olan harf, ikinci olan harekeli harfe katılarak şeddeli gibi okunur.

İki TE Yİ, BİRBİRİNE KATARIZ VE ŞEDDELİ BİR ŞEKİLDE OKURUZ

Tevcidli okunuş şekli : feme rabihattice ratühüm


Fakat nun harfi yine nun harfine uğrarsa ( yani iki nun arka arkaya gelirse) o zaman idğam-ı misleyn, meal-gunne olur.

Biraz tutularak okunur.

Kur'anı KERİMDE: min na rin şeklinde yazılır

Bakıldığında min deki nun sakin (cezimli) ikinci nun ise yani na dediğimizde herekeli nun dur. Birisi cezimli, diğeri hareli yani arka arkaya iki tane nun gelmiştir

O zaman

Sakin olan nun hareli nuna katılarak

Yani arka arkaya gelen iki nun harfini şeddeli bir nunmuş gibi okuruz, 1.5 elif miktarı tutarak

Tevcidli olarak: minna rin

şeklinde okunur.

AYRICA İdğam-ı Meal Gunne DE, tenvin veya nun-u sakinden sonra yemnu harflerinden biri gelirse ki burada nun-u sakin gelmiş ve yemmun harflerinden de nun gelmiş o zaman İdğam-ı Meal Gunne olmuştur.

O zaman

Burada hem İdgam-ı maal günne, hemde İdgam-ı misleyn olduğundan buna İdğam-i misleyn meal-gunne olur diyoruz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 25 Oca 2009, 22:37   #55
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

Sakin (cezimli) "mim" okunuş şekilleri

1- Sakin (CEZİMLİ) MİM, mim harfine uğrarsa (harekeli) daha önce de anlattığımız gibi İdgâm-ı Misleyn meal-gunne olur.
  • Gunne: Genizden cıkarılan ses demekti.
Okurken mim harfi, mim harfine uğradığı için gunneli 1.5 elif miktarı tutularak okunur

Kur'ANI kerimde : Ed amehüm mincuin yazıldığında

Arka arkaya iki tane mim vardır. Hüm DERKEN sakin (cezimli)

Mincuv in derken harekeli

Ozaman okunu şekli Ad amehüm dediğimizde 1.5 elif miktarı tutarız ve ondan sonra min cuv in derin


2- Sakin "mim" be harfine uğrarsa Dudak İhfası (ihfây-ı şefeviye) olur yani mim sakin (cezimli) mim den sonra gelen be harfi harekeli

Bu durumda da be harfine hemen gecilmeden 1.5 elif miktarı min harfini tutarız ancak duduklar önde ve sonra be harfine gecerek okumaya devam ederiz


Kur'ANI kerimde : rabbehüm bihim yazıldığında

HÜM mim harfi sakin(cezimli) fakat hemen arkasından gelen be harfi var

O zaman okurken rabbehüm derken hüm duduklar dışarıda olucak şekilde 1.5 elif miktarı tutulur ve bihim diyerek devam edilir.


3- Sakin mim yukarıda belirttiğimiz iki harfin dışında (mim ve be) ki harflerden birine uğrarsa o zaman da İZHAR olur.

İZHAR: Okunurken HİÇ BEKLEMEDEN okumaya devam etmektir. Normal OKUNUŞ ŞEKLİ ile okuruz Gördüğümüz şekilde okuruz.

Kur'ANI kerimde : HÜM fiyhi yazıldığında

Hüm derken sakim mim ve hemen arkasından ise yukarıda belirtilen iki harfin dışında (mim ve be) gelmediğini görüyoruz fe harfi geldiği için İZHAR oluyor

Yani MİMDEN SONRA yukarıda belirtilen iki harfin dışında hangi harf gelirse gelsin İZHAR olur

TUTULMADAN seri bir şekilde okuruz

O zaman gördüğümüz şekilde tutmadan Hüm fiyhi şeklinde okuyoruz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 27 Oca 2009, 21:56   #56
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

İdğâm-ı Mütecâniseyn : Mahreçleri ( ağızdan cıkış yerleri bir olan ) fakat sıfatları başka olan harfler birbirine uğrarsa şöyle de diyebiliriz mahrecleri bir, sıfatları (sesleri) ayrı olan iki harf arka arkaya geldiğinde birinci harfin ikinci harfe idğam edilmesi (katılması) şeddeli olarak okunmasına İdğâm-ı Mütecâniseyn denir


O zaman bir kez daha belirtelim Mahreçleri bir, sıfatları ayrı olan iki harf arka arkaya geldiği zaman, sâkin olan (ilk harfin sakin olması gerekliliğini daha önce belirtmiştik hemen arkasından gelen harekeli harf) birinci harfin, ikinci harfe idğâm edilip (dönüştürülüp) şeddeli gibi okunmasına İdğâm-ı Mütecaniseyn diyoruz.

Mahreçlerinden (Cıkış yerlerinden) dolayı 3 grup altında altında inceliyoruz.


1- " ti, dâl, te harfleri Bu harflerden hangisi önce gelirse, (tabiki ilk harf cezimli olacak), arkasından gelen harekeli harfe cevrilerek şeddeli bir şekilde okunur.

Herhangi bir kaide yoktur, önce sakin bir şekilde tı gelebilir, araksından ise harekeli dâl gelebilir

Yahut tam tersi de olabilir önce sakin dâl gelir, araksından ise harekeli ti gelebilir yani sıralama konusunda herhangi bir kural yoktur.

Örneğin

KUR'anı KERİMDE yazılış şekli : Etkalet de avellehe

VE baktığımızda "te" harfi sakin ve arkasından gelen "dal" ise harekeli tanımımız yukarıda yaptığımız tanıma göre mahreçleri aynı fakat sıfatları farklı ilk gelen "te" sakin, arkasından gelen "dal" harekeli

O zaman te harfini, dal harfine dönüştürerek yani şeddeli bir şekilde sanki iki tane dal varmış gibi okuyoruz. Burada te harekeli dal harfine dönüşüyor

Tecvidli OKUNUŞ ŞEKLİ : Etkaledde avellehe (te dal harfine dönüşerek iki dal şeklinde şeddeli bir şekilde okundu)


2- " zı, zâl, se " harfleri, birinci gurupta yazdığımız tüm kurallar gecerli olmak üzere bunda da bu harflerden hangisi önce gelirse, sonra gelen harfe dönüşerek şeddeli bir şekilde okunur.

Bunda da harf SILAMASINDA HENHANGİ bir kural yoktur.

Fakat herzaman belirttiğimiz gibi ilk harf sakin, ikinci harf harekelidir. Sakin olan harf aynı şekilde harekeli harfe dönüşerek şeddeli bir şekilde okunu

Örbeğin, Zı SAKİN, ARKASINDAN gelen zâl ise harekeli, zı harfi zal harfine dönüşür iki tane zal varmış gibi şeddeli bir şekilde okuruz

Örneğin :

KUR'anı KERİMDE yazılış şekli: İz zalemuv

İZ derken ZAL harfi sakin (cezimli) (bir şekilde gelmiş) hemen arkasından ise zı harfi harekeli bir şekilde geldiğinde zal harfi, zı harfine dönüşerek iki tane zı şeklinde yani şeddeli bir şekilde okuyoruz.

Tecvidli olarak okuduğuzda : İzzalemuv şeklide okuyoruz. ZAL harfi zı harfine dönüşerek şeddeli bir şekilde okuduk.


3- Bu mahrecde " be ve mim " harflerini inceliyoruz.

Burada önemli olan be harfinin önce gelmesidir. BE harfi önce gelecek, mim harfi ise daha sonra gelmesi gerekmektedir.

YANİ

" be" harfinin "mim" harfine uğraması şarttır. BE harfi mim harfine cevrilerek şeddeli bir şekilde okuruz

Cünkü MİN HARFİ BE HARFİNE uğrarsa duduk ihfası olur.

Örneğin

KUR'anı KERİMDE : İrkeb Meane

Dediğimizde sakin be harfinden sonra harekeli mim harfi gelmiştir.

Öyleyse

Tecvidli olarak : İr kemmeane

Gördüğümüz gibi BE HARFİ mim harfine dönüşerek şeddeli bir şekilde okunuyor
  Alıntı ile Cevapla
Alt 30 Oca 2009, 18:24   #57
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

İdğam-ı Mütekâribeyn : Mahrecinde (cıkış noktasında) ve sıfatında yakınlığı olan harfler birbirine uğrarsa (birbirinden sonra gelirse) İdğam-ı Mütekâbiribeyn olur.

Burada Mahrecinde (cıkış noktasın) ve sıfatında birbirine yakın olan harflerden birincisi sakin, ikincisi harekeli olmak zorundadır.


Bu ŞEKİLDE yanyana geldiğinde İdğam-ı Mütekâbiribeyn olur.

Birinci harf aradan cıkar, ikinci harfe idğam edilir. İkinci harf iki tane varmış gibi birincisi sakin ikincisi harekeli olarak şeddeli bir şekilde okuruz. Yani ilk harf, ikinci harfin içinde kaybolur

HARFLERİN MAHRECİ İKİ BAŞLIK ALTINDA İNCELENİR

1- Lâm ve Râ harfleridir. Râ harfi Lâm harfine uğrarsa idğam yapılmaz. Lâm HARFİ sakin olarak ilk önce gelmek zorundadır. LÂM dan sonra gelen RÂ harfi Harekeli olmak zorundadır. Yukarıda da yazdığım gibi iLK harf yani Lâm harfi, İkinci harf Râ harfine cevrilerek iki tane arka arkaya, ra harfi varmış gibi biri sakin, diğeri harekeli şekilde şeddeli olarak okunur. Ve burada gunne yapılmaz

Örneğin :

KUR'anı Kerimde : Kul Rabbi olarak yazıldığında

Baktığımızda mahreçleri ve sıftları birbirine yakın iki harf birbiri ardından gelmiştir.

Burada Kul DERKEN Lâm sakin, Rabbi derken Ra harfi harekelidir.

O zaman Lâm harfini Râ harfine idğam ederiz. Yani Lâm harfini, Râ harfine ceviririz, katarız.

Lâm harfi bu durumda aradan cıkar. Doğrudan doğruya iki tane Râ Harfi meydana gelmiş gibi tabiki birisi sakin, diğeri harekeli şekilde şeddeli olarak okuruz.

Öyleyse

Tecvidli Olarak: Kurrab bi diye okuruz.

Görüldüğü gibi gunne yapmadan, Lam harfi kalkmış ra harfine katılmış olarak iki ra varmış gibi şeddeli olarak okuduk


2- Kaf ve Kef harfleridir. Burada da sakin olarak Kâf harfi ilk önce, arkasında da harekeli olarak Kef harfi gelir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk harf, ikinci harfe idğam edilerek yani çevrilerek okunur. Yani Kaf harfini, kef harfine cevirerek okuruz.

ve şunu da ilave etmemiz gerekir

İDGAMLARDA ASLA KALKALE YAPILMAZ

Örneğin

Kur'anı Kerimde: Elem nehluk kum yazıldığında

Nehluk derken luk da, sakin olarak KAF harfi vardır. HEMEN arkasından Kum derken harekeli olarak kef harfi gelmiştir.

Öyleyse burada kaf harfi Kef harfine idgam edilir. İki TANE kef harfi varmış gibi ilki sakin, ikincisi harekeli olarak şeddeli bir şekilde okuruz.

Tecvidli olarak : Elem nehlukkum olarak okunur.

Kaf harfi kef harfine dönüşmüştür, Arka arkaya gelen ilki sakin,, ikinci harekeli olarak şeddeli bir şekilde okuruz.
  Alıntı ile Cevapla
Alt 12 May 2009, 10:55   #58
SaHRa_Sad
'' Ehli Sünnet''
SaHRa_Sad Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 04 Mar 2007
Mesajlar: 2.382
Thanks: 3.865
Thanked 4.273 Times in 1.333 Posts
SaHRa_Sad will become famous soon enoughSaHRa_Sad will become famous soon enough
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

Cok güzel bir calisma olmus..Emeklerinizden dolayi Mevlam razi olsun..
__________________
لاتجعل صلاتك تتبع حياتك بل اجعل حياتك تتبع صلاتك
Namazı Hayatına Değil, Hayatını Namaza Uydur..
  Alıntı ile Cevapla
Alt 12 May 2009, 20:57   #59
Emine k
Misafir
Mesajlar: n/a
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

Sizlerden de razı olsun.

Kur'ANI kerimi kitabını en güzel ve kurallarına uygun okuyabilmek en büyük isteğimdi hatta ezberlemek tecvid ise yeni duyduğum bir konuydu okuyup öğrendiklerimi yazmak istedim hatalı bir şekilde öğrendiğimde hatam bu şekilde ortaya cıkacağını düşündüm. Şubat tatiline kadar yazar ondan sonra alıştırmalara katılırım diye kendime göre bir plan yaptım fakat şubat tatiline kadar bitmedi yedi konu kaldı tatil dönüşünde idgam-ı Şemsiye konusunu yazacağım gün bir olay oldu yazamadım ve daha sonra üstüste bircok şey geldi ve konu yarım kaldı


İNŞ RABBİM Kalpten isteyen herkezle birlikte bizlere de öğrenmeyi nasip eder. inş

Birşeyi daha ifade edeyim cünkü yazdılarımızdan Rabbime karşı sorumluyuz bu yazdıklarımı tamamen unuttum bunu da ayrıca belirteyim benimki okuduklarımı ve dinlediklerimi birleşirmekti bilgi birimiki sonucu yazılan yazılar değildi bunuda belirtmek istiyorum

hepimizin yardımcısı olsun
  Alıntı ile Cevapla
Alt 28 Tem 2009, 11:08   #60
Dilaratuba
•Bölüm Şefi•
Dilaratuba Nickli Üyenin Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik Tarihi: 03 Mar 2007
Mesajlar: 2.466
Thanks: 64
Thanked 135 Times in 79 Posts
Dilaratuba will become famous soon enoughDilaratuba will become famous soon enough
Standart --->: tecvid dersleri--uygulamalar---

Verdiğiniz bilgiler için Allah razı olsun çok güzel açık anlatılmış....

Ben aklıma takılan sorularım var zamanla eksiklerimizi inş tamamlayoruz....

Dudak izharı ve izhar aarsındaki fark nedir....

Şimdi kitapalrda sakin mimden sonra b harfi dışındakiler izhar ile okunur diyor acaba bundan dudak izharı mı fark ne izhar ile okuyuşundan?


Meddi lin ile hadfi lin aarsındaki far nedir?


İdgamı meal gunne harflerinden vav ve ye idgam ile değil izhar ile okunur ama bu bütün kelimelerde mi geçerli çünkü ben idgam ile okuurm o şekilde okunduğunu takip etttim hangi kelimelerde idgam değil de izhar ile okunur?

Şimdiden tşk ederim...
__________________
Mutluyken Söz,Üzgünsen Cevap,Öfkeliysen Karar Verme
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 6 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 6 Misafir)
 
Seçenekler


Benzer Konular
Konu Konuyu Açan Forum Cevap Son Mesaj
Tecvidden Imtihana Buyrun Muhammed PaRisa Tecvid Dersleri 1795 15 Tem 2014 12:04
Kuran harfleri-mahrec dersleri.... Muhammed PaRisa Tecvid Dersleri 24 22 Au 2013 22:44

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Telif Hakkı © CennetYolu.Biz 2005-2008
Tema Uygulama Fosaloglu & Dizayn Milon4